Мобилно меню

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (12 Votes)
„Но Иисус рече: оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно” (Мат. 19:14)

Възлюбени в Господа чеда на Българската православна църква,

В земните Си дни нашият Господ и Спасител Иисус Христос ни показа път към вечен живот, даде ни Своя Нов Завет на благодатта и ни научи да търсим преди всичко „царството на Бога и Неговата правда” (Мат. 6:33). В това Царство от века са приготвени блага, за които Апостолът свидетелства, че „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат” (1 Кор. 2:9). Тъкмо тези блага очакват и децата, към които Сам Господ е засвидетелствал по най-недвусмислен начин по-специалното Си отношение, като е заявил, че на тях принадлежи Царството небесно. Нещо повече – към такива, които биха си позволили да съблазняват деца и да ги отклоняват към царството на мрака, Той е суров в отсъдата Си така, както може би в никой друг случай (срв. Мат. 18:6; Лука 17:1).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)
Петдесетница, миниатюраНа петдесетия ден след Своето Възкресение Христос изпратил на Своите ученици Светия Свой Дух, Духът, Който изхожда от Отца, но Който се праща в света от Спасителя Христа. Учениците били събрани на молитва за възпоменание на своя убит и възкръснал Учител. И изведнъж слезли върху тях като че огнени езици; като огън се спуснал върху тях Духът Божий, изпълнило ги вдъхновение – вече не били същите апостолите, каквито били петдесет дена преди това. Тогава те, изплашени, се криели от страх, че техният Учител е победен, убит.


4.7777777777778 1 1 1 1 1 Rating 4.78 (18 Votes)
До  православните  българи, които с добра воля желаят да помогнат със знанията си по изготвянето на окончателния текст на устава на Българската православна църква

Възлюбени в Господа чеда и приятели на Българската православна църква,

Христос Воскресе!

Като председател на комисията по изготвяне решенията на VI-я църковно-народен събор ви моля най-сърдечно да помогнете да изготвим окончателния текст на устава на Българската православна църква, който  втората сесия трябва да приеме и да гласува от 6 до 11 октомври 2008 г. в Рилската света обител.

4.5185185185185 1 1 1 1 1 Rating 4.52 (27 Votes)
1_24.jpgВАШИ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕСТВА И ПРЕОСВЕЩЕНСТВА,
БОГОЛЮБИВИ ОТЦИ,
ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,
ДЕЛЕГАТИ НА VІ-я ЦЪРКОВНО-НАРОДЕН СЪБОР,
ПОЧИТАЕМИ ГОСТИ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ,

Богу било угодно настоящият Шести Църковно-народен събор на светата ни Църква да се проведе в свещените двори на всебългарската Рилска светиня под покрова и небесното застъпничество на преподобния и богоносен наш отец св. Йоан Рилски чудотворец.

Настоящият Събор се провежда в дните, когато с благодарност към Бога, отбелязваме 55-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия.

Верни на исконното съборно начало в Христовата църква, ние сме призвани отново да засвидетелстваме свещената традиция на светото Православие, следвайки апостолския принцип: „Изволися Святому Духу и нам” (Деян. 15:28). Това ще рече, че нашето съборно присъствие трябва да бъде израз на повиновение към Божественото присъствие на Светия Дух в нашите мисли и действия за богомъдро и ползотворно решаване делата на светата ни Църква за радост и утеха на нейното благочестиво изпълнение – боголюбивия ни православен български народ.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)
Възлюбени в Господа чеда на Българската православна църква,

1_49.jpg През спасителната 2008-ма година от рождението по плът на Бог Слово отбелязваме паметни за нашия народ и за родната ни поместна Българска православна църква събития – дати, които ни дават особени поводи да се вглеждаме в настоящето през призмата на отминали, но определящи историческия ни път събития. Специално място сред тях е отредено за датата 10 май – деня, когато в бележитата 1953 г. самостойната Българска православна църква отново бе възстановена в най-високия за Православието статут – патриаршеския.


104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...
Душо моя, търси Единствения... Душо моя, ти нямаш никакъв дял със земята, защото ти си от небето. Ти си образът Божи: търси своя Първообраз. Защото подобното се стреми към подобно.
Св. Тихон от Воронеж