Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Отношенията на децата с Божията майка

Публикувана на Петък, 19 Август 2005 Написана от Монахиня Магдалина, превод Мария Спасова
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)
Сестра Магдалина е монахиня в православния манастир “Свети Иоан Предтеча” в Есекс, Англия. Тя има богат опит от своите срещи и занимания с деца и младежи на различна възраст. Наскоро излезе второто издание на книгата й “Децата в Праваославната църква днес”. Настоящият текст е откъс от новата й книга “Разговори с деца”. В тази книга сестра Магдалина споделя уникалния си опит от общуването с деца и родители и дава ценни съвети за това как да възпитаваме децата си в православната вяра в днешното секуларно време.

“Божията майка е наша радост, близка ни е по своята природа като човек и всяка християнска душа се издига към нея с любов”(свети Силуан Атонски). Тя също може да бъде лесно разпозната като конкретна личност. Любовта към Христовата майка ни отвежда до Сина й. Нормално е, когато личната любов започва като детска привързаност - детското сърце е насочено в правилната посока и именно сърцето отвежда човек в Истината.

Църквата и “този свят”

Публикувана на Петък, 19 Август 2005 Написана от Монахиня Магдалина, превод Мария Спасова
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
Ипостасният образ може да се развива единствено свободно и доброволно. Ясно е, че степента на външна свобода, която даваме на детето по отношение на “този свят” и неговите проявления ще се развива постепенно докато то израства. 

С Бог общуваме като Личност с личност

Публикувана на Вторник, 02 Август 2005 Написана от Монахиня Магдалина, превод Мария Спасова
4.75 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (16 Votes)
deti1.jpgВъзпитаваме децата си, не просто за да израстнат добре пригодни за земния социален живот индивиди, а вечно живи личности. Бог казва: “Аз съм Този, Който съм”. И ние на свой ред трябва да се превърнем в същества, които не просто съществуват или оцеляват, а същества, които живеят, които наистина са. Децата ни ще намерят истинската си същност в своята лична връзка с Бога, която може да започне от момента на тяхното зачеване. Учителите са посредници в този процес.

Детето общува с Христос

Публикувана на Вторник, 02 Август 2005 Написана от Сестра Магдалина, превод Мария Спасова
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)
Sestra_Magdalina_1.jpgСестра Магдалина е монахиня в православния манастир в Есекс, Англия. Посветила се е на занимания с деца и младежи. Преподава им истините на вярата по естестевен и непосредствен начин, така че достига до сърцата на учениците си. Публикувала е няколко книги, в които разказва за работата и разговорите си с децата и младежите.

Религиозна педагогика и катехетика

Публикувана на Петък, 22 Юли 2005 Написана от д-р Божидар Андонов
4.0588235294118 1 1 1 1 1 Rating 4.06 (17 Votes)
knigi_1.jpg С  та­зи ста­тия бих же­лал да пре­диз­ви­кам на­уч­на дис­ку­сия за изяс­ня­ва­не на въп­ро­са ре­ли­ги­оз­на пе­да­го­ги­ка или  ка­те­хе­ти­ка да на­ри­ча­ме на­уч­на­та дис­цип­ли­на в бо­гос­лов­с­ки­те ни фа­кул­те­ти, ко­я­то има за за­да­ча и цел да под­гот­вя бъ­де­щи­те учи­те­ли по ре­ли­гия в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те ни учи­ли­ща. Ис­кам са­мо да се очер­тае об­се­гът на проб­ле­ма, за да се пос­та­ви ос­но­ва­та за кри­тич­но изяс­ня­ва­не на съ­щес­т­ву­ва­що­то мнение.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uy8pk 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме