Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Дискусия: Концепция на Св. Синод на БПЦ за религиозното образование

Публикувана на Сряда, 17 Октомври 2007 Написана от -
4 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (23 Votes)
1_14.jpgОтносно статута на учебния предмет „Религия” в българското общообразователно училище

„Науката и религията не могат да бъдат в разпра”
М. В. Ломоносов 

Настоящата концепция изразява официалната позиция на Светия Синод на Българската Православна Църква по въпроса на църковно-държавните отношения за религиозното образование в детските градини и българското училище.

Документът отразява общоцърковното гледище в сферата на взаимоотношенията на Църквата с държавата относно статута на учебния предмет „Религия”. Той установява конкретни аспекти – педагогически цели, насоченост, характер, подходи и организационна обезпеченост на учебния предмет "Религия" и за прилагането му.

Мотивираността на този документ се основава на богословски, педагогически, православно-педагогически, организационно-технологични източници, Конституцията на Република България, законите на страната и международноправните актове, по които Република България е страна.

Сектантство и православие в училище

Публикувана на Понеделник, 17 Септември 2007
5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (16 Votes)
photo_big_136069.jpgВ началото на първата европейска учебна година с пълна сила пролича занемареността на българското училище, останало през цялото време на прехода в дъното на обществения интерес. Българските учители са основната двигателна сила в това все по-тежко и неблагодарно поприще. Един проблем като че ли остава извън нашето внимание, а той е много сериозен – значението на мирогледната основа на учителя. Защото, както и да е организирана една учебна програма, каквито и предмети и учебници да се издават, учителят е този, който формира, наред с родителите, основата на светоусещането и светогледа на детето и на младежа.

Духовно и светско образование

Публикувана на Събота, 08 Септември 2007
4.25 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (20 Votes)
Атинската школа, Рафаел1. Няма светско образование без духовност

Проблемът за отношенията между светско и духовно образование има няколко основни страни. Магистърската ми теза на същата тема поддържа виждането, че основата и началото на всяко едно образование е духовна: в България то е създадено от Църквата. През Възраждането училището се ръководи от църковните настоятелства, които осигуряват сгради, помещения, заплащане и подбор на учители. Светското училище възниква естествено от нуждите на стопанството, но не влиза в противоречие с духовното образование. В Рибния буквар на д-р Петър Берон, най-разпространения учебник с доказани качества, спокойно съжителстват таблицата за умножение и текстове от Премъдрост Соломонова. Историята, разбира се, познава опити да се изгони християнската духовност от училището и то да стане светско още от времето на Юлиан Отстъпник във Византия през ІV век. Френската революция от ХІХ в и тоталитарните държави от ХХ век довеждат светското образование до логичния му завършек. Руският философ Николай Бердяев в известните си Писма до революцията убедително доказва, че атеизмът, който стои в основата на “светското” общество, е религия със всички свещени атрибути: божество (Ленин), свещеническо съсловие, пазещо доктрината в чист вид (политбюрото на партията), оформен култ (манифестациите, парадите и митингите и т. н.).
           
В този ред на мисли е добре да се зададе въпросът: каква е границата между сакралното(свещеното) и профанното(всекидневното)?

Дискусия: Религията като светска образователна дисциплина

Публикувана на Вторник, 17 Юли 2007 Написана от Цветан Диковски
4.25 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (16 Votes)
Сигурен съм, че ако някой си направи труда, да събере всички докумети, протоколи, студии и статии, всички материали свързани с въвеждането на предмета религия, ще се получи един многотомен сборник. Мненията относно формата на учебната дисциплина и нейното съдържание в повечето случаи са строго поляризирани. Те варират от разбирането и съпричастността към проблема до пълното отричане. Най-често изказванията в подкрепа въвеждането на религия идват от свещенослужители, от учители-теолози, от православни родители. Убеден съм, че между авторите на положителни мнения има и такива, които лицемерят и го правят с цел популизъм. Противниците на религиозно-просветните дисциплини не са никак малко. Това обикновено са хора възпитавани в атеизъм, които не желаят да вменяват на децата си християнски възгледи за живота.

Проблемите на българското образование и навлизането на секти в училище

Публикувана на Вторник, 12 Юни 2007
4.3684210526316 1 1 1 1 1 Rating 4.37 (19 Votes)
Българското образование преживява тежък срив. Ако навлезем в областта на черния хумор, може да кажем, че то действа деструктивно върху всички, които са свързани с него: ученици, учители и родители еднакво страдат от натрупаните с десетилетия негативи. Можем да обособим няколко основни групи причини за това тежко състояние:

Първата може да се открие в липсата на ясно заявени духовни цели в Националната образователна стратегия, публикувана в сайта на Министерството на образованието. Там има подчертано добри прагматични цели, но те сами по себе си не могат да изведат образователните реформи в ясна посока и да изпълнят със съдържание образованието като стратегическа задача, нито учебните програми по отделните предмети. Този проблем стои в европейски план и е във връзка с неясната европейска идентичност.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uqdx4 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме