Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (32 Votes)

Cover Fr I Karamichalev Short StoriesНеотдавна от печат излезе нова книга на столичния свещеник, богослов, църковен писател, поет и преводач на омилетична литература о. Йоан (Янчо) Карамихалев, който през есента на тази година беше приет и за член на Съюза на българските писатели. Досега Янчо Михайлов, както той подписва литературните си трудове, беше известен главно със своята поезия, публикувана в общо четири стихосбирки, а сега за първи път предлага на читателите си сборник с къси разкази.

Разказите, включени в книгата, са обединени около голямата тема за всекидневния живот във вярата и в Църквата, в неговото богато разнообразие и многопластовост. В разказите си о. Йоан се опитва да предложи както гледната точка на свещеника, така и на всеки един от членовете на църковния организъм – от представителите на висшето духовенство до най-незначителния на пръв поглед църковен служител и мирянин, а също и на съмняващия се във вярата си и враждебно настроен към Бога и Църквата наш съвременник.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (59 Votes)

index22На българския книжен пазар излезе нова книга, посветена на близката история на Българската православна църква: Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944-1964) с автор д-р Венцислав Каравълчев.

Изследването проследява три различни етапи, през които минават отношенията между комунистическата власт и Българската православна църква през изследвания 20-годишен период: от кървавата саморазправа с духовници и обикновени християни непосредствено след деветосептемврийския преврат до средата на 60-те години, когато се установява нов модел на отношенията между тоталитарната държава и Църквата и нови репресивни механизми.

Освен многобройните сведения за динамичните отношения между различните участници в тези драматични събития, основани на богат документален материал от български и съветски архиви, в книгата се прави опит за християнска рефлексия върху процесите, сравняват се белезите на антихристиянските гонения през 20 век с тези в ранната църковна история или в османския период.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (41 Votes)

rilskiat manastir gutenbergНа българския книжен пазар излезе книгата Рилският манастир в най-ново време (1944-2019). Политика, идеология, вяра с автор Мария Златкова.

Книгата разглежда развитието на Рилската св. обител от края на 1944 г. до днес. Представени са репресиите срещу несъгласни с новата политика монаси, лишаването на обителта от икономическа самостоятелност чрез отнемане на обработваеми земи, гори и индустриални предприятия и по тази начин лишаването ѝ от средства за поддържане на сградния фонд и безценните творби на изкуството, съхранявани там. Специално внимание е отделено на одържавяването на обителта през 1961 г. и изгонването на монасите, връщането на част от тях през 1968 г. и конфликтното им съжителство с новосъздадения Национален музей „Рилски манастир“.

4.987012987013 1 1 1 1 1 Rating 4.99 (154 Votes)

Cover Yura Konstantinova Osmanskiyat SolunВ ситуация на извънредна епидемична обстановка възможностите за културни мероприятия и интелектуални срещи са силно ограничени. Усамотяването с книга в ръка обаче не само не противоречи на въведените мерки, но съвместява полезното с приятното и позволява да се пренесем назад в историята и да се потопим в живота на предците ни. Такава възможност ни дава монографията на изследователката на балканската история Юра Константинова Българите в османския Солун. Книгата е издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН (София, 2020 г.). Тя е първото цялостно изследване на участието на българите в политическия, икономическия и обществения живот на град Солун през османския период. В книгата се проследява процесът на укрепване, разцвет и унищожаване на българската общност в града, която постепенно се разраства и развива от средата на деветнадесетото столетие до Междусъюзническата война. Разглеждайки живота на хората през призмата на политическите катаклизми, социално-икономическите условия и културно-религиозните характеристики, авторката представя многообразието на пристанищния град и откроява българския елемент в него.

4.9545454545455 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (66 Votes)

Цветен ТриодБратството на атонската Зографска св. обител „Св. Георги“ съобщава, че излезе от печат очакваното ново издание на Псалтикийния Пентикостар (или Цветен триод) на Манасий Поптодоров. В него са включени всички песнопения (самогласни стихири, слави, отпустителни тропари и кондаци) от Пасха, Светлата седмица и от всички подви­жни празници на Пас­хал­ния период до Неделя на всички светии. Като допълнение са включени и обширните катавасии на Пасха от Ангел Иванов – Севлиевеца.

Изданието е двуцветно с твърда кожена корица и с по-голям размер на невмите и на буквите.

 

И рече старецът...

Бог слиза при смирените, както водата се стича от хълмовете към долините.

Св. Тихон от Воронеж