Мобилно меню

4.9935064935065 1 1 1 1 1 Rating 4.99 (154 Votes)

femeia samarineanca 0Пета неделя след Пасха – Неделя на самарянката (св. Фотина)

Глас 4, Утринно Евангелие 7

ВЕЧЕРНА

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага Псалом 103 и Велика ектения.

Господи, воззвах (Пс. 140), глас 4:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Възкресни стихири, глас 4:

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А) 

На Твоя животворящ Кръст непрестанно се покланяме, Христе Боже, и славим Твоето тридневно възкресение: защото чрез него Ти обнови покварената човешка природа, Всесилни, и ни показа пътя към небето Ти, Който единствен си благ и човеколюбив.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б) 

Спасителю, когато доброволно беше прикован на кръстното дърво, Ти отмени наказанието, дошло заради дървото на непослушанието, Силни, слезе в ада и като Бог разкъса оковите на смъртта, затова се покланяме на Твоето възкресение от мъртвите и с радост казваме: Всесилни Господи, слава на Тебе!

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми.(Пс. 129:1-2А)

Като съкруши вратите на ада, Господи, чрез смъртта Си разруши царството на смъртта и освободи човешкия род от тлението, като дари на света живот и нетление, и велика милост.

Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас 4:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Елате да възпеем, люде, тридневното възкресение на Спасителя, чрез което се избавихме от здравите окови на ада и получихме нетление и живот всички, които казваме: Ти, Който беше разпнат и погребан, и възкръсна, спаси ни чрез Твоето възкресение, единствени Човеколюбче.

И стихирите на Преполовението, на същия глас

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Стигнахме до средата на дните, които започват със спасителното Възкресение и завършват с празника на светата Петдесетница. Свързвайки двата най-големи празника, черпим великолепие и от двата. Тържествено празнуваме Преполовение, в очакване на славното Възнесение на Владиката. 

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Сион чу добрите вести и се зарадва, когато му беше обявено Христовото Възкресение. А когато Го видяха неговите верни синове се зарадваха. И чрез Духа Господ щеше да отмие, мръсотията от убийството на Христос. Затова той (Сион) на преполовението весело напомня за двата тържествени празника.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Приближава изобилното изливане на Светия Дух върху всички, както казва Писанието. Днешните празненства заявяват, че сме дошли на половината път в определения ден на истинното Христово обещание, което Той направи на Своите ученици след смъртта Си, погребението и възкресението, по отношение на проявлението на Утешителя.

Стихири на Самарянката

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7)

Глас 1. При извора в шестия час дойде Ти, Който си извор на чудеса, за да уловиш плода на Ева; защото в този час Ева излезе от рая, излъгана от змията. И ето, приближи се самарянката, за да напълни вода и като я видя, Спасителят ѝ рече: Дай ми вода да пия и Аз ще те наситя с жива вода! И като изтича в града, целомъдрената възвести веднага на народа: Елате да видите Христа Господа, Спасителя на нашите души!

Стих: Хвалете Господ, всички народи, прославяйте Го, всички племена! (Пс. 116:1)

Глас 2. Щом Господ дойде на кладенеца, самарянката молеше Добросърдечния: Дай ми водата на вярата и ще приема радостта и избавлението на купелните водни струи! Подателю на живота, Господи, слава на Тебе!

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Събезначалният и съвечен Син и Слово на Отца, Изворът на изцеленията дойде на извора и жена от Самария се появи, за да си налее вода. Като я видя, Спасителят ѝ каза: „Дай ми вода да пия и иди, повикай мъжа си!“ А тя пък, мислейки, че разговаря с човек, а не с Бог искаше да се прикрие и рече: „Нямам мъж!“ И Учителят ѝ каза: „Право рече, че нямаш мъж, защото петима мъже си имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж.“ А тя поразена от словата Му побягна към града и на народа викаше: „Елате, вижте Месията, Който дава на света велика милост!“

Глас 6. Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

При кладенеца на Яков Иисус намери самарянката и поиска от нея вода – Той, Който с облаци покрива земята! О, чудо! Носеният от херувимите беседваше с жена – блудница; вода просеше Поставилият земята върху водите; вода искаше Този, Който изпълва с води езера и извори, желаейки наистина да привлече оплетената от неприятеля – враг и да напои с жива вода нея – тежко изгаряната от срамни дела, като единствен Добросърдечен и Човеколюбец.

Глас 4. И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа: Пророк Давид, който чрез тебе стана Божи праотец, в песен извика за тебе към Онзи, Който ти стори велико нещо (Лука 1:49): Застана царицата от дясната Ти страна (Пс. 44:10), защото те направи майка и причинителка на живота Бог, Който благоволи чрез тебе да стане човек без баща, за да възстанови Своя образ, покварен у нас от страстите, и като намери заблудената в планините овца, взе я на раменете Си, донесе я при Отец, по Своята воля я постави сред небесните сили, Богородице, и спаси света Христос, Който има голяма и изобилна милост.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

        иха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, гл. 6

Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс.92:1)

Стих: Облечен е Господ с могъщество (и) препасан.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Четец: Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Просителна ектения

Стиховни стихири

Възкресна стихира, глас 4

Господи, като се издигна на кръста, Ти премахна клетвата над праотците и като слезе в ада, освободи свързаните от века и дарува нетеление на човечешкия род, затова възпяваме и славим Твоето животворно и спасително възкресение.

Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, глас 8: Когато по неизказания Твой промисъл, Христе Боже, Ти се яви в плът, самарянката чу Твоето слово, Човеколюбче, остави при кладенеца стомната си и се затича да каже на намиращите се в града: „Елате, вижте Сърцеведеца, не е ли Той дългоочакваният Месия, Който ще ни дари с велика милост!“

И сега: Воскресения день, гл. 5:

Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.

Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля. (Лука 2:30-32)

Трисвятое

Възкресен тропар,

Глас 4 Светлую воскресения

Узнали от ангела светлата вест за възкресението и отхвърлили прародителското осъждане, Господните ученички се хвалеха на апостолите и казваха: обезоръжена е смъртта, възкръсна Христос Бог, Който дарява на света велика милост.

Слава, и сега: на Преполовение, глас 8:

Като преполовихме празника, жадуващата ми душа напой с водите на благочестието, защото на всички, Спасителю си казал: жадуващите да дойдат при Мен, и да пият. Христе Боже, извор на нашия живот, слава Тебе.

Отпуст

—————————————————————————

УТРИННА

Свещеникът: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и во веки веков.Четец: Амин.

Свещеникът изпява веднъж тропара на Пасха, а певците два пъти. 

Четецът: Шестопсалмието 

Бог Господ, гл. 4

Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е Идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Възкресен тропар, глас 4:

Узнали от ангела светлата вест за възкресението и отхвърлили прародителското осъждане, Господните ученички се хвалеха на апостолите и казваха: обезоръжена е смъртта, възкръсна Христос Бог, Който дарява на света велика милост. (два пъти)

Слава, и сега: на Преполовение, глас 8:

Като преполовихме празника, жадуващата ми душа напой с водите на благочестието, защото на всички, Спасителю си казал: жадуващите да дойдат при Мен, и да пият. Христе Боже, извор на нашия живот, слава Тебе. (веднъж)

Малка ектения

Свещеник: Защото Твоя е властта, и Твое е Царството, силата и славата на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

1-ви седален, глас 4

Мироносиците погледнаха към входа на гроба и като не можеха да издържат на ангелското сияние, те се разтрепериха и удивени казаха: Нима беше откраднат Този, Който отвори на разбойника рая? Или е възкръснал Този, Който още преди страданията Си говореше за възкръсване? Наистина възкръсна Христос Бог и на тези, които са в ада, дари живот и възкресение.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Спасителю, възкръсна от гроба като безсмъртен, с Твоята сила си съ-издигнал Твоя свят, Христе Боже наш. Съкрушил си със сила господството на смъртта, показал си, Милостиви, възкресение на всички, затова и Те славим, единствен Човеколюбче.

Слава, и сега: Еже от века утаенное

От века скритото и за Ангелите неизвестно тайнство, чрез Тебе, Богородице, на живеещите на земята се яви Бог и се въплъщава в несъединимо единство на две природи и заради нас доброволно прие Кръста – с него Той възкреси първосъздаденият Адам и спаси от смъртта нашите души.

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

2-ри седален, глас 4
Подобен
: Удивися Иосиф:

Гавриил, облечен в бяло, слезе от небесните висини, дойде при камъка, където беше положен Камъкът на живота, и извика към плачещите жени: престанете с воплите и риданията, които винаги милостиво редите, но дерзайте – Този, Когото с плач търсите, наистина възкръсна, затова извикайте на апостолите: Христос възкръсна!

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Спасителю, Който с дума си създал света, с Твоята свободна воля Си претърпял кръст и от смъртни човеци беше положен в нов гроб. Затова беше вързан врагът, смъртта люто пленена, а всички стоящи в ада възклицаваха при живоносното Твое възкресение: Христос, Който винаги е давал живот, възкръсна!

Слава, и сега, Богородичен, самогласен:

Удиви се Йосиф при безсеменното ти зачатие, Богородице, щом видя, че е свръхестествено, а като размисли за росата върху руното, за неизгарящата в огъня къпина и за разцъфналия Ааронов жезъл, Твоят обручник и пазител свидетелстваше пред свещениците с думите: Дева ражда и след раждането пак остава Дева!

„Благословен си, Господи“, гл. 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс. 118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава…

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега…

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеник: Защото е благословено Твоето име, и е величествено царството Ти,…

Ипакои, глас 4:

Мироносиците, отишли рано при Твоето преславно възкресение, проповядваха на апостолите, Христе, че си възкръснал като Бог и даваш на света велика милост.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица.

И сега: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Антифон 2:

Топло виках към Тебе, Господи, от дълбината на душата ми, нека Твоите божествени уши ме чуят.

Който има надежда в Господ, е по-възвисен от онези, които Го наскърбяват.

Слава, И сега: 

От Светия Дух изтичат благодатни потоци, които напояват всяка твар за да се оживи.

Антифон 3:

Сърцето ми да се издигне към Тебе, Слове, и нищо низко от светските красоти да не ме услажда.

Както човек има любов към своята майка, така трябва да имаме към Господ по-пламенна любов.

Слава, и сега:

От Светия Дух е богатството на познанието за Бога, съзерцанието и мъдростта, защото чрез Него Словото открива цялото учиние на Отец.

Прокимен, Пс. 43, гл. 4

Дигни се нам на помощ и ни избави поради Твоята милост. (Пс. 43:27) Стих: Боже, с ушите си сме чули, нашите отци са ни разказвали за делото, което си сторил през техни дни, в стародавни дни. (Пс. 43:1-2)

Малка ектения

Защото ти си Царят на мира и Спасител на нашите души, и на Теб въздаваме слава, на Отца и Сина и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков.

Канон – на Пасхата с ирмосите и Богородичните му; творение на св. Андрей Критски, глас 2

*Превод: свещ. Иван Латковски

Песен 1

Ирмос: В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Да очистим сетивата и да видим сияещия в непристъпната светлина на Възкресението Христос, Който казва: „Радвайте се!“; ясно да Го чуем, пеейки победната песен.

Да се веселят достойно небесата и земята да се радва, да празнува целият свят, както видимият, тъй и невидимият; защото възкръсна Христос – вечното веселие.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Ти сломи предела на смъртта, Всенепорочна Дево, носейки в утробата си вечния Живот – Христа, Който възсия от гроба в този ден и просвети света.

Виждайки възкръснал своя Син и Бог, радвай се с апостолите, Богоблагодатна, Чиста! Ти чу и първото Радвай се! от ангела, понеже си причина на всеобщата радост, всенепорочна Богомайко!

Песен 3

Ирмос: Елате да пием от ново питие, не чудодейно бликнало от безплоден камък, а извиращо от източника на нетлението – гроба на Христа, в който се утвърждаваме.

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Днес всичко се изпъни със светлина – небето, земята и преизподнята; нека цялото творение празнува Възкресението Христово, в което се и утвърждава.

Вчера се погребах с Тебе, Христе, а днес, когато Ти възкръсваш, с Тебе възкръсвам; вчера се разпнах с Тебе, но Сам Ти, Спасителю, ме прослави със Себе Си в Твоето царство.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Към живот непорочен преминавам днес и аз, по благостта на Родилия се от Тебе, Чиста, Който озари със светлина краищата на вселената.

Виждайки възкръснал от мъртвите Бога, Когото по плът Ти носи в Твоята утроба, о Пречиста, както Сам Той каза, радвай се, Непорочна, и Го възвеличи като Бог.

Седален, глас 2: Миро, носейки на гроба с обич, жените душевно се възрадваха от блясъка на ангела, проповядваха Те на всички като Бог, Спасителю, и викаха към учениците: Животът на всичко наистина възкръсна от гроба!

Слава, и сега: Ликът на Твоите ученици заедно с жените – мироносици единодушно се радва; всеобщия празник заедно с тях и ние празнуваме в слава и чест на Твоето възкресение и с техните слова зовем: Човеколюбче, Господи, дай на Твоите люде велика милост!

Песен 4

Ирмос: На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: „Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!“

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Христос се яви като Младенец, отварящ девствена утроба; наречен е Агнец, защото се предлага за храна и зове се непорочен, защото е непричастен на греха – Той е нашата Пасха и като истински Бог се нарича съвършен.

Като едногодишен агнец и благословен за нас венец, Христос доброволно е принесен в жертва за всички; и като очистваща Пасха отново възсия за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.

Богоотецът Давид скачаше и играеше пред кивота, подобен на сянка, а ние – светият Божи народ, виждайки изпълнението на предобразите, да се възрадваме боговдъхновено, защото Христос възкръсна като всесилен.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Създателят на Твоя праотец, Пречиста, от Тебе се създаде и днес чрез Своята смърт Той обезсили смъртта, дошла чрез Адам и всички озари с божествените сияния на Възкресението.

О, Пречиста, виж днес Христа, Когото носѝ в утробата си, прекрасно възсиял от мъртвите за спасението на всички; славна и непорочна сред жените и прекрасна Богомайко, радвай се с апостолите и Него прославяй.

Песен 5

Ирмос: Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Виждайки Твоето неизмеримо добросърдечие онези, които бяха свързани с адските вериги се устремиха радостно към светлината, като възхваляваха вечната Пасха.

Нека със светилници в ръце да се приближим към Христос, Който излиза от гроба като Жених и да отпразнуваме заедно с тържествуващите небесни чинове спасителната Божия Пасха.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Пречиста Богомайко, с божествените и живоносни лъчи на Възкресението на Твоя Син се просвещава и се изпълва с радост събранието на благочестивите.

При въплъщението Ти не отвори вратите на девството, а при Възкресението Ти не разруши печатите на гроба, Царю на създанието, и затова виждайки Те възкръснал, Твоята Майка се радваше.

Песен 6

Ирмос: Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Ти възкръсна от гроба Христе, запазвайки печатите цели, както не повреди заключената утроба на Девата при Своето раждане, и така ни отвори дверите на рая.

Спасителю мой, жива и незаколима жертва, Ти като Бог Сам Себе Си принесе на Отца и съвъзкреси родоначалника Адам, възкръсвайки от гроба.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Естеството, което от древност бе владяно от смъртта и тлението, сега е възведено към нетленния и вечен живот от Въплътилия Се в Твоята пречиста утроба, Богородице Дево.

В земната преизподня слезе Този, Който бе в твоите недра, Пречиста, и се въплъти свръхразумно и възкръсвайки от гроба, въздигна със Себе Си Адам.

Кондак, глас 8:

Дошлата с вяра на кладенеца самарянка видя Тебе – Водата на премъдростта и като се напои обилно с Нея, тя навеки наследи небесното Царство и придоби вечната слава.

Икос: Нека чуем какво ни учи Йоан за свещените тайни, извършени в Самария: как Господ беседва с жена, просейки от нея вода, макар Сам Той, Който е съпрестолен на Отца и Духа, да е събрал водите в техните вместилища, защото Той дойде да потърси Своя образ, като Бог прославен навеки.

Синаксар

Днес си спомняме за…(светците на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилуй и спаси нас! Амин.

Напомняне

Град Сихем е в подножието на планината Гаризим и е първата столица на Северното кралство Израел. В Деянията на апостолите се нарича Сихем, а в днешното Евангелие се нарича Сихар. При кладенеца на Яков Иисус разкрива брачната история на една самарянка (Фотинѝ). Тя стана вярваща, а след това е допринесла за това сънародниците ѝ да приемат Христос. Благочестивите йерусалимски евреи презирали своите самарянски съседи, които се покланяли в съпернически храм и приемали само Петте книги на Закона като Писание. От този случай научаваме, че всички са поканени да влязат в Божието царство. Христе Боже наш, смили се над нас по молитвите на Твоята мъченица Фотинѝ. Амин.

Песен 7

Ирмос: Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословеният и преславен Бог на нашите отци.

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Богомъдрите жени с благовония бързаха след Тебе; но макар да Те търсеха със сълзи като мъртъв, те с радост Ти се поклониха като на жив Бог и благовестиха тайнствената Пасха на Твоите ученици.

Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушението на ада, началото на вечния живот и възпяваме Причината за всичко това – единствения благословен и преславен Бог на нашите отци.

Наистина свещена и достойна за празнуване е тази нощ, спасителна и светозарна, предвестница на светоносния ден на Възкресението, в която вечната Светлина от гроба в плът за всички възсия.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Твоят Син, Всенепорочна, днес умъртвявайки смъртта, на всички смъртни дари вечно пребъдващ живот; Той е единственият благословен и преславен Бог на нашите отци.

Царят на цялото творение, ставайки Човек, се всели в Твоята утроба, Богоблагодатна, и претърпявайки Кръст и смърт, Той възкръсна, както подобава на Бог, съвъздигайки със Себе Си и нас, като всесилен.

Песен 8

Ирмос: Това е определеният и свят Ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Припев: Слава на Твоето свето възкресение, Господи!

Елате да вкусим от новия плод на лозата, от божественото веселие, в славния ден на Възкресението и да се приобщим към Царството на Христа, възпявайки Го като Бог во веки.

Вдигни очите си, Сионе, и погледни наоколо – защото ето, като божествено сияещи светила, събраха се при тебе от запад и север, от юг и изток твоите чеда, които благославят Христа во веки.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни!

Творецът дойде в света чрез Тебе, Дево Богородице, и разкъса утробата на ада, дарявайки на нас, смъртните, възкресение. Затова Го прославяме во веки.

Разрушавайки цялата сила на смъртта, Твоят Син, Дево, със Своето Възкресение възнесе нас със Себе Си и ни обожи. Затова Го възпяваме во веки.

Катавасии на Пасха, гл. 1

Песен 1

В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Песен 3

Елате да пием от новото питие, не вода, извираща чудесно от безплоден камък, а вино от източника на нетлението, извиращ от Христовия гроб, в който се утвърждаваме.

Песен 4

На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!

Песен 5

Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Песен 6

Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Песен 7

Оня, Който избави тримата отроци в пещта се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословен и преславен Бог на нашите отци.

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Това е определеният и свят ден, първата събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим!

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресно евангелие (от олтара, виж календарчето)

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

50 Псалом (пее се)

Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многоото Си щедрости очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.

Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен заедно с Пресветия, благия и животворящия Твой Дух сега и винаги, и во веки веков.

Вместо Честнейшую, 9 песен

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

9 Песен

Стих 1: Душата ми величае доброволно Пострадалия, Погребания и Възкръсналия от гроба на третия ден.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Стих 2: Душата ми величае възкръсналия тридневно от гроба Христа Животодавеца.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Стих 3: Христос е новата Пасха, живата Жертва, Агнецът Божий, Който взема греховете на света.

О, колко възлюбен и най-сладък е Твоят божествен глас! Защото Ти наистина обеща да бъдеш с нас до края на вековете, Христе; като Го имаме за опора на нашата надежда, ние верните се радваме.

Стих 4: Днес всяка твар се весели и радва, защото Христос възкръсна и адът бе пленен.

О, Пасха велика и най-свещена, Христе! О, Мъдрост и Слове Божий, и Сило! Дай ни по същия начин да се причастяваме с Тебе в незалязващия ден на Твоето Царство.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ние верните в един глас Те прославяме, о Дево: Радвай се, Двер Господня; радвай се, духовен Граде; радвай се, защото благодарение на Тебе за нас днес възсия светлината на възкресението от мъртвите на Родилия се от Тебе!

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Весели се и се радвай, свята божествена Врата! Защото Иисус влезе в гроб и излезе, просиявайки по-светло от слънце и озари всички верни, възрадвана от Бога Владичице!

Слава: Безначален си, Отче, несътворен си, Сине, съпрестолен си Душе Светий – единствен истински Бог в Три Лица, но Един по естество.

И сега: Нека се весели Иесей и да се радва Давид, защото ето, от насадения от Бога жезъл – Девата – произлезе цветът на вечния живот – Христа.

Ангелът викаше на Благодатната: Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси. Хора, веселете се.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Малка ектения, Възглас: Защото Те хвалят всички небесни сили…

Свят Господь Бог наш (3). Ексапостиларий на Пасха:

Пло́тию усну̀в

Заспал по плът като смъртен, Царю и Господи, възкръснал тридневен, въздигайки Адама със Себе Си и обезсилвайки смъртта, Пасха на безсмъртието, спасение на света.

Слава, И сега, светилен на празника:

В Самария дойде, всесилен мой Спасителю, и беседвайки с жената, поиска вода да пиеш Ти, Който източи за евреите вода от твърдата скала. Така Ти я приведе към вярата в Тебе и сега тя се наслаждава вечно на живота в небесата.

Всякое дихание, глас 4

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Ти претърпя кръст и смърт и възкръсна от мъртвите, всесилни Господи, прославяме Твоето възкресение.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Чрез Твоя кръст, Христе, Ти ни освободи от древното проклятие и чрез смъртта Си ни избави от дявола, който измъчва нашата природа, а с възкресението Си всичко изпълни с радост, затова Ти пеем: Господи, Който възкръсна от мъртвите, слава на Тебе!

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Чрез твоя кръст, Христе Спасителю, Ти ни настави в Твоята истина и ни избави от примките на врага; Ти, Който възкръсна от мъртвите, възкреси и нас, паданалите в грехове, като простреш ръката Си, человеколюбиви Господи, по молитвите на Твоите светии.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Без да се отделиш от недрата на Отец, Единородно Божие Слово, Ти дойде на земята от човеколюбие, стана Човек без да се измениш и като претърпя кръст и смърт по плът, бидейки безстрастен по божество, ти възкръсна от мъртвите и даде безсмъртие на човешкия род, защото единствен си всесилен.

Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Йерусалиме, видял Царя Христа да излиза като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, глас 6:

Живоначалният Извор Иисус, нашият Спасител, достигайки до извора на патриарха Йаков, поиска да пие вода от жената самарянка, а когато тя Му рече, че иудеите не общуват със самаряните, мъдрият Създател я привлече със сладостни слова към просба за вечно живата вода, която тя прие и на всички проповядва, казвайки: „Елате и вижте Оня, Който вижда съкровените неща; Той е Бог, дошъл в плът, за да спаси човека!“

И сега, глас 5: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.

Велико славословие

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби (3 пъти)! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилвай ни! (3 пъти)

Слава на Отца и Сина и на Светия Дух, и сега и винаги и во веки веков. Амин.

Свети Безсмъртни, помилвай ни!

Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилвай ни!

Възкресна песен:

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Началника на нашия живот: защото, като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

———————————————

ЛИТУРГИЯ

Свещеникът: Благословено е Царството... и изпява веднъж Христос воскресе, а хорът два пъти. Следва Велика ектения.

Антифон 1, псалом 65, гл. 2:

Стих 1: Възкликни към Бога, цяла земьо! (Пс. 65:1) Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Вторият хор: Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 2: Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове (Пс. 65:3). Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Стих 3: Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Вишни! Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Слава, и сега: двата хора силно: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Антифон 2, псалом 66, глас същия.

Стих 1: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови. Припев: Спаси ны Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: Аллилуйя. Веднъж.

Другата страна: Боже, осветли ни с лицето Си и ни помилвай. Припев: Спаси ны Сыне Божий...

Стих 2: Да познаем на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. Спаси ны Сыне Божий...

Стих 3: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи. Спаси ны Сыне Божий...

Слава, и ныне... Двата хора пеят:

Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотитися от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправый, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Антифон 3, псалом 67, глас 5.

Стих 1: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му. Тропар: Христос воскресе из мертвых:

Другата страна: Да бягат от лицето Му, онези които Го мразят. Христос воскресе...

Стих 2: Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня. Христос воскресе...

Стих 3: Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят. Христос воскресе...

Входно: В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27) (Това входно се пее до Отдание на Пасха)

След входа:

Възкресен тропар, глас 4: Светлую воскресения

Узнали от ангела светлата вест за възкресението и отхвърлили прародителското осъждане, Господните ученички се хвалеха на апостолите и казваха: обезоръжена е смъртта, възкръсна Христос Бог, Който дарява на света велика милост.

На Преполовение, глас 8:

Като преполовихме празника, жадуващата ми душа напой с водите на благочестието, защото на всички, Спасителю си казал: жадуващите да дойдат при Мен, и да пият. Христе Боже, извор на нашия живот, слава Тебе.

На храмовия светия

Кондак, глас 8: Аще и во гроб

Макар и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици си казал: радвайте се!, на Твоите апостоли си дарил мир и на падналите възкресение.

Трисвятое

Апостол из Второ послание до Тимотей 2:1-10

Павел написа на Тимотея: И тъй, чедо мое, усилвай се в благодатта, която ти е дадена от Христа Иисуса, и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат. И тъй, принасяй страданията като добър воин Иисус Христов. Никой воин се не заплита в житейски работи; и това прави, за да угоди на военачалника. Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата. Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай, какво говоря; Господ да ти даде да разбираш всичко. Помни Господа Иисуса Христа от семето Давидово, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодеец, но словото Божие не се вързва. Поради това всичко търпя заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Иисуса с вечна слава.

Евангелие от Йоан 4:5-42

Иисус дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Яков бе дал на сина си Иосифа. Там беше Якововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус й казва: дай Ми да пия. Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка Му казва: как Ти, бидейки юдеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? (Защото юдеите нямат сношение със самаряните.) Иисус й отговори и рече: да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива. Жената Му казва: Господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок: отде тогава имаш живата вода? Нима Ти си по-голям от отца ни Якова, който ни даде тоя кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му? Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. Казва Му жената: Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя. Иисус й казва: иди повикай мъжа си и дойди тука. Отговори жената и рече: нямам мъж. Иисус й казва: добре каза, че мъж нямаш; защото петима мъжа си имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза. Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк. Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Иерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Иисус й казва: жено, повярвай Ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Иерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от иудеите. Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които Му се покланят. Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Казва Му жената: зная, че ще дойде Месия, наричан Христос; когато Той дойде, всичко ще ни възвести. Иисус й казва: Аз съм, Който говоря с тебе. В това време дойдоха учениците Му и се почудиха, задето Той се разговаря с жена; ала ни един не рече: какво искаш, или какво приказваш с нея? Тогава жената остави стомната си и отиде в града и казва на човеците: дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила: да не би Той да е Христос? Тогава те излязоха из града и идеха към Него. Между това учениците Го молеха, казвайки: Рави, яж! Но Той им рече: Аз имам храна да ям, която вие не знаете. Поради това учениците думаха помежду си: да не би някой да Му е донесъл да яде? Иисус им казва: Моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, Който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело. Не вие ли казвате, че още четири месеца, и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам: подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и узрели за жетва. Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячът и жетварят. Защото в тоя случай права си е думата: един сее, а друг жъне. Аз ви проводих да жънете онова, за което вие не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в техния труд. И много самаряни от оня град повярваха в Него по думите на жената, която свидетелствуваше: каза ми всичко, що съм сторила. Затова, когато самаряните дойдоха при Него, молиха Го да постои при тях; и Той престоя там два дена. И още по-много народ повярва поради словото Му. А на жената думаха: ние вярваме не вече поради твоето казване; защото сами чухме и знаем, че Този наистина е Спасителят на света, Христос.

Задо­стой­ник

Ангелът викаше на Благодатната: „Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси.“ Хора, веселете се.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Причастен: Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините. (Пс. 148:1)

*Стихирите за самарянката са взети от сайта на свещ. Иван Латковски

http://vseh-svjatih.blogspot.com/2013/06/5.html


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8p8hy 

Разпространяване на статията: