Мобилно меню

Синтезът на интерпретацията и проповедта: Живото слово. Ефективното проповядване на Божието слово днес

Публикувана на Вторник, 14 Април 2015 Написана от Прот. Пол Н. Тарази
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Fr Paul_N_TaraziКак православието ще може да достигне сърцето на тази нация, ако ние продължаваме да предъвкваме миналото и да говорим на нашата младеж на език, който тя не разбира?

Митрополит Филип (Салиба)

След като обсъдихме основните аспекти на пророческото проповядване – такива, каквито ги откриваме в Стария Завет – и на християнската проповед (κήρυγμα), все пак остава проблемът с тяхното приложение. В собствен смисъл, в това за нас се заключава и централният въпрос.

След като изследвахме пророците и апостолите, ние сме призвани да престанем да бъдем просто зрители и да започнем да действаме. Това влече след себе си поредица от фундаментални въпроси: можем ли да бъдем и днес пророци и/или апостоли? Е ли проповядването, в края на краищата, действителният проблем в нашето настояще. И, в случай че е, как следва ние да проповядваме? И какво? След като Божието слово е вече установено и в известен смисъл ограничено до поредицата от текстове, която наричаме Свети Писания, можем ли да продължаваме да говорим за живо слово, или ние сме просто интерпретатори на тези текстове? Трябва ли – винаги, когато проповядваме – да се позоваваме на Писанието? Има ли някаква връзка между интерпретацията на текста и проповедта? И, ако да – то каква е тя? Приемайки, че първичното пророческо слово е било ефективно, а това на апостолите пък е имало спасяваща сила, можем ли все още да кажем същото по отношение на нашите днешни от втора ръка слова? Може ли днес нашата проповед да бъде живо Божие слово и Негово спасително послание или тя е – в най-добрия случай – едно старателно препращане към Писанията и убедителна покана те да бъдат прочетени?

Ал-Бируни за Благодатния огън на Гроба Господен

Публикувана на Събота, 11 Април 2015 Написана от Рахмат Рахимов
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

R RahimovИзвестният ориенталист И. Ю. Крачковский в една от своите работи подлага на анализ разказите на средновековните мюсюлмански автори за чудото на светия огън, слизащ на Велика събота над гроба на Иисус Христос в Йерусалимския храм.[1] Сред тези разкази се намира и пасаж от съчинението Хроника на изминалите години на най-големия средноазиатски учен – енциклопедист, хорезмиеца[2] ал-Бируни (973-1048). Ще си позволя да приведа тук този разказ от статията на Крачковский.[3] Според автора на тази изключително интересна публикация разказът на ал-Бируни, „а и цялото негово произведение имат напълно определена дата – 1000 г. сл. Р. Хр.”.[4]

За съботата преди Великата неделя (на Възкресението) се предава един разказ, от който запознатите с естествената наука са силно смутени и едва ли могат да признаят неговата [истинност]. Ако враговете не преповтаряха така единогласно това, като казваха, че сами са били свидетели, и ако почтените учени и други лица не бяха увековечили случващото се в своите книги, тогава сърцето не би могло да се отнесе към всичко това спокойно.

Слизането в ада в „Пасхалната тайна” на Ханс Урс фон Балтазар

Публикувана на Четвъртък, 09 Април 2015 Написана от Иля Каплан
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

hans-urs-von-balthasarВ рамките на християнското богословие нито едно догматическо положение не може да бъде преразглеждано или променяно. Догматите са тези, които ни съобщават вечната и неизменна истина, и поради това носят абсолютен характер. Неизменността на учението обаче не може да изключва постоянното му преосмисляне и преживяване сред всяко ново поколение християни. Възприемането от Църквата на догмата, от една страна, е еднократно действие, което не подлежи на преразглеждане, а от друга – нещо, вечно продължаващо: в смисъл, че, веднъж приет, в хода на историята на Църквата, във връзка с промените в мисленето и светогледа на хората, догматът може да се разкрива по нови начини.

И богословите са тези, които са длъжни да изтълкуват догматите, като ги правят достъпни за разбирането и възприемането на своите съвременници. Това тълкуване е разкриване на неизменния вътрешен смисъл или логос на догмата и търсене на нови способи, или тропоси, за неговото изразяване, а не редукция или демитологизация на догмата. Не може ли обаче богословът – в търсенето на новия способ за изтълкуване на догмата – да отиде твърде далеч? Не може ли да се получи така, че в намерението си да разкрие църковното учение, той да извърши по същество отдалечаване от това учение? Може ли преосмислянето на Преданието на Църквата да не остави своята следа върху това Предание?

Св. Григорий Паламà в съвременното гръцко богословие

Публикувана на Понеделник, 06 Април 2015 Написана от Хризостомос Стамулис
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Chrisostomos StamoulisОт началото на 20 век и до днес, когато човечеството се готви да встъпи в новото хилядолетие, личността и богословието на втория покровител на Солун, св. Григорий Паламà, имат водещо място в новото гръцко православно богословие, независимо дали присъстват пряко в богословските трудове или не. При едно пътуване през страниците на творчеството на гръцките православни богослови от 20 век се създава впечатлението, че за нито един светец, за нито едно друго богословие не са били изказвани толкова противоречиви мнения и никой друг не е предизвиквал толкова научни и светогледни сблъсъци. Колкото повече се задълбочаваме в изследване на богословската литература, толкова повече това впечатление се засилва, за да стигне до убеденост.

От гледна точка на методологията, изучаването на богословието на този голям светец от новогръцките изследователи може да бъде разделено на три периода, в които се откриват и съответните, винаги компромисни тенденции, натоварени с особените си характеристики. Личности, богословски учения, диалози, литургичен живот, социални различия, различни културни форми, съгласия и разногласия в крайна сметка дават израз на движението на едно живо тяло – тялото на Църквата, което се опитва, отново обръщайки се към своето минало, да оцени собствените си прояви на неразумие и на изопачаване на истината.

За да сме точни трябва честно да отбележим, че богословският диалог в Гърция, който е имал и има за свой център богословието на св. Григорий, изглежда се развива на външно и вътрешно ниво: диалог за самоосъзнаване на православното богословие и, заедно с него, диалог на православното богословие с учението на Християнския запад.

Антон Владимирович Карташов

Публикувана на Събота, 04 Април 2015 Написана от Борис Маринов
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

A V_KartashovРуски държавен деец, православен богослов, историк на Църквата и общественик

Роден:

11 (24) юни 1875 г., с. Кыштым, Пермская губерния, Российская империя

Починал:

10 септември 1960 г., Menton, France

Образование:

Пермская духовная семинария, Российская империя (1894)

Санкт-Петербургская духовная академия, Российская империя (1899)

Преподавателско поприще:

Санкт-Петербургская духовная академия (1900-1905)

Высшие женские (Бестужевские) курсы (1906-1918)

Русский народный университет в Париже (1921-неизв.)

Université Paris – Sorbonne (1922-1939)

Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris, France (1925-1960)

Дисциплини:

История на Руската православна църква

История на религиите

Руска история

Обща история на Църквата

Тълкувание на Св. Писание на Стария Завет

Библейска критика

Староеврейски език

Църковно-обществена дейност:

Религиозно-философские собрания, Санкт Петербург – участник (1901-1903)

Великий восток народов России – член на Върховния съвет (1905-1917)

Санкт-Петербургское религиозно-философское общество – председател (1909-1917)

Обер-прокурор на Свещения Синод на РПЦ (25 юли – 5 август 1917 г.)

Временное правительство России – министър на изповеданията (24 юли / 6 август 1917 – 26 октомври / 8 ноември 1917 г.)

Религиозно-философский кружок „Воскресение” (1917-1919)

Епархиальный совет Архиепископий православных русских церквей в Западной Европе – Экзархат Вселенского Патриархата –член

Русское студенческое христианское движение – член на ръководството

Първи конгрес на православните богословски школи, Атина, 1936 г. – участник

Библиография (непълна)

Книги и брошури:

1. Краткий историко-критический очерк систематической обработки русской церковной истории, СПб. 1903.

2. Русская церковь в 1905 г., СПб.: „Типография М. Меркушева” 1906.

3. Реформа, реформация и исполнение Церкви, Петроград: „Корабль” 1916 (2 изд. – Berlin 1922).

4. Синод и Временное правительство – Реч от 22 април 1917 г.

5. Задачи, характер и программа русского национального объединения, Paris, 1921 [Доклад пред конгреса на РНО в Париж 5-12 юни 1921 г.].

6. На путях к Вселенскому Собору, Paris: “YMCA-Press” 1932.

7. Церковь и государство: Что было и что должно быть в России (Христианство перед современной социальной действительностью), Paris: “YMCA-Press” 1932 [Приложение към бр. 22 на сп. Путь].

8. Восссоединение церквей в свете истории, Paris 1933.

9. Практика апелляционного права Константинопольских Патриархов, Warszawa: „Варшавская синодальная типография” 1936.

10. Церковь и государство (Восточноправославная точка зрения), Warszawa 1937

11. Святой великий князь Владимир – отец русской культуры, Paris, 1938.

12. Ветхозаветная библейская критика, Paris 1947.

13. Воссоздание Святой Руси, Paris 1956.

14. Жизненный путь митрополита-экзарха Владимира: К пятидесятилетию архиерейской хиротонии (1907-1957), Paris 1957.

15. Очерки по истории Русской Церкви, Paris 1959.

16. Вселенские Соборы, Paris 1963.

17. Церковь, История, Россия. Статьи и выпступления, Москва: „Пробел” 1996, 303 с. [книгата съдържа ранни и труднодостъпни текстове сред които: „Свобода научно-богословского исследования и церковный авторитет”, „Православие в его отношении к историческому процессу”, „IV Вселенский Собор”, „Русская Церковь периода империи”, „Церковь как фактор социального оздоровления России” и др.].

Статии и студии:

1. „Краткий историко-критический очерк систематической обработки русской церковной истории” – В: Христианское Чтение, 6, 1903, с. 909-922; 7, 1903, с. 77-93.

2. „В недоумении” – В: Новый путь, Февраль, 1903, с. 239-246 [подписано с псевдонима Т. Романский].

3. „Благополучные лица” – В: Новый путь, Март, 1903, с. 244-251 [подписано с псевдонима Т. Романский].

4. „Недоразумения, недоразумения” – В: Новый путь, Апрель, 1903, с. 199-205 [подписано с псевдонима Т. Романский].

5. „Неблагополучно” – В: Новый путь, Май, 1903, с. 201-203 [подписано с псевдонима Т. Романский].

6. „Отчего они такие?” – В: Новый путь, Май, 1903, с. 203-206 [подписано с псевдонима Т. Романский].

7. „Чего не достает?” – В: Новый путь, Май, 1903, с. 206-210 [подписано с псевдонима Т. Романский].

8. „Кто мешает?” – В: Новый путь, Май, 1903, с. 210-216 [подписано с псевдонима Т. Романский].

9. „Не все же” – В: Новый путь, Июль, 1903, с. 262-276 [подписано с псевдонима Т. Романский].

10. „Живое слово” – В: Новый путь, Август, 1903, с. 239-241 [подписано с псевдонима Т. Романский].

11. „Знающие” – В: Новый путь, Октябрь, 1903, с. 202-208 [подписано с псевдонима Т. Романский].

12. „Значительная проповедь” – В: Новый путь, Декабрь, 1903, с. 212-217 [подписано с псевдонима Т. Романский].

13. „Откликаются” – В: Новый путь, Январь, 1904, с. 268-276 [подписано с псевдонима Т. Романский].

14. „К вопросу о браке” – В: Новый путь, Март, 1904, с. 200-206 [подписано К-в.]

15. „Свящ. Н. Стеллецкий, Князь А. Н. Голицын и его церковно-государственная деятельность, Киев 1901, 314 с.” – В: Христианское чтение, 12, 1904, с. 876-889 [рецензия].

16. „Начало церковных откликов на жгучие вопросы настоящего момента” – „Отклики реакционного характера” – „Голос либеральной церковной партии” – „Будущее церковных партий” – В: Вопросы жизни, 3, 1905, с. 431-460 [подписано Уральский].

17. „Русская Церковь в 1904 г.” – В: Церковный вестник, 1905, с. 2-10.

18. „Представительство Духовенства в Государственном Совете” – В: Страна, 24 февраля (9 марта), 1906.

19. „Двигатели Церковной реформы” – В: Страна, 2 (15) марта, 1906.

20. „Церковь и прогресс” – В: Страна, 11 (24) марта, 1906.

21. „Новый орган религиозно-общественного движения” – В: Страна, 7 (20) апреля, 1906.

22. „Обер-прокурор Синода” – В: Страна, 23 апреля (6 мая), 1906.

23. „Дума и религиозная свобода” – В: Страна, 27 апреля (10 мая), 1906.

24. „О патриархе” – В: Страна, 3 (16) июня, 1906.

25. „Церковь и убийства” – В: Страна, 17 (30) июня, 1906.

26. „Ревность о церкви” – В: Страна, 24 июня (7 июля), 1906.

27. „Синодальная политика” – В: Страна, 4 (17) июля, 1906.

28. „К вопросу о религиозной свободе” – В: Страна, 6 (19) июня, 1906.

29. „Кулачное право и православие” – В: Страна, 3 (16) августа, 1906.

30. „Обеспечение духовенства” – В: Страна, 25 августа (7 сентября), 1906.

31. „Где голос Церкви?” – В: Страна, 3 (16) октября, 1906.

32. „Вакханалия вражды” – В: Страна, 10 (23) октября, 1906.

33. „Привет движению” – В: Век, 12 ноября, 1906.

34. „Ревность не по разуму” – В: Страна, 24 ноября (7 декабря), 1906.

35. „Свобода в Синодальной обработке” – В: Страна, 8(12) декабря, 1906.

36. „Путаница церковного сознания” – В: Страна, 12(25) декабря, 1906.

37. „Безжизненность Церкви” – В: Страна, 19 декабря (1 января 1907), 1906.

38. „К полемике с Философовым” – В: Век, 24 декабря, 1906.

39. „Был ли апостол Андрей на Руси” – В: Христианское Чтение, 7, 1907, с. 83-95.

40. „Старообрядческая газета” – В: Страна, 20 декабря (2 января 1907), 1906.

41. „Нормальная платформа по церковному вопросу” – В: Страна, 13 (26) января, 1907.

42. „Христианство на Руси в период догосударственный” – В: Христианское Чтение, 5, 1908, с. 763-778.

43. „О партиях в церкви” – В: Русское слово, 1 (14) декабря, 1911.

44. „Пришибленный Церковный Вестник” – В: Русское слово, 15 (28) декабря, 1911.

45. „Либерализм епископа Гермогена” – В: Русское слово, 14 (27) января, 1912.

46. „Англикане и Русская Церковь” – В: Русское слово, 17 (30) января, 1912.

47. „Трагедия русского епископа” – В: Русское слово, 22 января (4 февраля), 1912.

48. „Старый обряд” – В: Русское слово, 8 (21) февраля, 1912.

49. „Молитва за иноверцев” – В: Русское слово, 12 (25) февраля, 1912.

50. „Собор без соборности” – В: Русское слово, 11 (24) марта, 1912.

51. „Манифест епископа Гермогена” – В: Русское слово, 18 (31) марта, 1912.

52. „Илиодорова реклама” – В: Русское слово, 3 (16) апреля, 1912.

53. „Еще один сх-профессор духовной академии” – В: Русское слово, 8 (21) апреля, 1912.

54. „Конфликт Синода с министерством” – В: Русское слово, 9 (22) мая, 1912.

55. „Неприкосновенные” – В: Русское слово, 13 (26) мая, 1912.

56. „Торжество православия в духовных академиях” – В: Русское слово, 23 мая (5 июня), 1912.

57. „Православие и жизнь” – В: Русское слово, 2 (15) июня, 1912.

58. „Великое кощунство” – В: Русское слово, 7 (20) июня, 1912.

59. „В преддверии Собора” – В: Русское слово, 23 сентября (5 октября), 1912.

60. „Два класса” – В: Русское слово, 12 (25) октября, 1912.

61. „Неразбериха” – В: Русское слово, 24 октября (6 ноября), 1912.

62. „Митрополит Антоний (†)” – В: Русское слово, 3 (16) ноября, 1912.

63. „Первый блин” – В: Русское слово, 20 ноября (3 декабря), 1912.

64. „Грядущий клерикализм” – В: Русское слово, 29 ноября (12 декабря), 1912.

65. „Религиозная драма” – В: Русское слово, 5 (18) декабря, 1912.

66. „Вифлеем” – В: Русское слово, 23 декабря (5 января), 1912.

67. „Церковный год” – В: Русское слово, 1 (14) января, 1913.

68. „Молитва о Толстом” – В: Русское слово, 3 (16) января, 1913.

69. „На Иордане” – В: Русское слово, 5 (18) января, 1913.

70. „Подождут” – В: Русское слово, 22 января (4 февраля), 1913.

71. „В параличе” – В: Русское слово, 31 января (13 февраля), 1913.

72. „Религиозная свобода” – В: Русское слово, 5 (18) февраля, 1913.

73. „Христианская государственность” – В: Русское слово, 7 (20) февраля, 1913.

74. „Жупелы обер-прокурора Синода” – В: Русское слово, 10 (23) февраля, 1913.

75. „Вредное непонимание церкви” – В: Русское слово, 15 (28) февраля, 1913.

76. „В антиохийском патриархате” – В: Русское слово, 26 февраля (11 марта), 1913.

77. „Иерусалим” – В: Русское слово, 11 (24) апреля, 1913.

78. „Прихода не будет” – В: Русское слово, 26 июня (15 июля), 1913.

79. „Духовно-учебная реформа” – В: Русское слово, 22 июня (5 июля), 1913.

80. „Выход из беды” – В: Русское слово, 3 (16) июня, 1913.

81. „Аллография” – В: Русское слово, 7 (20) июля, 1913.

82. „Еще один итог” – В: Русское слово, 18 (31) июля, 1913.

83. „Судьбы духовной журналистики” – В: Русское слово, 23 июля (5 августа), 1913.

84. „Оправдания” – В: Русское слово, 29 августа (11 сентября), 1913.

85. „1600-летний юбилей” – В: Русское слово, 14 (27) сентября, 1913.

86. „Архимандриту Автоному” – В: Русское слово, 5 (18) октября, 1913.

87. „Церковный переворот” – В: Русское слово, 8 (21) октября, 1913.

88. „Эксперты-гебраисты” – В: Русское слово, 10 (23) октября, 1913.

89. „Разоблачитель или подделыватель?” – В: Русское слово, 17 (30) октября, 1913.

90. „Всероссийский союз духовенства” – В: Русское слово, 19 декабря (1 января 1914), 1913.

91. „К вопросу о православии Феофана Прокоповича” – В: Сборник статей в честь Дмитрия Фомича Кобеко, СПб.: „Типография М. А. Александрова” 1913, с. 225-236.

92. „Самоубийство епископа” – В: Русское слово, 19 января (1 февраля), 1914.

93. „Уроки афонского дела” – В: Русское слово, 23 февраля (8 марта), 1914.

94. „Церковь в борьбе с пьянством” – В: Русское слово, 11 (24) марта, 1914.

95. „Большое начинание” – В: Русское слово, 28 августа, 1915.

96. „Уход А. Д. Самарина” – В: Русское слово, 30 сентября (13 октября), 1915.

97. „Реформа Синода и пути к независимости Церкви” – В: Русское слово, 24 октября (6 ноября), 1915.

98. „Перегруппировка иерархов” – В: Русское слово, 5 (18) декабря, 1915.

99. „Церковная политика” – В: Русское слово, 26 января (6 февраля), 1916.

100. „Важный акт” – В: Русское слово, 6 (19) марта, 1916.

101. „Политика и Церковь” – В: Русская мысль, 1-2, Прага 1922, с. 286-296.

102. „Пути единения” – В: Россия и латинство: Сб. статей, Berlin 1923, с. 141-151.

103. „Смысл старообрядчества” – В: Сборник статей, посвященных П. Б. Струве, Прага 1925, с. 372-381.

104. „Расколы русской церкви” – В: Возрождение, 13 июля, 1925.

105. „Раскол американской Православной Церкви” – В: Возрождение, 14 июля, 1925 [интервю].

106. „Кризис белого движения” – В: Вестник русского национального комитета, 11, 1926, с. 3-10.

107. „Почему нам дорога Великая Россия?” – В: Борьба за Россию, 27 ноября, 1926.

108. „Да, за имя и имена!” – В: Борьба за Россию, 4 декабря, 1926.

109. „К молодежи” – В: Борьба за Россию, 11 декабря, 1926.

110. „В чем суть разделения в зарубежной Церкви” – В: Церковный вестник, 2, 1927, с. 19-27 [подписано с псевдонима „Мирянин”].

111. „Новогодний привет” – В: Борьба за Россию, 1 января, 1927.

112. „С Рождеством Христовым!” – В: Борьба за Россию, 8 января, 1927.

113. „Только своими силами” – В: Борьба за Россию, 29 января, 1927.

114. „Памяти ушедших. В. И. Гурко” – В: Борьба за Россию, 5 марта, 1927.

115. „Через революцию” – В: Борьба за Россию, 12 марта, 1927.

116. „Памяти ушедших. М. П. Арцыбашев” – В: Борьба за Россию, 12 марта, 1927.

117. „Христос Воскресе!” – В: Борьба за Россию, 23 апреля, 1927.

118. „Что день грядущий нам готовит” – В: Борьба за Россию, 30 апреля, 1927.

119. „Два младенца (из писем с Родины)” – В: Борьба за Россию, 14 мая, 1927.

120. „Рефлекс национальной мести” – В: Борьба за Россию, 18 июня, 1927.

121. „Провал религиозного фронта” – В: Борьба за Россию, 16 июля, 1927.

122. „Судьба красноцерковничества” – В: Борьба за Россию, 30 июля, 1927.

123. „Православные русские люди!” – В: Борьба за Россию, 6 августа, 1927.

124. „Расколы во всероссийской Церкви” – В: Борьба за Россию, 13 августа, 1927.

125. „Истоки раскола в зарубежной Церкви” – В: Борьба за Россию, 20 августа, 1927.

126. „Церковный вопрос. 1. Карловацкая церковная смута. 2. Компромисс Тихоновской церкви” – В: Борьба за Россию, 3 сентября, 1927.

127. „К студенчеству” – В: Борьба за Россию, 3 сентября, 1927.

128. „Поражение и победа православия” – В: Россия, 3 сентября, 1927.

129. „Не губите родную русскую культуру” – В: Борьба за Россию, 10 сентября, 1927.

130. „Заместителю местоблюстителя патриаршего престола митрополиту Сергию” – В: Борьба за Россию, 10 сентября, 1927.

131. „Чего не скрыть” – В: Борьба за Россию, 17 сентября, 1927.

132. „За свободу Церкви” – В: Россия, 29 октября, 1927.

133. „Убиение России” – В: Борьба за Россию, 5 ноября, 1927.

134. „Оружие свободного слова” – В: Борьба за Россию, 5 декабря, 1927.

135. „Бездонная кадь” – В: Борьба за Россию, 10 декабря, 1927.

136. „Религиозный нэп” – В: Борьба за Россию, 24 декабря, 1927.

137. „Провал безбожничества” – В: Борьба за Россию, 31 декабря, 1927.

138. „Судьбы „Святой Руси”. Статья первая” – В: Православная мысль, 1, 1928, с. 134-156.

139. „Влияние Церкви на русскую культуру” – В: Путь, 9, 1928, с. 33-40.

140. „Путеводитель по русской богословской литературе” – В: Вестник РСХД, 11, 1928, с. 18-20 [за книгата на Н. Н. Глубоковски Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии].

141. „Разумейте безбожники” – В: Борьба за Россию, 7 января, 1928.

142. „Кошмар советчины” – В: Борьба за Россию, 11 февраля, 1928.

143. „Национальное самоутверждение” – В: Борьба за Россию, 18 февраля, 1928.

144. „Неудача политики митрополита Сергия” – В: Борьба за Россию, 25 февраля, 1928.

145. „Русская Пасха” – В: Борьба за Россию, 14 апреля, 1928.

146. „Памяти ушедших. П. Н. Врангель” – В: Борьба за Россию, 5 мая, 1928.

147. „Обманутое студенчество” – В: Борьба за Россию, 19 мая, 1928.

148. „Образумливайте одураченных!” – В: Борьба за Россию, 30 июня, 1928.

149. „Пути и бездорожья православной церкви” – В: Борьба за Россию, 14 июля, 1928.

150. „Барометр на ветер” – В: Борьба за Россию, 18 августа, 1928.

151. „Обман войной” – В: Борьба за Россию, 25 августа, 1928.

152. „Шулерство на идее мира” – В: Борьба за Россию, 8 сентября, 1928.

153. „Искупление в ваших руках!” – В: Борьба за Россию, 8 сентября, 1928.

154. „Юбилей здесь и там” – В: Борьба за Россию, 15 сентября, 1928.

155. „Обманы, обманы, обманы” – В: Борьба за Россию, 22 сентября, 1928.

156. „К Вузовцам!” – В: Борьба за Россию, 22 сентября, 1928.

157. „Второе открытое письмо заместителю местоблюстителя Всероссийского патриаршего престола, митрополиту Сергию” – В: Борьба за Россию, 29 сентября, 1928.

158. „Прихожанин. Беседа о церковном споре” – В: Возрождение, 30 сентября, 3 октября, 5 октября, 9 октября, 12 октября, 14 октября, 1928.

159. „Лик ужасный и лик прекрасный” – В: Борьба за Россию, 6 октября, 1928.

160. „Торопитесь спасать Россию!” – В: Борьба за Россию, 13 октября, 1928.

161. „Путь к победе” – В: Борьба за Россию, 8 декабря, 1928.

162. „Святость воинского подвига” – В: Георгиевский сборник. Receuil De St. Georges, Paris: „Издание Братства им. преп. Сергия Радонежского при Православном Богословском Институте в Париже” 1928, с. 12-15.

163. „Толкование митр. Филаретом церковной молитвы о соединении всех” – В: Вестник РСХД, 1-2, 1929, с. 8-12.

164. „Еще об идеологии” – В: Вестник РСХД, 11, 1929, с. 17-20 [отзив след статията на Н. А. Бердяев „К вопросу о идеологии РСХД”].

165. „Отец русской культуры – св. кн. Владимир” – В: Россия и славянство, 38, 1929; 87, 1930; 97, 1930.

166. „Рождество победит” – В: Борьба за Россию, 5 января, 1929.

167. „На пороге освобождения” – В: Борьба за Россию, 12 января, 1929.

168. „Поругание науки” – В: Борьба за Россию, 23 февраля, 1929.

169. „Господа коммунисты!” – В: Борьба за Россию, 23 февраля, 1929.

170. „Не реставрация, а реакция” – В: Борьба за Россию, 1 апреля, 1929.

171. „Христос воскресе!” – В: Борьба за Россию, 1 мая, 1929.

172. „Болгарские национальные торжества” – В: Борьба за Россию, 1 июня, 1929.

173. „Новое о Пушкине” – В: Россия и славянство, 8 июня, 1929.

174. „О религиозной стихии в русском большевизме” – В: Борьба за Россию, 15 июня, 1929.

175. „Глупое и безнадежное дело” – В: Борьба за Россию, 15 июля, 1929.

176. „Варнаки” – В: Борьба за Россию, 1 августа, 1929.

177. „Нет Иверской будет Иверская!” – В: Борьба за Россию, 15 августа, 1929.

178. „К русской крестьянке” – В: Борьба за Россию, 15 августа, 1929.

179. „К празднованию дня русской культуры” – В: Россия и славянство, 17 августа, 1929.

180. „Издыхание” – В: Борьба за Россию, 1 октября, 1929.

181. „Крах церковной аферы” – В: Борьба за Россию, 15 октября, 1929.

182. „Памяти ушедших. Б. Г. Кнатц” – В: Борьба за Россию, 1 декабря, 1929.

183. „Святкй-праздники” – В: Борьба за Россию, 1 января, 1930.

184. „Год генеральной битвы” – В: Борьба за Россию, 15 января, 1930.

185. „К крестовому походу. Речь на митинге протеста против религиозных гонений в России 5 марта 1930 г. в Роттердаме” – В: Россия и славянство, 8 марта, 1930.

186. „К крестовому походу” – В: Борьба за Россию, 15 марта, 1930.

187. „Церковное облегчение” – В: Россия и славянство, 5 июля, 1930.

188. „Недоразумение. Отклик на отклик” – В: Россия и славянство, 11 октября, 1930.

189. „Революция грядет!” – В: Борьба за Россию, 1 декабря, 1930.

190. „Статья памяти кн. Гр. Н. Трубецкого” – В: Памяти кн. Гр. Н. Трубецкого. Сборник статей, ред. П. Б. Струве, Paris 1930, с. 24-26.

191. „Церковь и государство” – В: Вестник РСХД, 6, 1931, с. 6-9.

192. „О чем напоминает Рождество” – В: Борьба за Россию, 1 января, 1931.

193. „ГПУ в русской церкви” – В: Борьба за Россию, 15 марта, 1931.

194. „Христос воскресе!” – В: Борьба за Россию, 15 апреля, 1931.

195. „Рука Москвы в церкви” – В: Борьба за Россию, 15 июня, 1931.

196. „Лжецы вольные и невольные” – В: Борьба за Россию, 15 августа, 1931.

197. “The Church and State (illusstrated from what happened In Russia)” – In: The journal of the fellowship of St.Alban and St. Serglus, 11, 1931, p. 44-54.

198. „Завет св. кн. Владимира” – В: Путь, 36, 1932, с. 75-80.

199. „В поисках мира церковного” – В: Россия и славянство, 9 января, 1932.

200. „Церковный вопрос на конгрессе меньшинств в Вене (25.VІ – 1.VІІ. 1932)” – В: Путь, 40, 1933, с. 40-53.

201. „Временное правительство и Церковь” – В: Современные записки, 62, Париж 1933, с. 1-20.

202. „Соединение Церквей в свете истории” – В: Христианское воссоединение. Сборник статей, Париж 1933, с. 82-120.

203. „Церковь как фактор социального оздоровления России” – В: Труды кружка к Познанью России, Вып. 1 (1929-1934), Paris, 1934, с. 115-124.

204. „Церковь и национальность” – В: Путь, 44, 1934, с. 3-14.

205. „Личное и общественное спасение во Христе” – В: Путь, 45, 1934, с. 30-36.

206. “The Paths toward the Reunion” – In: Journal of the Fellowship of St. Alban and St. Sergius, 26 (4), London 1934.

207. „Церковь в ее историческом исполненнии” – В: Путь, 47, 1935, с. 15-27.

208. „Русское христианство” – В: Путь, 51, 1936, с. 19-31.

209. „Русская Церковь периода империи” – В: Труды кружка „К Познанью России”, Вып. 2 (1934-1936), Paris 1937, с. 78-91.

210. „Свобода научно-богословских исследований и церковный авторитет” – В: Живое предание: Православие в современности, Paris 1937, с. 25-41.

211. „Мережковский о Пушкине” – В: Меч, 7, Warszawa 1937.

212. „В лучах Пушкина” – В: Меч, 8, Warszawa 1937.

213. „Лик Пушкина” – В: Лик Пушкина. Речи, читанные на торжественном заседании Богословского Института в Париже, Petseri, 1938, с. 31-38.

214. „Православие. Опровержение безбожия” – В: Свет истинный, Женева 1938.

215. „Святая Русь в путях России” – В: Труды кружка „К Познанью России”, Вып. 3 (1938), Paris 1939.

216. “Die Freiheit der theologisch-wissenschaftlichen Foresehens & die kirchliche Autorität” – In: Procès-verbaux du Premier Congrès de Théologie Orthodoxe à Athènes, Athènes 1939, p. 175-185.

217. „Крещение Руси св. князем Владимиром и его национально-культурное значение” – В: Владимирский сборник, Београд 1939, с. 41-54.

218. „Революция и Собор 1917-1918 гг.” – В: Богословская мысль, 1942, с. 75-101.

219. „Надгробное слово памяти о. Сергия Булгакова” – В: Памяти о. Сергия Булгакова, Paris 1945, с. 4.

220. „Жизненный путь митрополита-экзарха Владимира” – В: Православная мысль, 5, 1947, с. 9-18.

221. „Толкование 67 псалма” – В: Православная мысль, 5, 1947, с. 95-117.

222. „Непримиримость” – В: Возрождение, 6, 1947, с. 7-14.

223. „Православие в его отношение к историческому процессу” – В: Православная мысль, 6, 1948, с. 89-102.

224. „Певец Святой Руси” – В: Возрождение, 10, 1950, с. 157-160.

225. „Наш долг перед св. апостолом Андреем Первозванным” – В: Церковный Вестник, 2, Paris 1950, с. 3-5.

226. „Слово на Пасху Святителя Иоанна Златоуста” – В: Церковный Вестник, 3 (24), Paris 1950, с. 3-4 [превод].

227. „Священной памяти В. В. Болотова” – В: Церковный Вестник, 3 (24), Paris 1950, с. 4-8.

228. “Die Entstehung der kaiserlichen Synodalgewalt unter Konstantin dem Grossen, ihre theologische Begründung und ihre kirchliche Reception” – In: Kirche und Kosmos, Luther Verlag 1950 [в Архива на института „Св. Сергий” се съхранява руския оригинал: „Возникновение императорской власти на соборах при Константине Великом и ее богословское обоснование”].

229. „Как создался Богословский Институт” – В: Церковный Вестник, 4, Paris 1950, с. 15-17.

230. „Мои ранные встречи с о. Сергием Булгаковым” – В: Православная мысль, 8, 1951, с. 47-55.

231. „Православие и Россия” – В: Православие в жизни, New York, 1953, с. 204-207.

232. „1500-летняя годовщина IV Вселенского Собора” – В: Православная мысль, 9, 1953, с. 65-95 [реч събранието на института „Св. Сергий”, произнесена на 4.11.1951].

233. „Идеология и церковный путь Франка” – В: Сборник памяти С. Л. Франка, Мюнхен 1954.

234. „Памяти V Вселенского Собора” – В: Православная мысль, 10, 1955, с. 60-91 [реч събранието на института „Св. Сергий”, произнесена на 21.1.1954].

235. „35 лет издательства YMCA-Press” – В: Вестник РСХД, 37, 1955, с. 9-20.

236. „По какому закону мы живем” – В: Вестник РСХД, 56, 1960, с. 20-22.

237. „Церковь в ее историческом исполненнии” – В: Вестник РСХД, 58-59, 1960, с. 3-15.

238. „Автобиография Антона Владимировича Карташева (1875-1960)” – В: Вестник РСХД, 58-59, 1960, с. 57-61.

239. „Лев Платонович Карсавин” – В: Вестник РСХД, 58-59, 1960, с. 72-79.

240. „Как создался Православный Богословский Институт в Париже” – В: Вестник РСХД, 75-76, 1964-1965, с. 4-18.

241. „Историческая рама образу преподобного Серафима” – В: Литературная учеба, 1, 1991, с. 135-137.

242. „Лик Пушкина” – В: Литературная Россия, 8 февраля, 1991.

243. „Крещение Руси святым князем Владимиром и его национально-культурное значение” – В: Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. Сборник, М.: „Столица” 1991, с. 18-22.

244. „Временное правительство и Русская церковь” – В: Из истории Христианской Церкви на родине и зарубежом в XX столетии. Сборник, М.: „Крутицкое Патриаршее Подворье” 1995, с. 9-27.

245. „Лев Платонович Карсавин” – В: Карсавин, Л. П. Малые сочинения, СПб.: „Алетейя” 1994, с. 471-477.

За Антон Владимирович Карташов

1. Херасков, И. М. „А. В. Карташев. К пятидесятилетию ученой и педагогической деятельности” – В: Возрождение, 14, 1951.

2. Кассиан (Безобразов), еп. „Антон Владимирович Карташев” – В: Православная Мысль, 11, 1957, с. 9-16.

3. Зеньковский, В. „Памяти проф. А. В. Карташева” – В: Вестник РСХД, 58-59, 1960, с. 61-62.

4. Никольский, А. М. „Памяти учителя” – В: Вестник РСХД, 58-59, 1960, с. 62-63.

5. Князев, А. „Памяти А. В. Карташева” – В: Вестник РСХД, 58-59, 1960, с. 64-72.

6. Князев, А. „Зов пророческий” – В: Вестник РСХД, 61, 1961, с. 58-60.

7. Schmemann, A. “Professor A. V. Kartashoff” – In: St. Vladimir’s Theological Quarterly, 4, 2/3, 1960, p. 89-90.

8. Веритинов, Н. „Человек великого разума” – В: Возрождение, 106, 1960, с. 107-112.

9. Константин, архим. „Памяти А. В. Карташева” – В: Православная Русь, 18, 1960, с. 9.

10. Зернов, Н. „А. В. Карташев” – В: Русская религиозно-философская мысль ХХ века, Париж 1974, с. 351-352.

11. Мейендорфф, И. Ф. „А. В. Карташев – общественный и церковный историк” – В: Вопросы истории, 1, 1994, с. 169-173.

12. Зернов, Н. „А. В. Карташев” – В: Церковь, История, Россия, М. 1996.

13. Лункин, Р. „Халкидонское равновесие” – В: Церковно-общественный Вестник, 17, 1997, с. 9.

14. Антощенко, А. В. „Антон Владимирович Карташев” – В: Историки России ХVІІ-ХХ веков, т. 4, М. 1997, с. 94-104.

15. Сахаров, А. Н. „Апостол истории Святой Руси” – В: Отечественная история, 5, 1998, с. 89-107.

16. Бычков, С. П. Антон Владимирович Карташёв – историк русской православной церкви, Омск 1999 [дисертация].

17. Митрофанов, Г. „Антон Владимирович Карташев – русский богослов и церковный историк, государственный и общественный деятель” – В: Посев, 10, 2002, с. 30-37; 11, 2002, с. 38-42.

18. Антощенко А. В. „А. В. Карташёв и становление Русского православного института в Париже” – В: Международные „Макарьевские чтения”, посвященные 210-летию со дня основателя Алтайской духовной миссии св. Макария, Горно-Алтайск: „Горно-Алтайский государственный университет” 2002, с. 89-93.

19. Nivièr, A. “Anton Kartachev, historien de l’Eglise” – In: Cahiers de l’émigration russe, 7, Paris 2003, p. 121-140.

20. Золаев, А. Л. Исторические воззрения А. В. Карташева и историография русского зарубежья, М. 2005 [дисертация].

21. Нивьер, А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в западной и центральной Европе. 1920-1995: Биографический справочник, М.: „Русский Путь” – YMCA-Press 2007, с. 248-249.

22. Митрофанов, Г. „Антон Владимирович Карташев” – В: Преподобный Сергий в Париже. История Парижского Свято-Сергиевского Православного богословского Института, СПб: „Росток” 2010, с. 323-335.

Забележка: Тази биобиблиография е изготвена върху следните източници:

1. Бычков, С. П. Антон Владимирович Карташёв – историк русской православной церкви, Омск 1999 [библиография към дисертационния труд] – тук.

2. Золаев, А. Л. Исторические воззрения А. В. Карташева и историография русского зарубежья, М. 2005 [библиография към дисертационния труд] – тук.

3. Преподобный Сергий в Париже. История Парижского Свято-Сергиевского Православного богословского Института, СПб: „Росток” 2010, с. 335-338.

4. Ермичев, А. А. Философское содержание журналов Русского зарубежия, СПб.: „Вестник” 2012, с. 21; 52; 80-81; 215; 291.

 

И рече старецът...

Когато човек се моли, той се държи към Бога като към приятел – разговаря, доверява се, изразява желания; и чрез това става едно със Самия наш Създател.

Св. Симеон Солунски