Мобилно меню

×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 78

4.2272727272727 1 1 1 1 1 Rating 4.23 (22 Votes)
Кратко изложение от Ангел Николов Ангелов, бивш главен счетоводител при Софийска митрополия с ръководител митрополит Инокентий от октомври 1994 до юли 2004 г. 

Ваше Благоговейнство, скъпи в Господа братя и сестри църковни настоятели, уважаемо събрание,

Аз съм с богословско и икономическо образование. През 1994 г. работех в частна фирма, когато при мене дойдоха свещеник Стефан Николов Николов (1956-1995 г.), председател на църковното настоятелство при софийския храм "Св. апостоли Петър и Павел" (същият почина след една година от скоротечен рак), когото познавах отпреди като сериозен човек и добър духовник, и богословът Христо Йорданов Латинов, който беше служител в Софийска митрополия с ръководител патриарх Максим. Тогавашният викарен епископ Натанаил (сега митрополит в Благоевград) го беше преместил на друга длъжност, а Латинов беше дотогава ръководител на епархийските и манастирски имоти и стопанства. Двамата ме убеждаваха, че в Църквата трябва да се извършат промени, това впрочем и аз го смятах за необходимо; че на мястото на старите владици, свързани със структурите на Държавна сигурност, трябва да бъдат избрани нови, неопетнени хора.

4.6842105263158 1 1 1 1 1 Rating 4.68 (19 Votes)
В раз­ви­ти­е­то на пра­вос­лав­но­то бо­гос­ло­вие се от­к­ро­я­ват ня­кол­ко за­бе­ле­жи­тел­ни пе­ри­о­да, един от ко­и­то е ІV-V вeк. През та­зи епо­ха се по­ла­гат ос­но­ви­те на док­т­ри­нал­на­та сис­те­ма на Цър­к­ва­та, от­ра­зе­на в съ­чи­не­ни­я­та на ця­ло по­ко­ле­ние бе­ле­жи­ти епис­ко­пи, меж­ду ко­и­то и св. Гри­го­рий Ни­сийс­ки.

В го­ля­мо­то му по обем твор­чес­т­во са зас­тъ­пе­ни те­ми от биб­лейс­ко-ек­зе­ге­ти­чес­ки, дог­ма­ти­чес­ки, нрав­с­т­вен и оми­ле­ти­чен ха­рак­тер, ко­и­то са обект на мно­жес­т­во бо­гос­лов­с­ки ана­ли­зи.

Мал­ко встра­ни от из­с­ле­до­ва­тел­с­кия ин­те­рес на по­ве­че­то уче­ни ос­та­ва ка­но­ни­чес­ко­то му пос­ла­ние до Ме­ли­тин­с­кия епис­коп Ли­той, да­ти­ра­но око­ло 390 г., ко­е­то за­ся­га въп­ро­си, ка­са­е­щи проб­ле­ми от лич­ния жи­вот на хрис­ти­я­ни­те през то­зи пе­ри­од.

4.304347826087 1 1 1 1 1 Rating 4.30 (46 Votes)
teoklitos.jpgПреди няколко дни, на 20 януари, почина светогорският монах отец Теоклит Дионисиатски, почитан в Гърция като един от съвременните старци и известен в целия православен свят със своите аскетични трудове и със защитата си на Православието.

Отец Теоклит дълбоко преживяваше старостилния разкол на любимата му Св. Гора, създаден от монасите на манастира Есфигмен. Ревностен изобличител на икуменическата политика на патриарх Атинагор, о. Теоклит никога не напуска Църквата и през всички години словото му настойчиво изобличава и есфигменските схизматици като имитатори на автентичния православен живот, наричайки ги “лукави души, които съблазняват простодушните християни” извън Света Гора. Ето едно от неговите многобройни писма, публикувано през 2003 г. във вестник “Ортодоксос типос”, където изобличава фалшификацията на исторически документи на Православната църква, извършена от зилотстващи монаси.

3.4166666666667 1 1 1 1 1 Rating 3.42 (12 Votes)
След приемането на новия закон за вероизповеданията в България най-често от правозащитниците беше атакуван постановеният конституционен статус на православната вяра и начинът, по който Българската православна църква (БПЦ) придобива правен статус.

През последните няколко години в общественото и международното пространство се разпространяваха становищата само на определени правозащитни организации по този въпрос. Според тях разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от Конституцията и чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) поставят Православната църква в привилегировано положение спрямо всички останали вероизповедания в страната, което би противоречало на ратифицираните международни документи и би показвало, че държавата не е в състояние да съдейства за подържането на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания (нарушава чл. 37 от Конституцията и чл. 4 от ЗВ). Тези критики се усилиха след събитията от месец юли 2004 г., когато БПЦ възстанови собствеността си върху всички храмове в страната.

4.030303030303 1 1 1 1 1 Rating 4.03 (33 Votes)
sabev_1.JPGХристофор Събев отново „изгря” в медийното пространство, за да потвърди, че когато разколът се превърне в „образ” на собствения живот, това може да има пагубни последици.  На 24 юни 2005 г. Христофор Събев получи титлата Средецки митрополит и екзарх на Америка  в „Истинно-православната църква в Русия” (на Рафаил). Уточнението в скобите е много важно, защото има още десет „Истинно-православни църкви в Русия (вж. справката). "Израстването" на Христофор Събев в църковната йерархия традиционно е свързано с алтернативни подходи.

 

И рече старецът...
Всеки ден вие полагате грижи за тялото си, за да го запазите в добро състояние; по същия начин трябва да храните ежедневно сърцето си с добри дела; тялото ви живее с храна, а духът – с добри дела; не отказвайте на душата си, която ще живее вечно, онова, което давате на тленното си тялото.
Св. Григорий Велики