Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (159 Votes)

Theotokos The Untrodden Portal of GodГавриил виждам, разпореждащ се на земята и небесните сили приканващ с песни и дароношения да възнесат Приснодевата и майката на Царя, защото вече дължимото на естеството отдава и при Сина и Бога се преселва.

Преселва се, но света не изоставя;
възнася се, но благодат долу изпраща;
земята напуска, но родствената близост не забравя.
Подобаваше впрочем съсъдът на Бога,
заради Когото светът се освети,
в надмирското да бъде пренесен.
Подобаваше майката на Царя
към славата на Сина да се приобщи.
Подобаваше ковчегът, позлатен от Духа,
във Вишния Иерусалим да се пренесе
и в Светая светих да се внесе:
не от ръце свещенически,
както е в старозаветното,
а от ръце Синовни,
ръце съзидателни,
ръце нетленни,
чест подобаваща на майката въздаващи.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (54 Votes)

raspyatieЕвангелието на Неделя 11 след Петдесетница ни разкрива голямата благост на Бог, Който прощава прегрешенията на човеците и същевременно задължението на хората да прощават на свой ред прегрешенията на другите. Поради тази причина евангелското поучение е следното: Бог ни прощава прегрешенията и иска и ние да простим на другите техните прегрешения. Ако обаче ние не простим на другите, Бог преминава от опрощаване към справедливост, наказвайки за изправяне непризнателния и немилостивия, така че той научава и изпълнява по необходимост, по принуда, онова което не е направил доброволно и по собствена инициатива.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (67 Votes)

umenie proshchat

Св. Църква ни предлага притча, която Господ Иисус разказал на св. ап. Петър (Мат. 18:23-35), когато последният Го попитал за прошката, казвайки: „Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли?“ (Мат. 18:21). От тази притча на Господа, както и от други Негови поучения става ясно, че Той гледа много строго на прошката, като изтъква, че е невъзможно човек да получи прошка от Бога, ако сам не прощава на другите.

Притчата започва с думите на Господ Иисус: „царството небесно прилича на“ (Мат. 18:23). Ще рече, това, на което Господ Иисус иска да ни научи чрез тази притча, се отнася до състоянието, което се изисква човек да достигне, за да намери своето място в Царството. И това състояние се нарича прошка. Значи в Царството няма място за този, който не прощава на другите.

4.8860759493671 1 1 1 1 1 Rating 4.89 (79 Votes)

fb fd5764955ba5d87e6959079250bc65b9Невъзмутимо елитарен, Христос взима само трима от дванадесетте апостоли – Петър, Яков и Йоан, на хълма Тавор, издигащ се насред ездрелонската долина. От това възвишение някога овнешки рог е провъзгласявал свещените юдейски празници „Тръби“ и „Очищение“. Сега от върха лицето на Христос засиява по-бляскаво от милион слънца и дрехата Му става по-ярка от белотата. От двете Му страни се явяват Моисей и Илия, покланящи се към Него. Петър се опитва да задържи мига като издигне три сенника, само за да падне по очи при звука на Глас из облака: „Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте!“. Но когато Петър, Яков и Йоан вдигат поглед, там е останал само Христос. Когато се спускат от планината, Той им заповядва да не казват на никого за видението на Светлината докато не възкръсне от мъртвите.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (67 Votes)

267076.pНеоценимата стойност на молитвата за другите

Иисус смъмря хората, защото ги обича и за тяхно духовно изправяне

Много често изпитанията, които се появяват в нашия живот - като болест или нещастия, са допуснати от Бога, за да ни пробудят от духовното безразличие или повърхностност, за придобиване на по-силна, по-гореща и по-жива вяра. Следователно дори когато смъмря някой от човеците, Господ Иисус Христос го обича, защото Неговото мъмрене представлява любов, правеща човека отговорен, пробуждаща духовно безразличния и безчувствения. Въпреки че е обиден на невярващите хора, все пак Господ Иисус помага на страдащия. Затова, познавайки страданието на епилептичното момче, казва: „Доведете Ми го тука!“ (Мат. 17:17). След това Той запретил на демона, намиращ се в детето, а демонът моментално излязъл от него и то оздравяло.

 

И рече старецът...

Не търси съвършенството на закона в човешките добродетели, защото в тях няма да го намериш съвършен; неговото съвършенство е скрито в Христовия кръст.

Св. Марк Подвижник