Мобилно меню

4.9807692307692 1 1 1 1 1 Rating 4.98 (52 Votes)
1_83.gifВъпрос на М. Паунова: Ако човек никога не е приемал причастие, значи ли, че той не е член на Църквата?

Здравейте, ако човек, който е православно кръстен, не е приемал никога през живота си св. причастие, то това означава, че той не се е възползвал от това, което му дава кръщението. В такъв смисъл той е християнин, който не живее вярата си и само формално е член на Църквата. Кръщелната благодат обаче, която му е дадена в тайнството, никой не може да му отнеме. Дори упорството в греха и съзнателното отделяне от Църквата, пак не заличава тази благодат - която е всъщност залог за връзката му с Христос. Тя обаче остава неоползотворена, пренебрегната от човека и затова не му носи спасение. А спасението означава установяване на връзка с Христос, която започваме да развиваме сега, в този живот и продължаваме във вечността. Ако не приемаме св. Причастие, а сме християни, то връзката ни с Христос става твърде проблематична и според духовните закони, открити ни в Църквата, тя е дори невъзможна. Разбира се, знаейки това, ние не бива да се наемаме да отсъждаме за наличието на връзка с Христос у някой наш ближен или за нейната липса, защото при особени обстоятелства Бог е силен да прояви снизхождение и да спаси човека, когато и както Той иска.

4.875 1 1 1 1 1 Rating 4.88 (32 Votes)
1_3.jpgВъпрос на г-жа Маркова: Бих искала да попитам, дали има възможност за непрофесионалисти да се включат към някой църковен хор в София? Трябва ли задължително да е преминат обучителен курс? Към кого мога да се обърна?

Отговор:
Здравейте,
Можете да проверите във всеки храм, където има дамски/женски хор. Те са два вида: 1) с платени хористи, чиято численост не може да се увеличава повече от предвидените по бюджета на храма средства, а и за такъв състав кандидатката трябва да познава вече църковните поснепония и да се включи веднага в изпълненията на богослуженията, само след 1-2 спевки;

2) на доброволни начала, като в този случай равнището на изпълнение често е по-ниско, няма заплащане (най-много една поклонническа екскурзия на годината за сметка на храма до някой манастир), но пък по принцип местата не са ограничени от бюджета.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
1_2.jpgВъпросът Ви е: Следва ли да се заплаща Данък недвижими имоти за следните недвижими имоти: земя и построените върху нея параклис и камбанария? Камбанарията е отделна сграда, с обособен в нея павилион за продажба на свещи и църковна книжнина.

С оглед представената фактическа обстановка, изразявам следното становище:

По смисъла на чл. 11 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, данъчнозадължени лица по отношение на данъка върху недвижимите имоти са собствениците, концесионерите и лицата, в полза на които е учредено вещно право на ползване /вещноправните ползватели/, на облагаеми с данък недвижими имоти.

В чл. 24 ал. 1 на ЗМДТ са указани случаите, при които данъчнозадължените лица са освободени от заплащането на данък върху недвижимите имоти. Съгласно точка 9 на този член от заплащането на данък върху недвижимите имоти се освобождават молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната. Съгласно алинея 2 от същата разпоредба освобождаването от ДНИ за молитвените домове се прилага при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката дейност на регистрираните вероизповедания.

В Закона за Вероизповеданията е визирано, че вероизповеданията могат да откриват за своите нужди обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби в собствена или в наета от религиозната институция или местно поделение сграда или нейно помещение /чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за вероизповеданията/. В чл. 23, ал. 1 на този специален закон е указано, че регистрираните вероизповедания имат право за своите нужди да произвеждат и продават вещи, свързани с богослужебната им дейност, ритуали и обреди и тези сделки не следва да се разглеждат като търговски по смисъла на Търговския закон.

4.375 1 1 1 1 1 Rating 4.38 (16 Votes)
1_55.jpgВъпрос: Имам желание да направя коледните пости и този път да бъде както православната църква повелява. До сега съм постила, но на своя глава. Знам, че седмица преди началото на постите се заговява, но това е информация от моя приятелка. Как мога да разбера какво се прави по време на пости. Единственото, което намирам като информация, е какво поведение трябва да има вярващият. Аз се въздържам, както и трябва, но останалите неща не мога да открия като информация - кога и какво се яде например, кога се ходи на литургии с изключение на неделния ден. Искам да се запозная с повелите на Православната църква, но ми е малко трудно.

Отговор: Здравейте, прекрасно е намерението ви да участвате пълноценно в живота на Православната църква. Коледните пости, както сигурно вече знаете, започват на 15 ноември, продължават 40 дни и свършват на 24 декември - Бъдни вечер включително. Заговяването всъщност е последното вкусване на непостна храна преди поста (говеенето), както и постепенното (поради здравословни, а не религиозни причини) връщане към нормалния хранителен режим след поста. Така че няма "едноседмично заговяване" преди коледния пост. Можи би вашата позната се е объркала по аналогия с Великия пост, който е малко по-продължителен от Коледния и преди същинското му начало има една седмица, която се счита за подготвителна - т.нар. Сирна седмица, когато християните вече не ядат месо, но не се въздържат от млечни продукти, яйца, масло и т.н. При коледните пости сирна седмица няма. Коледният пост се нарича още Рождественски, а също и Филипов по името на св. апостол Филип, в чийто ден 14 ноември бележи началото на поста. За разрешените храни може да прочетете в църковния типик на БПЦ тук.  

4.8 1 1 1 1 1 Rating 4.80 (30 Votes)
1_65.jpgЗдравейте, Църквата се отнася към сънищата трезво и призовава хората, които й вярват, да се отнасят към тях по същия начин. В Библията има много места, където се говори за съня, за природата на сънищата, за различните видове сънища и т.н.  От тях става ясно, първо, че Църквата от най-древни времена познава естествените причини за появата на съня и никога не е споделяла примитивните езически представи за сънищата, които се съдържат дори в творенията на известните антични философи, които считали сънищата за еманации на предметите, техни финни образи, носещи се като мъгла из въздуха, които влизат в душата чрез дихателните органи. Както Библията, така и ранните св. Отци говорят за естествените причини за появата на сънищата, които се коренят в разумната способност на душата, в паметта и човешкото въображение, отчитат здравословното състояние на човека и т.н. Едновременно с това Църквата има ясно съзнание за естеството на човешката душа, която се родее с духовния свят и е изложена на неговото влияние, както в будно състояние, така и в по-силна степен по време на сън. По време на сън душата може да бъде изложена на влияние от демоните и в по-редки случаи да получи откровение от Бога.

 

И рече старецът...

Смирението е единственото нещо, от което имаме нужда; когато има други добродетели, човек все пак може да падне, ако няма смирение; със смирението обаче човек не може да падне.

Герман Атонски Стари
   

© 2005-2016 Двери БГ и нашите автори. Препечатване - само при коректно посочване на първоизточника.