Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (16 Votes)
1_5.jpgЗдравейте, казват, че всеки, който се е спасил, е вървял по тесния път на разпъване на страстите. Но в същото време чувам - не осъждай и няма да бъдеш осъден. Може ли да се спаси някой, който реши да носи кръста на неосъждането, но едновременно с това не води борба със страстите си? Попаднах на разказ за един работник в манастир, който се спасил само заради това, че е спрял да осъжда ближния си. Той решил, че борбата с другите страсти не е по силите му и се хванал за тези думи и така завършил живота си. След смъртта му монасите се молили за душата на този човек, предполагайки, че тя ще бъде отхвърлена от Бога и получили откровение, че той е спасен, само заради носенето на този кръст. Това ме обърква, как е възможно след като в царството Божие няма да влязат блудници, пияници, крадци, убийци и т.н.

Отговор:
Здравейте, хората сме така устроени, че не може да решим и да поемем някой кръст. Не е въпрос на решение, а на възможности. За такива случаи важи желязно правило - в духовния живот удряме спирачките не където искаме, а където можем. С други думи, ние може да решим нещо, но ще го направим не според решението си, а според духовната си зрялост и сили. Затова са чести духовните ни катастрофи. Когато осъзнаем и признаем действието на това правило, започваме да развиваме усет за смирение. Отнесено към кръста на неосъждането това означава, че да не осъждаме не е въпрос на желание, а на духовна сила. За да е придобил този дар на неосъждането, човек е изминал доста път - познавайки себе си, а това значи смирявайки се. Затова не е възможно, човек да тъне в страсти и в същото време да е способен да не осъжда другите. Ако съзнателно е решил да върви по широкия път, то това означава, че у него липсва любов към Бога. А щом липсва любов към Бога няма как и да се смири. А щом не е смирен, не може да не осъжда. Може да си внуши, че не осъжда другите. Както често правим днешните християни. Но това остава едно лъжливо неосъждане, на ментално ниво, самите себе си мамим, че не осъждаме, докато сърцата ни казват друго, но поради липса на духовен опит и себепознание не си го признаваме. За Бога е важно неосъждането в сърцето, другото не го признава.

4.9807692307692 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (52 Votes)
1_83.gifВъпрос на М. Паунова: Ако човек никога не е приемал причастие, значи ли, че той не е член на Църквата?

Здравейте, ако човек, който е православно кръстен, не е приемал никога през живота си св. причастие, то това означава, че той не се е възползвал от това, което му дава кръщението. В такъв смисъл той е християнин, който не живее вярата си и само формално е член на Църквата. Кръщелната благодат обаче, която му е дадена в тайнството, никой не може да му отнеме. Дори упорството в греха и съзнателното отделяне от Църквата, пак не заличава тази благодат - която е всъщност залог за връзката му с Христос. Тя обаче остава неоползотворена, пренебрегната от човека и затова не му носи спасение. А спасението означава установяване на връзка с Христос, която започваме да развиваме сега, в този живот и продължаваме във вечността. Ако не приемаме св. Причастие, а сме християни, то връзката ни с Христос става твърде проблематична и според духовните закони, открити ни в Църквата, тя е дори невъзможна. Разбира се, знаейки това, ние не бива да се наемаме да отсъждаме за наличието на връзка с Христос у някой наш ближен или за нейната липса, защото при особени обстоятелства Бог е силен да прояви снизхождение и да спаси човека, когато и както Той иска.

4.8787878787879 1 1 1 1 1 Rating 4.88 (33 Votes)
1_3.jpgВъпрос на г-жа Маркова: Бих искала да попитам, дали има възможност за непрофесионалисти да се включат към някой църковен хор в София? Трябва ли задължително да е преминат обучителен курс? Към кого мога да се обърна?

Отговор:
Здравейте,
Можете да проверите във всеки храм, където има дамски/женски хор. Те са два вида: 1) с платени хористи, чиято численост не може да се увеличава повече от предвидените по бюджета на храма средства, а и за такъв състав кандидатката трябва да познава вече църковните поснепония и да се включи веднага в изпълненията на богослуженията, само след 1-2 спевки;

2) на доброволни начала, като в този случай равнището на изпълнение често е по-ниско, няма заплащане (най-много една поклонническа екскурзия на годината за сметка на храма до някой манастир), но пък по принцип местата не са ограничени от бюджета.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
1_2.jpgВъпросът Ви е: Следва ли да се заплаща Данък недвижими имоти за следните недвижими имоти: земя и построените върху нея параклис и камбанария? Камбанарията е отделна сграда, с обособен в нея павилион за продажба на свещи и църковна книжнина.

С оглед представената фактическа обстановка, изразявам следното становище:

По смисъла на чл. 11 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, данъчнозадължени лица по отношение на данъка върху недвижимите имоти са собствениците, концесионерите и лицата, в полза на които е учредено вещно право на ползване /вещноправните ползватели/, на облагаеми с данък недвижими имоти.

В чл. 24 ал. 1 на ЗМДТ са указани случаите, при които данъчнозадължените лица са освободени от заплащането на данък върху недвижимите имоти. Съгласно точка 9 на този член от заплащането на данък върху недвижимите имоти се освобождават молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната. Съгласно алинея 2 от същата разпоредба освобождаването от ДНИ за молитвените домове се прилага при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката дейност на регистрираните вероизповедания.

В Закона за Вероизповеданията е визирано, че вероизповеданията могат да откриват за своите нужди обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби в собствена или в наета от религиозната институция или местно поделение сграда или нейно помещение /чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за вероизповеданията/. В чл. 23, ал. 1 на този специален закон е указано, че регистрираните вероизповедания имат право за своите нужди да произвеждат и продават вещи, свързани с богослужебната им дейност, ритуали и обреди и тези сделки не следва да се разглеждат като търговски по смисъла на Търговския закон.

4.2352941176471 1 1 1 1 1 Rating 4.24 (17 Votes)
1_55.jpgВъпрос: Имам желание да направя коледните пости и този път да бъде както православната църква повелява. До сега съм постила, но на своя глава. Знам, че седмица преди началото на постите се заговява, но това е информация от моя приятелка. Как мога да разбера какво се прави по време на пости. Единственото, което намирам като информация, е какво поведение трябва да има вярващият. Аз се въздържам, както и трябва, но останалите неща не мога да открия като информация - кога и какво се яде например, кога се ходи на литургии с изключение на неделния ден. Искам да се запозная с повелите на Православната църква, но ми е малко трудно.

Отговор: Здравейте, прекрасно е намерението ви да участвате пълноценно в живота на Православната църква. Коледните пости, както сигурно вече знаете, започват на 15 ноември, продължават 40 дни и свършват на 24 декември - Бъдни вечер включително. Заговяването всъщност е последното вкусване на непостна храна преди поста (говеенето), както и постепенното (поради здравословни, а не религиозни причини) връщане към нормалния хранителен режим след поста. Така че няма "едноседмично заговяване" преди коледния пост. Можи би вашата позната се е объркала по аналогия с Великия пост, който е малко по-продължителен от Коледния и преди същинското му начало има една седмица, която се счита за подготвителна - т.нар. Сирна седмица, когато християните вече не ядат месо, но не се въздържат от млечни продукти, яйца, масло и т.н. При коледните пости сирна седмица няма. Коледният пост се нарича още Рождественски, а също и Филипов по името на св. апостол Филип, в чийто ден 14 ноември бележи началото на поста. За разрешените храни може да прочетете в църковния типик на БПЦ тук.  

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]

 

И рече старецът...

Знанието на Кръста е скрито в страданията на Кръста.

Св. Исаак Сирин