Мобилно меню

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (12 Votes)

800px Свт. Серафим Соболев иконописная мастерская ЕлеонСвети Серафим, архиепископ Богучарски, Софийски чудотворец

26 февруари

Утринна

Бог Господ, гл. 4

Пс. 117, стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, Който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тропар, гл. 4:

Чрез девствена чистота придобил богословие свише, показа се стълб на православието, утвърди твоето паство в апостолската вяра, имаше истинска любов, прие обилна благодат от Бога, затова изливаш изцерения и потоци чудеса за тези, които с вяра и любов прибягват към тебе, Серафиме, възлюбени отче наш. (2 пъти)

Слава..., и сега..., богородичен: Еже от века утаеное

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.

Малка ектения, възглас: Защото Твоя е властта, и Твое е царството…

Първи седален, гл. 3. Подобен: Красоте девства...

Ангелите се удивиха на красотата на твоето девство, защото чрез чистотата си придоби богоозарен ум, вглъби се в знанието за тайните на богословието, като серафим с любов благоговееше и като ангел непрестанно служеше на Троицата.

Слава..., гл. 2:

        Живя като ангел, извисен чрез чистотата на девството, отче Серафиме, затова с ангелско смирение постигна дълбочина на богословието.

И сега..., богородичен:

Обкръжена от божественото сияние на ангелските войнства и като майка Божия приела вярна служба заедно с редиците на пророците и апостолите, посети нас, твоите раби, като молиш Христос, нашия Бог, да ни дарува велика милост.

Малка ектения, възглас: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

Втори седални, гл. 6:

С благословението на Кронщатския чудотворец те приехме като огненосно светило, отче, съименник на огневидните серафими; моли Христос Бог да очисти и просвети душите ни.

Слава...:

Последвал съвета на Григорий Богослов, не си дръзнал да богословстваш преди да се очистиш от телесна и душевна сквернота, а ние, скверните, се осмеляваме да ти принасяме хваления, отче наш Серафиме, и нека не се посрамим, защото очакваме твоето застъпничество.

И сега..., богородичен: Ти си наистина подкрепа за безпомощните, пречиста Богомайко, чрез тебе смирените се възвисяваме от земята, с тебе се държим високо, защото си покров за всички и ходатайка пред Бога.

Полиелей и Величание:

Величаем те, светителю отче Серафиме, и почитаме твоята свята памет, защото ти се молиш за нас на Христос, нашия Бог.

Избран псалом (48)

 1. Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената:
 2. и прости, и видни, както богат, тъй и сиромах.
 3. Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми – знание.
 4. Ще наклоня ухо към притчата; с гусла ще открия гатанката си:
 5. „Защо да се боя в усилни дни, когато беззаконието на моите пътища ме обиколи?“
 6. Вие, които се надявате на силите си и се хвалите с голямото си богатство, чуйте:
 7. човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп Богу за него:
 8. скъпа е цената за изкупване техните души, и това не ще бъде никога,
 9. щото някой да остане да живее завинаги и да не види гроб.
 10. Всеки вижда, че и мъдрите умират, както и невежите, и безсмислените загиват и оставят имота си на други.
 11. Те си мислят, че домовете им са вечни, и че жилищата им са от рода в род, и земите си наричат със свои имена.
 12. Но човек в почит не ще пребъде; ще се уподоби на животните, които загиват.
 13. Тоя техен път е тяхно безумие, макар следващите подир тях да одобряват мнението им.
 14. Като овци ги затварят в преизподнята; смъртта ще ги пасе, а на утрото праведниците ще господаруват над тях; силата им ще се изтощи; гробът е тяхното жилище.
 15. Но Бог ще избави душата ми от властта на преизподнята, кога ме приеме.
 16. Не бой се, кога човек богатее, кога славата на дома му расте:
 17. защото, умирайки, нищо няма да вземе; славата му не ще отиде подире му;
 18. макар приживе той да облажава душата си, и тебе хвалят, че си угаждаш;
 19. той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина.
 20. Човек, който е в почит и е неразумен, е подобен на животните, които загиват.

Седален след полиелея, гл. 4:

Ти изрисува храма на душата си с добродетели и сега сияеш със златни лъчи в небесната църква, отче наш Серафиме, а от непристъпните висини изпращаш и за нас светлината на благочестието.

Слава...:

Истински светителю на вселенската църква, като последва казаното в псалома да не ходим в събранието на нечестивците (Пс. 1), ти презря сборището на лукавите и изобличи икуменическото смешение, като огради овците на Христовото паство от пагубно злословие.

И сега..., богородичен:

Богородице, ти ни показа дивни чудеса: мироточиви икони, обновяване на свещените образи, по всякакъв начин проявяваш майчинската си грижа, застъпнице на вселената; отвори духовните ни очи, за да се обновим в покаяние чрез Духа.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава...: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица.

И сега...: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4:

Устата ми ще изговорят мъдрост и размишленията на сърцето ми – знание. (Пс. 48:4) Стих: Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената. (Пс. 48:2)

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят, Боже наш, и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй! (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според (името).

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Евангелие за светител (от Йоан 10:1-6)

Псалом 50 (чете се)

Слава...: По молитвите на светителя, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега...: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по множеството Си щедрости изглади беззаконието ми.

Стихира, гл. 6:

Наследниче Божи, съобщник на Христос, служителю Господен, свети Серафиме, каквото е името ти, такъв е и животът ти: разумът ти сияеше в твоята старост, а светлината на лицето ти свидетелстваше за душевна незлобивост, мълчаливите ти слова показваха кротост, животът ти беше славен и успението – със светиите; моли се за нашите души.

Литийна молитва (дяконът)

Канони (непреведени)

Кондак на светителя, гл. 7:

Преобразил се с подвизите на благочестието, обилно прие озарението на Духа и като запален светилник разпръсна еретическия мрак, затова в деня на тържеството на православието отмина към предвечната Светлина – Христос; Него моли за нашите души.

Икос: Ти се показа ангел в плът на земята, предизбран още от майчина утроба, предсказан от нея с пророчески думи, че ще бъдеш преславен пастир на православната църква; когато това се изпълни вярно, ти донесе на малката българска земя голямо благословение от Бога; Него моли за нашите души.   

Синаксар: В 26-ия ден на месец февруари честваме паметта на св. Серафим, Софийски Чудотворец, на св. Порфирий, еп. Газски, и на св. мчк Севастиан. По техните молитви, Христе Боже, помилвай ни и ни спаси! Амин!

Катавасии според типика.

Възхваляваме, благославяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

8-а песен на катавасиите

Честнейшую...

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът:ечитатив) Душата ми величае Господ и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израил, Своя отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци – към Авраама и семето му довека.

Песен 9-а от катавасиите

Малка ектения

Свещеникът: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…

Светилен: Подобен: Жены, услышите:

Когато денят пусне утринните лъчи, бързаме да се озарим със сиянието на праведника, който блести чрез Дух Светий и се уподобява на древните отци по святост и съзерцаване на Светлината.

Слава...:

С любов днес със светли гласове възпяваме пресветлия избраник на Светоподателя, събеседника на ангелите, духоносния познавач на небесните тайни и светилника, даден от Бога.

И сега...:

От твоята пречиста утроба, Дево, изгря за нас пресветлото Слънце – Създателят на времето и Творецът на живота, Който всичко просвети чрез явяването на своето Божество.

Хвалитни стихири на 4, гл. 8, по О, преславнаго чудесе:

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, преславно чудо! Предивното цвете на руската земя днес благоухае в българската земя и весели пеещите: радвай се, пресветли девственико; радвай се, наш застъпник пред Бога! Приеми прослава и песнопения от недостойни уста, отче, защото си прославен от Бога.

Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

О, преславно чудо! Ден на неизказана радост! Пасха за сърцата и просвета на душите! Приемаме освещение, когато казваме с вяра: радвай се, светилник на вселената; радвай се, премъдри наш пастирю; изпроси за тези, които те обичат, прошка на греховете и като богоносен светител озари ни с просветата на Духа.

Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

О, преславно чудо! Ден за прослава на светостта, защото днес се явява тайната на благочестието и новият чудотворец се възхваля така: радвай се, ангеле, роден на земята; радвай се, горещ наш молитвенико! Приеми прослава и от нас и дарувай мир на душите ни, защото си угодил на Бога на мира.

Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господ! (Пс. 150:5-6)

О, преславно чудо! Днес серафим се прославя на земята и човек се увенчава на небето, като приема от земните хора песни: радвай се, радост на небесните; радвай се, възхвала на земните! Изпроси и ние да завършим живота си в покание и да имаме заедно с тебе наследство на небесата, защото си любим на Отеца на милостите.

Слава..., гл. 8: Светителю отче Серафиме, ти се показа непоклатим стълб на православието, божествена тръба на богословието и поборник за истината, защото остана верен на Христос до смърт, украси се със слава на небесата и, макар да се завърна в дома на Отеца, ти не се разделяш и с нас, в Христос родените от тебе.

И сега...: (възкресен богородичен)

Велико славословие

Тропар, гл. 4:

Чрез девствена чистота придобил богословие свише, показа се стълб на православието, утвърди твоето паство в апостолската вяра, имаше истинска любов, прие обилна благодат от Бога, затова изливаш изцерения и потоци чудеса за тези, които с вяра и любов прибягват към тебе, Серафиме, възлюбени отче наш.

Редакция на превода от църковнославянски: Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8q4wq 

Разпространяване на статията: