Мобилно меню

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (32 Votes)
1_73.jpg“Ето, всичко творя ново”... (Откр. 21:5)

С радост споделяме, че на 17 декември Богословският факултет в СУ "Св. Климент Охридски" се обнови. В деня, когато Църквата чества паметта на св. прор. Даниил, Факултетният съвет на Богословския факултет утвърди три нови катедри и техните ръководители. Досега в Богословския факултет имаше две разширени катедри – “Свещено Писание на Стария и Новия Завет, История на Църквата и Църковно право” и “Систематическо и Практическо богословие”. Според новото разпределение сега катедрите са: “Библеистика”, “Историческо и систематическо богословие  и “Практическо богословие”. За ръководител на катедра “Библеистика” единодушно беше избран доц. д-р Емил Трайчев Стоянов, който е и декан на факултета. Ръководител на катедра “Историческо богословие” е доц. д-р Александър Омарчевски, а на катедра “Систематическо и практическо богословие” – доц. Дилян Николчев.

4.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (9 Votes)
VTU.jpg На 17 декември (четвъртък) от 15 ч. в библиотечно-информационния център на Православния Богословски факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” ще се проведе Кръгла маса, на която ще бъдат представени дейността и резултатите от изследователския проект „Православие и идентичност в културното пространство на европейския югоизток през ХІV век”.

3.5 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (10 Votes)
Главно мюфтийство на мюсюлманите в България и Център за междурелигиозен диалог и предотвратяване на конфликти към НИС на Софийски университет „Св. Климент Охридски” организират кръгла маса на тема „Междурелигиозният диалог на Балканите”. 

Събитието ще се състои на 21 ноември 2009 от 13:30 до 17 ч. в Културния център към Главно мюфтийство (ул. Пиротска N. 3, ет. II)

Програма

  • 13:30 – 14:00 Регистрация на участниците и откриване на кръглата маса от г-н Бирали Мюмюн Бирали, зам. главен мюфтия
  • 14:00 – 15:00 Представяне на книгата на Ина Мерджанова и Патрис Бродьор „Междурелигиозният диалог и изграждането на мира на Балканите” с лекция на д-р Ина Мерджанова, директор на Център за междурелигиозен диалог и предотвратяване на конфликти
  • 15:00 – 15:40 Кафе-пауза
  • 15:40 – 17:00 Дискусия

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
logo_shkola.jpg
На 12 октомври 2009 г. стартира постоянният семинар „Религия и култура”, организиран от Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”. Семинарът се провежда през 2009/2010 академична година в рамките на проекта „Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите” с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедрата по арабистика и семитология. Като част от този изследоватеслки проект  между 28 август - 2 септември 2009 г. в Смолян се проведе Първата лятна школа "Религия и култура" на Софийския университет.

Семинарът "Религия и култура" е интегриран в учебния план на Университета, като може да се предлага, предоставяйки кредити на студенти от различни магистърски и бакалавърски програми в областта на хуманитарните и социални науки. През академичната 2009/2010 г. семинарът ще бъде включен и в програмата на Докторантското училище по социални и хуманитарни науки към Софийския университет.

Всички сесии на семинара ще се провеждат в зала №111 на партерния етаж в сградата на ЦИЕК при СУ на бул. „Тодор Александров” №79 от 17.00 до 20.00 ч. на указаната в графика дата.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (9 Votes)
1_23.jpgВчера и днес в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се провеждат държавни изпити по богословие ("теология" по държавната номенклатура) за завършилите бакалавърска степен, т. е. четиригодишния основен курс на обучение. Тези изпити са единни за завършилите както редовната, така и задочната форма на обучение.

Вчера, 20 юли 2009 г., от 10 ч. в сградата на факултета се проведе практическият държавен изпит, който се състои в изнасяне на урок по предмета Религия за придобиване на учителска правоспособност. Явиха се и издържаха изпита 47 редовни и задочни студента. Средният успех беше сравнително висок - над 5.00. В комисията участваха и двама опитни учители-богослови от т. нар. "базови" училища в София - Руска Тошева и Любчо Средков.

Днес, 21 юли, от 9 ч. в аулата на БФ се провежда писменият държавен изпит по богословие. Явиха се общо 48 редовни и задочни студента, от които 31 мъже и 17 жени. Сред полагащите изпит има един свещеник и един йеромонах.

Бяха изтеглени две теми: 1) История на старозаветното тълкуване в Средновековна България и на св. Кирило-Методиевия библейски превод. Есхатология и хилиазъм. 2) "Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисус Христос, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светия Дух" (Д 2:38). Догматически, нравствен и пасторологичен анализ на текста.

Завършващите имат право да изберат една от темите и по нея да напишат своето изложение. Писменият изпит е с продължителност 4 часа. Утре сутринта се очаква комисията от четирима хабилитирани преподаватели да е готова с резултатите от писмния изпит.

Следващата сесия на държавните изпити по богословие е в средата на септември.

 

И рече старецът...

Само чрез сражение душата постига напредък.

Авва Йоан Ниски