Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (79 Votes)

besnovatiy000098Текстът от Евангелието, което чухме днес, се намира веднага след разказа за Преображението на Господ на планината Тавор (Мат. 17:1-9). От контекста на евангелието разбираме, че след завръщането на Господ Иисус Христос заедно с Петър, Яков и Йоан от планината към Него пристъпва един човек и Му казва, че е довел при учениците Му своя син, който е обсебен от лукавия, но те не успели да го изцелят. Тогава Господ ги порицал за неверието им.

Господ Иисус бил дал на Своите ученици власт, чрез която да изгонват нечистите духове и да изцеляват всяка болест (Мат. 10:1). Вярно е, че те самите с радост Му казали: "Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам" (Лука 10:17), но този път те не успели да изцелят онзи човек. Неспособността на учениците да го изцелят вкарала съмнение в техните сърца и в сърцето на бащата. Това се вижда от думите на бащата, които се споменават в разказа на свети евангелист Марк за същата случка, тъй като бащата казва на Господ: "ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни" (Марк 9:22). Книжниците според евангелист Марк също разговаряли и спорели с учениците за това, че не могли да изцелят момчето, и така тяхната неспособност се превърнала в източник на съмнение в силата на Господ, Който им дал такава власт.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (75 Votes)

image0012917В хорските умове витае мисълта, че в десетте Божии заповеди се съдържа цялата християнска етика. Истината обаче е, че те са само един пример и че има много други грехове, за които тези заповеди не споменават. Освен това втората заповед "пази съботния ден" засяга юдейската обредна практика, с която ние, християните, не сме свързани вече, защото Господ чрез Своето възкресение ни освободи от бремето на съботния ден. А нашето възпиране да не работим в неделния ден не е в изпълнение на божествената заповед. Това е църковно установление и всъщност в този ден се отслужва света божествена литургия. В самия Стар Завет най-пълното правило е това: "възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили. Тия думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти (и в душата ти); и внушавай ги на децата си и говори за тях, кога седиш в къщи и кога си на път, кога си лягаш и кога ставаш като себе си" (Втор. 6:5-7; Лев. 19:18). Това правило възприема Иисус, като казва първо: "възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед". И след това добавя от кн. Левит (19:18): "а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си" (Мат. 22:37-40). Накрая обобщава: "на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците". Защото нравствената основа на Христовото учение е любовта.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (75 Votes)

nesebar sv stefan stenopisПред християнина се изправят, както пред всеки друг човек, трудности и пречки в неговия живот. Християнинът принципно е свързан с Господ Иисус Христос, защото се нарича с Неговото име, но той често забравя, че Господ е на негова страна и се грижи за него. Християнинът постъпва така поради маловерието си в Господ и се стреми да намери за себе си друг помощник, с който да се справи с онези премеждия. Същото нещо може да се случи на социално равнище, това може да се случи и в Църквата в определено време и място. Евангелският текст, който чухме в днешния неделен ден (Мат. 14:22-34), е отглас на това, пред което се изправяме в нашия живот.

Заслужава си да отбележим, че свети евангелист Матей споменава за подобен случай с някои важни разлики. В осма глава той разказва за това, което се е случило с учениците, когато те влезли в кораба заедно с Господ Иисус Христос и как морето силно се развълнувало и издигнало своите вълни, тогава те много се уплашили. Господ Иисус Христос спял в кораба и учениците Го събудили, за да ги избави, защото си мислели, че Него не Го е грижа за тях. А Той ги укорил заради маловерието им "и запрети на ветровете и морето и настана голяма тишина" (8:23-27).

4.9666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (90 Votes)

Joachim Anna and Virgin 1Нашата света Православна църква чества на 25 юли успението на светата прародителка Анна, съпругата на св. Йоаким и майката на св. Дева Мария. Отбелязваме и други празници в нейна чест: чудното зачеване от нея на св. Дева Мария на 9 декември, а на 9 септември почитаме нейната памет и тази на съпруга й свети праведни Йоаким (като отглас на празника Рождество Богородично, честван в предния ден, както става с всички големи празници – б. р.).

Ако разгледаме написаното за живота на светите Йоаким и Анна в литургичните текстове и цялата църковна книжнина, ще забележим, че тяхната значимост не се ограничава само с това, че те са прародителите на Христос по плът. От мига, в който "времето се изпълни", свети Йоаким и Анна представляват края на безплодието на беззаконния народ (Лука 23:29) и началото на светото плодородие чрез Божието посещение, което започва с раждането на Мария, девствената майка, родила Сина Божи, Който е съвършенство на плодородието.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (75 Votes)

1400 9 20141211След изцеляването на двамата слепци от Капернаум, ни казва евангелието, моментално „доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс. И след като бесът биде изгонен, немият проговори“ (Мат. 9:32-33).

Виждаме, че Спасителят Иисус Христос се държи различно по време на двете последователни изцеления. В случая с двамата слепци Той очаква изповядване на вярата преди да ги изцели, но не и от немия бесноват, който е бил изцелен веднага след като е доведен при Него. Защо? Защото немият не е можел да изповяда вярата си, не само поради това че е бил ням, но и защото е престанал да мисли, да бъде отговорен за делата си, бидейки воден от зъл дух, който го е обладал. И в други подобни ситуации, предадени от светите евангелия (съгл. Матей 8:28-34), тук съзираме драмата на обладания от дявола човек, чийто разсъдък, глас и воля са били иззети от зъл дух. Поради тази причина Господ Иисус Христос не е изискал от немия бесноват да изповяда вярата си, но от милостива любов към хората, му е възвърнал телесното и духовно здраве. В случая с немия човек са били достатъчни вярата и любовта към ближния на донеслите го при Иисус и повярвали, че само Той може да го изцери.

 

И рече старецът...

Това е удивителен духовен закон: започваш да даваш това, от което сам се нуждаеш, и веднага получаваш същото двойно и тройно.

 

    Игумен Нектарий (Морозов)