Мобилно меню

2.1428571428571 1 1 1 1 1 Rating 2.14 (7 Votes)

4гНа 10 юли е приемният изпит за специалността "Теология" към Шуменския университет "Еп. Константин Преславски".

Приемният изпит е двукомпонентен (писмен и устен) и ще се проведе в корпус 1 на Шуменския университет от 9 ч.

Кандидатстудентската кампания на Катедра "Теология" през тази година е с акцент върху богослужебно-практическите дисциплини, а именно:           

БОГОСЛУЖЕНИЕ; ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКО ПЕЕНЕ И ЧЕТЕНЕ; ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК; ЛИТУРГИКА; ЦЪРКОВНО ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

imagуВеликотърновският университет "Св. Кирил и Методий" обявява конкурси за прием и обучение на докторанти през уч. 2013/2014 г. по следните научни специалности:

- Теология (История на съвременните православни църкви) – 1, редовно обучение;
- Теология (Методика на обучението по религия) – 1, редовно обучение;
- Теология (Съвременна катехизация) – 1, задочно обучение;
- Теология (Стар Завет) – 1, редовно обучение;
- Теология (Нов Завет) – 1, редовно обучение;
- Теология (Християнска социология) – 1, редовно обучение;
- Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства – 2, редовно обучение.

4.6 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (20 Votes)

uni1Дистанционно обучение за магистърска програма „Богословие на личността и обществото” стартира в Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий”. Магистърската програма се организира и провежда от катедра „Библейско и систематическо богословие”, а ръководител на програмата е доц. д-р Свилен Тутеков. Заложените в учебния план дисциплини предлагат профилирано обучение в областта на богословието с акцент върху антропологията, социологията и еклезиологията. Програмата има за цел по-задълбоченото изучаване на изворите, формирането и богословските предпоставки на църковното учение за личността и обществото. За дистанционната форма на обучение по магистърска програма „Богословие на личността и обществото” могат да кандидатстват студенти, придобили образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалността „Теология” в университети в страната и чужбина. Срокът на обучение е 2 семестъра. Документи за кандидатстване по програмата се приемат до 28.02.2013 г. За повече информация виж тук и тук.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (17 Votes)

ASBB-logoОт 19 до 21 септември в православния център "Проф. Тотю Коев" на Великотърновския университет "Св. Кирил и Методий" за трета поредна година ще се проведе международен богословски семинар. Тази година водещата тема е "Личността в православното предание" и целта на организаторите от университетския център за систематическо богословие на ВТУ е семинарът да обединява богослови и философи от балканските страни, които да дискутират сериозни и актуални проблеми.  В програмата ще участват с доклади 17 богослови и философи от България, Сърбия, Македония и Гърция и техните основни акценти са свързани с начина, по които важният проблем за личността присъства в светоотеческото и съвременно богословие. 

Програма на форума:

4.2941176470588 1 1 1 1 1 Rating 4.29 (17 Votes)

bogosl fakultetСпоред обявената програма вчера, 12 юли, се проведоха приемни изпити по богословие (или теология според държавната терминология) в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Изпитът беше устен и се проведе пред две комисии. И тази година обаче се забеляза продължаване на спада на интереса към специалността. Макар от министерството на образованието, младежта и науката да са отпуснати 100 бройки за богослови, съответно по 60 за редовно и 40 за задочно обучение, на изпит вчера се явиха само 39 души общо. Вероятно всички те ще бъдат приети, защото намаляването на броя на студентите означава намаляване на часове за преподавателите и съответно съкращаване на техния брой.

 

И рече старецът...

Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка: „Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?“. Тогава чух глас, който ми рече: „Смирението“.

Св. Антоний Велики