Мобилно меню

2.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (15 Votes)
Знеполски епископ НиколайВа­ше Све­тей­шес­т­во, Ва­ши Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­ва и Пре­ос­ве­щен­с­т­ва, бо­го­лю­би­ви от­ци, обич­ни в Гос­по­да бра­тя и сес­т­ри,

В то­зи све­щен миг с тре­пет­но въл­не­ние стоя пред Све­тей­шия Пър­во­йе­рарх на све­та­та ни Цър­к­ва и ос­ве­ще­ния Ар­хи­е­рейс­ки сонм, ко­га­то чрез Вас уз­нах спа­си­тел­ния Бо­жий про­ми­съл, в как­во поп­ри­ще да слу­жа на Бо­га и све­та­та ни Цър­к­ва през бъд­ни­те дни на жи­во­та си.

Днеш­ни­ят ден за мен е зна­ме­на­те­лен, ра­дос­тен и щас­т­лив, ден, в кой­то Ва­ше Све­тей­шес­т­во и ви­со­коп­ре­ос­ве­ще­ни­те чле­но­ве на Све­тия Си­нод под бла­го­дат­но­то осе­не­ние на Све­тия Дух из­б­рах­те нов ар­хи­пас­тир на Плов­див­с­ка­та епар­хия. Сми­ре­но се прек­ла­ням пред на­чер­та­ни­я­та на всеб­ла­гия Бо­жий про­ми­съл, кой­то чрез дейс­т­ви­е­то на Све­тия Дух сло­жи жре­бия на мен, най-мал­кия от епис­ко­пи­те (вж. 1 Кор. 15:9). Със сми­ре­но сър­це мо­лит­ве­но въз­да­вам хва­ла и бла­го­да­ре­ние на Бо­га за то­ва ве­ли­ко бла­го­во­ле­ние към мен не­дос­той­ния. Бог ми ока­за ве­ли­ка ми­лост и аз цял съм в не­до­у­ме­ние “Как­во да въз­дам Гос­по­ду за всич­ки­те Му бла­го­де­я­ния към ме­не” (Пс. 115:3).

4.4375 1 1 1 1 1 Rating 4.44 (80 Votes)
Ваше Светейшество,
Ваши Високопреосвещенства,
Високопреосвещени Пловдивски митрополит Николай,
Досточтими отци, госпожи и господа!
          
На Месопустна неделя, когато Православната църква припомня на вярващите Страшния Христов съд, Св. Синод направи, надявам се, една праведна отсъда, избирайки единия от двамата кандидати в митрополитската надпревара за Пловдивска епархия. Нека да е честит изборът на новия Пловдивски митрополит!

4.4047619047619 1 1 1 1 1 Rating 4.40 (42 Votes)
До избора на Пловдивски митрополит остават още няколко дни. "Двери"  представя накратко за своите читатели "достоизбираемите епископи", кандидати за митрополитския престол.

Редът на представяне е по старшинство, т. е. според датата на епископската хиротония.


Левкийски епископ Павел (със светско име Павлин Иванов Петров)

Роден е на 12.7.1957 г. в гр. Левски. Учи в Софийската духовна семинария до втори клас, когато е изключен. По-късно завършва Духовната академия "Св. Климент Охридски" в София. Приема монашество на 22.2.1986 г. Ръкоположен е за йеродякон на 11.3.1986 г., а за йеромонах на 21.5.1986 г. В архимандритско достойнство е възведен на 11.3.1989 г.

4.6363636363636 1 1 1 1 1 Rating 4.64 (22 Votes)
2.jpgПознато е мнението, че историческата памет на българина се активизира единствено в кризисни ситуации, когато "ножът е опрял о кокъл" и на изпитание е поставено самото му генетическо оцеляване. Ето защо страниците на отечествената ни история са низ от национални злощастия и падения, а за праотец на българското племе се сочи не друг, а Марко Тотев. Подобни трагично-гротескни ридания обаче се прокрадват и тогава, когато се заговори за исторически развой на новобългарския книжовен език. "Какъвто е народът, такъв е и езикът му" - този афоризъм е техен словесен модел. Той е с двузнаков код и позволява тълкуване, пряко зависещо от позицията, от която се пристъпя към него. Първото му разчитане е "На калпав народ - калпав е и езикът му", а второто "На Великите сили и езикът им е по-добър, не само битието им! Не е като нашия на пъдари, овчари и раи!.."

4.8666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.87 (45 Votes)

княз ВладимирНеизвестни страници от българската история

Едни от най-почитаните светци на Руската православна църква са св. страстотерпци, братята Борис и Глеб. Те са и първите канонизирани светци на тази църква, първите увенчани избраници, първите чудотворци, небесни молитвеници и застъпници „за новия християнски народ“ – руския. Още след първите години на своята мъченическа смърт и много преди официална им канонизация те се радват на огромна народна почит. Самата канонизация на светците е плод на това всенародното почитане – факт, който принуждава висшата руска църковна йерархия (състояща се в онези години от гръцки митрополити), въпреки несъгласието и съмненията си в светостта на новите чудотворци, да пристъпят към канонизацията им.

Повод за написването на тази статия е един малко известен исторически факт: че майката на двамата светци е българка.

В българската историография този факт е останал без необходимото внимание и, като изключим няколко кратки споменавания, че майката на св. страстотерпци Борис и Глеб е незвестна българка, нищо повече не ни е известно. И все пак, коя е тази незвестна българка, майка на св. Борис и Глеб?

 

И рече старецът...

Само чрез сражение душата постига напредък.

Авва Йоан Ниски
   

Нов проект

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

Какво представлява проектът?

За кого е предназначено изданието?

Kое прави това издание различно?

Как можете да помогнете:

Карикатура на седмицата