Мобилно меню

4.531914893617 1 1 1 1 1 Rating 4.53 (47 Votes)
Проектът на фондация "Православие България" има своето начало в текстове, публикувани в „Двери”. По идея на екипа в края на седмицата публикуваме проповед за предстоящата неделя – авторска или преводна, като по такъв начин се улесняват свещениците при подготовката им за неделната проповед. В България проповедническата традиция е била прекъсната с идването на комунистическия режим и през последните 20 години тя не е възстановена. Голяма част от проповедите, произнасяни днес в българските храмове, са преповтаряне на омилии, съставени в края на миналия век. Те са остарели като тематика, послание към вярващите. Липсва достатъчно литература на български език, от която да се черпят идеи и теми, каквито пособия изобилстват във всички поместни Православни църкви. Проектът предвижда съставянето на преди всичко авторски текстове за проповед, изготвяни от специалисти богослови, историци и филолози според богослужебния църковен календар. Тяхната основна цел е да се даде актуално звучене на проповедите, но не чрез  „модернизирането” им, а чрез преоткриване на вечно актуалното и лично Евангелско послание. Текстовете могат да бъдат ползвани от свещениците като източник на идеи за празнична проповед, както и за катехизация на енориашите чрез отпечатването им на енорийски листове.

За една календарна година предстои да бъдат разработени по четири проповеди месечно – две преводни и две авторски според неделните евангелски четива. Тенденцията е през втората година проектът да се обогати с още авторски текстове, които да проследяват евангелските четива през годината от нови гледни точки, за които Божието слово дава богати възможности.

Общ брой проповеди за първата година: 48

Авторските проповеди ще бъдат разработени въз основа на резултатите от Катехизаторския курс за възрастни към столичния храм „Покров Богородичен” върху евангелските четива през годината.

Проповедите ще бъдат публикувани в „Двери на православието” през текущата на проекта година една седмица преди съответната неделя.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (50 Votes)
Проектът „Забравената святост” на фондация "Православие България" предвижда създаването на самостоятелен сайт с пълен църковен синаксар – кратки жития на светците в реда, в който са отбелязани в църковния календар по месеци, придружени с допълнителни материали – иконографски изображения, богослужебни текстове, справочен материал и др. Проектът предвижда научно-изследователска работа за допълване и обогатяване списъка на светците в българския църковен календар и публикуване на техните жития. Светците от българския църковен календар са практически непознати на християните у нас и в този смисъл църковният календар не може да изпълнява своите изначални функции – да формира църковна памет и да бъде носител на църковната традиция.

Необходимост от проекта:

В българското интернет пространство липсва аналогичен проект. Публикуваните кратки жития на светците в ресурси като Православието.com и на други места са несистематизирани, непълни и представляват препечатка от книгата на епископ Партений „Жития на светиите”, изд. на Св. Синод на БПЦ. „Жития на светиите” е основното книжно пособие, което дава житията на светците по месеци. В същото време, независимо от безспорния му принос за българската църковна библиография, то съдържа пропуски и може да бъде обогатено и редактирано. На български език излязоха и „Жития на светиите” в 12 тома на св. Димитрий Ростовски, някои от които са достъпни в Интернет, но отново несистемно и изолирано от общия църковен синаксар.

4.7333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.73 (30 Votes)
Проектът „Живо Предание (образци на съвременното православно богословие)” предвижда създаването на сайт, съдържащ изключително и строго богословски изследвания – статии, студии, книги. В него ще се публикуват авторски и преводни текстове на съвременни православни богослови (от края на 19 век до днес), както и на автори от други християнски деноминации, посветени на или свързани с православието и Православната църква. Сайтът ще има и раздел, съдържащ био-библиографична информация за водещите съвременни православни богослови. Предвижда се още рубрика „Нови книги”, която ще информира за появяващи се на българския и международен книжен пазар богословски и свързани с богословието издания. Рубрика „Полезни връзки” ще препраща читателите към портали със сходно съдържание, към сайтове на издателства и на книжарници. Не се предвиждат новинарски и коментарни рубрики (с изключение на информацията за нови книги).

Срок: ПРОЕКТЪТ ЩЕ СТАРТИРА НА 25 МАРТ, БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Необходимост от проекта:

В българо-езичното Интернет пространство съществуват няколко сайта (включително „Двери на православието”), съдържащи текстове от съвременни православни богослови, нито един от които обаче не е посветен изцяло на тях. Проектът „Живо Предание” цели да подчертае факта, че Преданието на Църквата е именно живо, че богословието от ново и най-ново време е не по-малко важно и значимо от своите древни образци, че то е естествено и органично продължение на своите предшественици, че е вдъхновявано от същия Този Дух на Истината, Който в миналото е вдъхновявал и ръководил колосите на църковното ни богословие – Същият, Който вдъхновява и ръководи и съвременното богословско творчество.

4.9090909090909 1 1 1 1 1 Rating 4.91 (44 Votes)
Проектът се разработва в помощ на учителите по вероучение в прицърковните и среднообразователни училища. Той предвижда разработване на учебник, учебно помагало и мултимедиен продукт към тях за учениците и учителите от среднообразователните и прицърковни училища. Инициативата е разработена в три самостоятелни подпроекта: за ученици от начален етап на обучение (1-4 кл.), за среден (5-7 кл.) и за горен етап (8-12 кл.).

Необходимост от проекта:

Днес, когато в българското училище навлизат новите технологии – като методика и техническо оборудване, когато постепенно учебниците се сдобиват със свой дигитализиран аналог, религиозното образование изостава от тези тенденции. Днес българските учителите по религия в общообразователните училища реално работят без учебници и без учебни помагала. Учениците също. Учебници по религия са отпечатани до сега само веднъж – в края на 90-те години и оттогава нито са преиздавани, нито има изготвени други такива. Помагалата също са отпечатани тогава и не са преиздавани и осъвременявани. Изданията отдавна са изчерпани, така че в момента няма нито учебници, нито помагала. Учителите работят при много трудни условия – без учебници и дидактични помагала и материали. Те не са подпомагани нито от Министерството на образованието, т. е. от държавата, нито от местните митрополии, т. е. от Църквата. (Според българското законодателство държавата не финансира учебниците за предметите, които са СИП и ЗИП). Църквата не се ангажира с такива издания, смятайки че Министерството на образованието трябва да финансира издаването на учебниците за държавните училища).

4.9452054794521 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (73 Votes)
Людмил Андонов  ВангеловВ навечерието на Коледа “Двери” отново се обръща към вас, нашите читатели, за да подкрепим един млад човек и наш брат в Христа в момент на тежко изпитание в живота му. Вашата отзивчивост към болката на отец Иван Михалджйиски ни кара да вярваме, че с общи усилия можем да помогнем и на Людмил Андонов от Бургас, който в началото на т.г. поради сериозно заболяване загуби крака си. Ето и част от неговата история, която той се реши да сподели с всички нас:

Казвам се
Людмил Андонов Вангелов и съм на 39 години от Бургас. По професия съм лекар, член съм на енорията “Св. Кирил и Методий” в града. На 6 януари 2003 г. дядо Йоаникий ме пострига за иподякон към нашия храм.

В началото  на 2008 г. ми ампутираха крака, раната зарасна чисто и без усложнения и три месеца след сваляне на  конците отидох в специализирана болница  по протезиране в кв. Горна баня,  впрочем единствената в България...