Мобилно меню

×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 283

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 366

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
Patriarh_medal2.jpg“Е­то, Де­ви­ца­та ще за­че­не и ще ро­ди Син, и ще Му на­ре­кат име­то Ема­ну­ил, Ко­е­то ще ре­че: с нас е Бог.” (Ис. 7:14; Мат. 1:23)


Въз­лю­бе­ни в Гос­по­да че­да на
Бъл­гар­с­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва,

В ти­ха­та рож­дес­т­вен­с­ка нощ от­но­во сме удос­то­е­ни с ра­дост­та да пос­рещ­нем с ли­ку­ва­не ид­ва­щия Спа­си­тел на све­та Гос­под Ии­сус Хрис­тос. За нас, ко­и­то жи­ве­ем и се спа­ся­ва­ме в Не­го­ва­та Цър­к­ва, то­ва не­пов­то­ри­мо по ро­да си съ­би­тие е пре­ди всич­ко по­вод за не­из­ка­за­на ра­дост, за от­да­ва­не на бла­го­дар­ност и пок­лон пред Ве­ли­кия Бог, Кой­то не ос­та­ви не­из­пъл­не­на ни­то ед­на Своя ду­ма и от ро­да Да­ви­дов “по обе­ща­ние въз­диг­на Из­ра­и­лю Спа­си­те­ля Ии­су­са” (Де­ян. 13:23). В съ­що­то вре­ме Хрис­то­во­то Рож­дес­т­во е и изя­ва на най-не­пос­ти­жи­ма­та тай­на: тай­на­та на Бо­го­въп­лъ­ще­ни­е­то. “Ве­ли­ка е ­ пи­ше св. ап. Па­вел ­ тай­на­та на бла­го­чес­ти­е­то: Бог се яви в плът” (1 Тим. 3:16).

4.8518518518519 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (54 Votes)

св. Игнатий БогоносецЗащото епископът, като Божий разпоредник, трябва... да се държи о истинското слово, според както е научен, та да бъде силен и да наставлява в здравото учение и да изобличава ония, които се противят

(Тит 1:7-9)

На 20 декември Църквата възхвалява „с едни уста и едно сърце“ един велик мъж, който вече хиляда и деветстотин години е верен пастир на християните по цялата вселена.

За живота на св. Игнатий знаем със сигурност твърде малко. Според едни източници той е бил грък, роден в Антиохия, а според други – сириец, за което ни подсказват езиковите особености на посланията му. Има предания, че св. Игнатий е бил именно онова дете, което Господ Иисус Христос е взел на ръце и е казал: „Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно“ (Мат. 18:1-3).

4.1764705882353 1 1 1 1 1 Rating 4.18 (17 Votes)
пророк ДаниилМнозина от нас са склонни да се извиняват с времето и обкръжението, в което живеем и смятат, че е трудно да отстояваш християнските принципи и норми в една по същество нехристиянска среда, като с това се опитват да се оправдаят, че не изпълняват предписанията на Църквата.
Не трябва да се оправдаваме с обстоятелствата и с времето, в което живеем. Та нима първите християни са  живели в по-благоприятна среда и са имали по-добри условия за изповядване на своята вяра? Не, но са имали по-голяма твърдост на духа, по-силна вяра в Бога.

4.3846153846154 1 1 1 1 1 Rating 4.38 (13 Votes)
meteora_barlaam_7.jpgМатериалното богатство ни поробва, обостря нашия егоизъм, смущава нашите сърца, угнетява ни с грижи, със страхове, изисква да жертваме себе си. Не то ни служи, а ние обикновено му служим. Но не е ли същото и с богатствата на здравето, силата, младостта, красотата, таланта? Не усилват ли и те нашата гордост, не вземат ли в плен нашите сърца, отдалечавайки ги от Бога?

3.8 1 1 1 1 1 Rating 3.80 (10 Votes)
Ioanikii.jpgЗемният живот на човека преминава в постоянна борба. Борба между доброто и злото. Затова е и наставлението на св. ап. Павел: „Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки” (І Кор. 16:13).

Човек не е само земен, но и небесен, не е само тленен, но и нетленен, не е само плът, но и дух, а „плътта желае противното на духа, а духът – противното на плътта; те се противят един другиму” (Гал. 5:17). Само, ако живеем духовно, не ще изпълняваме прищевките на плътта (Гал. 5:16).

 

И рече старецът...
Всяко нещо намира покой в своята среда и стихия: рибата – във водата, огънят – в движението нагоре; всичко се стреми към своята среда. Душо моя, ти си безплътен дух, безсмъртна. Единствено у Него ти ще намериш покой.
Св. Тихон от Воронеж