Мобилно меню

4.5185185185185 1 1 1 1 1 Rating 4.52 (54 Votes)
Уважаема редакция на Двери БГ,

Пиша ви това отворено писмо, за да предложа на вас и на вашите читатели една интересна идея. През изминалата седмица беше публикувано проучване на Дарик радио и вестник 24 часа, което трябваше да определи качеството на живот в отделните градове на България. И както се полага при всяка класация и тук е имало критерии за оценка – като се започне от броя на банкоматите и се стигне до вкуса на кафето в заведенията по центъра на града... Ето и моята идея:

Когато четох анализите на резултатите от проучването, реших да предложа на вашата редакция да организираме проучване за качеството на църковния живот в отделните епархии и градове в страната. За такова изследване са нужни две неща – медия и критерии. Медията може да сте вие, а за критериите можем да потърсим идеи от читателите. Ето моите предложения за критерии, по които да се получават точки по различни показатели за качеството на църковния живот.

- Брой на свещениците от зодия „гуру”, които имат за своя главна цел „пълната духовна промяна” на вярващите и подчиняването им на техните патологични представи за църковен живот. При прилагането на този критерий следва да се взема предвид взаимозависимостта между степента на активност на духовниците и съответното на нея психологическо състояние на техните духовни чада. За повишаване на „духовния” кредитен рейтинг на съответната енория (или епархия), могат да се използват данни от съответните специализирани заведения.

- Степен на неграмотност на клира и респ. миряните. В случая трябва да се има предвид, че фанатичното отричане на всяка образованост и най-вече на богословската, повишава значително коефициента „благочестие”, както и личния „духовен” рейтинг. Богословската неграмотност води до по-лесно манипулиране, фанатизъм, зависимост и страх, които са важен стимул в духовното израстване на личността.

- Явно регламентирани процедури за получаване на благословии. Светата Благословия има ръководна роля в личния живот на всеки мирянин и затова Нейното получаване е въпрос на живот и смърт! Миряните трябва да познават и стриктно да спазват енорийските и епархийските правила за получаване на Благословия. При наличието на ясни тарифи за отделните типове Благословии, по този показател се получават максимален брой точки.

Намаляване броя на младите хора в църквите. Този критерий може да се разглежда като ясен показател, че съответния духовник полага големи пастирски грижи за вярващите. Прогонването на младите хора гарантира блаженото съществуване на енорията в спомените от свещеното минало и не изисква търсенето на отговори на не-благочестивите въпроси на съвремието. Ако все пак в съответната енория има млади хора, а тази енория се бори за висок „рейтинг”, то тези млади хора трябва задължително да бъдат по образ и подобие на своя духовен наставник-гуру.
 
- Относителен брой на епитимиите, наложени на вярващите. Прогресивното нарастване на броя на епитимиите е гаранция за строгостта и безмилостното прилагане на нормите на благочестието от страна на духовника. Този критерий носи максимален брой точки, когато епитимията води до комплекс за вина, психически проблеми и окончателно напускане на църквата от страна на вярващите. Посочените резултати са доказателство за необятната любов на пастира към неговите духовни чада.
 
- Брой на нововъведенията в литургическата практика, които имат езическо-магически характер. Като ориентири при прилагането на този критерий могат да послужат всички онези моменти, особено от Литургията, които пречат на вярващите да участват пълноценно в тайнството.

- Относителен брой на жените със забрадки по време на богослужение. Критерият може да се приложи и към ревностните вярващи, които изразяват своето благочестие с експресивно-клошарския си външен вид. Мръсните дрехи и ритуалното неизползване на баня са сигурно средство за напредване в благочестието, което потвърждава особената важност на този „обективен” показател за качеството на духовния живот.

- Цени на требите. По-високите цени на требите включват два компонента на духовния живот: финансовите възможности на миряните и духовната възвишеност на свещениците. Високите цени са резултат от огромната пастирска загриженост, която насочва получените суми към активна мисионерска и благотворителна дейност. Според независима експертна оценка 99.9% от тези приходи се използват за издаване на църковна литература, мисионерска и благотворителна дейност. Не са констатирани случаи, в които тези средства да са разходвани за други цели.

- Брой на курбаните и Василиевите молитви, които се четат над вярващите. Съсредоточаването на църковния живот в светите тайнства на курбана и Василиевите молитви е важен показател за активното благочестие на вярващите и безкористното служение на духовенството. Включвам този показател, защото най-често тези „свещени услуги” са напълно безплатни, а когато миряните насилствено дават своята лепта, тя се използва само за възвишени цели.

- Степен на виртуализиране на енорията или епархията. По този критерий могат да се получат точки в зависимост от виртуалната активност на свещеника и миряните. Ако енорията или духовникът са станали изцяло виртуални, тогава те печелят приза за най-високо качество на църковния живот.

- Медиен рейтинг на местния епископ и духовенство. Постоянното присъствие в медиите е гаранция за активна социална дейност и грижа за обществените проблеми. Ангажирането в политически инициативи допринася за изграждането на публичния рейтинг и води до обществена популярност на църквата в съответното населено място. Този критерий има за цел да отчете не смисъла, а активността в медийните изяви. Евентуалното наличие на смисъл може да противоречи на останалите критерии за качество.

galileo6.jpg- Съотношение на душеполезната къмто непрепоръчвана литература в енорийските книжарници препоръчвани са книги, които отговарят на поне един от следните три критерия 1) Липса на излишно мъдруване вътре  изданията трябва да са под 32 страници, с меки корици и да са подвързани с телбод 2) Книгите да са без  щрихкод (всички знаем, че спазването на закона и регистрацията в Народната Библиотека са опасни, защото така издателят получава ISSN, а книгата – ISBN)  3) Скромност на преводача – при преводната литература трябва да отсъства информация откъде е превеждана книгата, както и да не е посочено кой се е занимавал с превода, защото тези неща нямат значение, но е важно екипът да се е състоял от смирени християни, които не държат на името си!

- Наличието на кич в храмовете. Носенето на хартиени иконки, каренца, килимчета и други подобни „дарове” в храмовете е ясен показател, че вярващите в съответната енория възприемат своя енорийски храм като „склад” за ненужните си вещи.

- Широка разпространеност на църковни клюки, интриги и слухове. Активното ангажиране на съзнанието на клира и вярващите с тези благочестиви занимания показва голямата църковна култура, която духовенството изгражда в своето паство.
- Накрая искам да предложа и един субективен критерий. Ако вярващите в една енория се чувстват потиснати, измъчени и зависими, ако усещат, че се превръщат в мазохисти и комплексари, ако се чувстват обект на духовно насилие и гуру-инвазия, тогава... Ако някой чувства това, просто може да удвои точките, получени при прилагането на останалите критерии.
Уважаема редакция на Двери БГ, надявам се идеята ми да бъде приета. Желая успех на проучването. Лично аз ще участвам в него с гласуване и ако бъда поканен – с анализ на получените резултати.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/k8cy 

Разпространяване на статията: