Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (154 Votes)

miro in 1aТрета неделя след Пасха – на жените мироносици

Вечерна

Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе, и два пъти певците, и веднага Псалом 103 и Велика ектения.

Господи, воззвах (Пс. 140), глас 2:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе, побързай към мене; чуй моя глас, когато Те призовавам, чуй ме, Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян, издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи!

Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7A) 

Елате да се поклоним на Бог Слово, роден от Отца преди всички векове, Който взе плът от девицата Мария. Защото Той доброволно претърпя кръста и се предаде на погребение, и като възкръсна от мъртвите, ме спаси, заблудения човек.

Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б) 

Нашият Спасител Христос заличи записа на греховете ни, като го прикова на кръста и отмени господството на смъртта. Нека се поклоним на възкръсването Му на третия ден.

Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Заедно с архангелите нека възпеем Христовото възкресение, защото Той е Избавител и Спасител на нашите души, Той ще дойде отново в страхотна слава и мощна сила да съди света, който е създал.

Друга стихира, От св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2Б)

Ангелът Те провъзгласи за Владиката, разпнатия и погребан, и каза на жените: елате да видите мястото, където лежеше Господ, защото възкръсна, както предсказа, понеже е всемогъщ. Затова Ти се покланяме като на единствен Безсмъртен: Животодателю Христе, помилвай ни!

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4А)

Ти си премахнал проклятието на дървото чрез Твоя кръст и чрез погребението Ти, си умъртвил господството на смъртта, като чрез Твоето издигане си просветлил човечеството. Затова викаме към Тебе: Благодетелю Христе, Боже наш, слава на Тебе.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5)

Вратите на смъртта се отвориха пред Тебе в страх, Господи, и вратарите на ада, като Те видяха, се изплашиха. Ти счупи медните врати, смачка железните стълбове, и ни изведе от тъмнината и сянката на смъртта, и ни скъса веригите.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Да отворим устите си и да изпеем песента на спасението. Елате и се поклонете в Господния дом и кажете: Прости греховете ни, Ти, Който беше разпънат на дървото и възкръсна от мъртвите, и въпреки това си винаги в лоното на Отца.

На Мироносиците, самогласни, от св. патр. Анатолий, глас 2:

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Жените мироносици, много рано сутринта, взели ароматите и отишли до гроба на Господ. Благоговейно обмисляха премахването на камъка, но не го намериха както се надяваха, и си казаха една на друга: „Къде са печатите на гроба? Къде е охраната на Пилат и особеното завардване?“ Тогава блестящ Ангел се яви като пратеник на жените, които не бяха наясно, и той им каза: „Защо с ридание търсите Живия и оживотворилия човешкия род? Христос, нашият Бог, възкръсна от мъртвите, като всесилен и ни дава на всички нетление и живот, просветление и голямата милост.“

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Защо смесвате мирото със сълзите си, ученички? Камъкът е отвален, гробът е празен. Вижте как тлението е потъпкано от живота; печатите очевидно свидетелстват за това на дълбоко спящите стражи на непокорните. Смъртното човечество е спасено от Божията плът, адът ридае. Радостно тичайте и кажете на апостолите, че Христос, Който е умъртвил смъртта като първородния от мъртвите, отива преди вас в Галилея.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

На ранни зори мироносиците бързо дойдоха при Твоя гроб. Те те търсеха, за да помажат Твоето пречисто тяло, Христе. И като осъзнаха казаното от ангела,  радостните доказателства проповядваха на апостолите, че Началникът на нашето спасение е възкръснал след пленяването на смъртта и така е дал на света вечен живот и голямата милост.

Слава, глас 6, от монах Козма:

Жените мироносици пристигнаха при Твоя гроб и видяха печатите на надгробния камък, но не намериха Твоето пречисто тяло. Те искрено бяха дошли и с плач казаха: Кой открадна нашата надежда? Кой взе Мъртвия, гол и помазан със смирна, единствената утеха на майка Му? Как умря Този, Който съживи мъртвите? Този, Който е пленил ада, как е бил погребан? Но възкреси се, Спасителю, по Твоята власт, на третия ден, както каза, за да спасиш нашите души.

И сега, Богородичен (догматик) на гласа, гл. 2. Прейде сень 

Отмина сянката на Закона при идването на благодатта. Както къпината, която гореше, а не изгаряше, така и ти си родила, Дево, и си останала девица. Вместо огнен стълп, изгря Слънцето на правдата; вместо Мойсей, се яви Христос, спасението на нашите души.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)

Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения 

На стиховните стихири, възкресни, глас 2:

Твоето възкресение, Христе Спасителю, озари цяла вселена и призова Твоето създание. Всесилни Господи, слава на Тебе.

Стихири на Пасха, гл. 5

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, гл. 5: Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха, беше свален от дървото от Йосиф с помощта на Никодим. Когато те видя мъртъв, гол и непогребан, той получи трогателен плач, и поразен от скръб каза: Уви, най-сладки Иисусе! Когато слънцето те видя да висиш на кръста преди малко, то се обгърна в мрак, и от страх земята се разтресе, и завесата на храма се раздра. Но ето сега виждам, че доброволно приемаш смърт заради мен. Как да те погреба, Боже мой? Или как да те увия в плащаница? С какви ръце да докосна нетленното Ти тяло или какви песни да пея при Твоето заминаване, Състрадателни? Величая Твоите страдания и песнословя Твоето погребение и Твоето възкресение, като викам: Господи, слава на Тебе!

И сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.

Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.

Трисвятое

Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Слава:

Тропари за Неделя на жените мироносици, глас 2:

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.

И сега:

Пред мироносиците жени на гроба застана ангел, казвайки: за мъртвите се носи миро, а Христос е чужд на тлението. Но извикайте: възкръсна Господ, като дарява на света велика милост.

——————————

Утринна

Свещеникът: Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги…

Той пее веднъж Христос воскресе и два пъти - певците, и веднага:

Шестопсалмие, Велика ектения,

Бог Господ, гл. 2. Пс. 117

Стих 1. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 2. Oбсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 3. Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Стих 4. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Господ е Бог и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.     

Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Слава:

Тропари за Неделя на жените мироносици, глас 2:

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.

И сега:

Пред мироносиците жени на гроба застана ангел, казвайки: за мъртвите се носи миро, а Христос е чужд на тлението. Но извикайте: възкръсна Господ, като дарява на света велика милост.

Малка ектения, възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…

Седални от Цветния триод

Първи седален, гл. 2:

Не забрани запечатването на гробния камък, а като възкръсна, даде на всички камъка на вярата, Господи, слава на Тебе!

Стих: Стани, Господи Боже (мой), дигни ръката Си, не забравяй (Твоите до край) потиснати. (Пс. 9:33)

Не напускайки пречистото лоно във висините, Ти прие погребение и възкресение заради всички. Господи, слава на Тебе.

Слава, и сега, Богородичен: Вся паче смысла

Твоите тайнства, Богородице, превъзхождат всяка мисъл и всичко славно. Защото запечана в чистота и пазена в девство, те познаваме като нелъжлива Майка, родила истинския Бог. Него моли да спаси нашите души!

Втори седални, гл. 2:

Мироносиците дойдоха  сутринта и видяха гроба празен, и казаха на апостолите: „Силният победи тлението и спаси онези, които бяха вързани в ада. Проповядвайте с дръзновение, че Христос Бог е възкръснал, давайки на света голяма милост.“

Стих: Ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам Твоето име, Всевишний. (Пс. 9:2)

Жените носейки миро за погребението Ти, дойдоха при гроба рано, като се страхуваха от враждебността на юдеите и предвиждайки охраната на войниците. Но немощната природа победи мъжеството, тъй като милостивото им намерение беше угодно на Бога. Затова подходящо извикаха: Стани, Господи, помогни ни и ни избави заради славата на Твоето име.

Слава, и сега, Богородичен: Много прославяна си, Богородице Дево. Ние ти пеем похвала, защото чрез кръста твоя Син потъпка ада и умъртви смъртта. Ние, мъртвите, станахме и се сподобихме с живота, получихме първоначалното наслаждение от рая. Затова с благодарност възнасяме слава на Христос, нашия Бог, като Могъщ и единствен Многомилостив.

Величание

Величаем ви, свети мироносици, и почитаме вашата свята памет, защото вие молите за нас Христос, нашия Бог.

„Благословен еси, Господи“, гл. 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс. 118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички?“, заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба“.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението“.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: „Защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба“.

Слава…

Да се поклоним на Отца и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега…

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения, възглас: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Ипакои, глас 2

След Твоите страдания жените отидоха в гроба да помажат тялото Ти, Христе Боже, и като видяха ангели в гроба, се изумиха, защото чуха от тях, че Господ възкръсна, за да дари на света велика милост.

Стъпални, глас 2

Антифон 1. Пеем антифонно, повтаряйки стиховете:

Повдигам очите на сърцето ми към небето, към Тебе, Спасителю, спаси ме с Твоя блясък.

Помилуй ни, които многократно съгрешаваме към Тебе по всяко време, Христе мой, и дай ни начин на покание пред Тебе преди края.

Слава, И сега: На Светия Дух подобава да царува, освещава, въздига тварите, защото е Бог, единосъщен на Отца и Словото. 

Антифон 2:

Ако Господ не беше сред нас, кой би се запазил здрав от врага, който е и човекоубиец?

Не предавай в зъбите им Твоя раб, Спасителю, защото враговете ми като лъв се надигат срещу мене. 

Слава, И сега: Светият Дух е изворът на живот и чест, и като такъв, бидейки Бог, Той чрез Отец и Син укрепва и поддържа всяко създание.

Антифон 3:

Надяващите се на Господ се уподобиха на светата планина, те никак няма да се разтресат от нападенията на врага. 

Живеещите за Бога да не протягат ръцете си към беззакония, защото Христос не оставя Своя жребий (дял) под жезъла (на грешниците). 

Слава, И сега: От Светия Дух изтича всяка премъдрост, а от нея изтича благодатта на апостолите и мъчениците се увенчават за страданията си, и пророците виждат бъдното.

Прокимен, глас 2, Пс. 7:

Стани, Господи, Боже мой, пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, и множество народи ще застанат около Тебе. (Пс. 7:7) Стих: Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам, спаси ме. (Пс. 7:1)

Канони 2 – на Пасхата с ирмосите и Богородичните му; и на мироносиците, творение на св. Андрей Критски, глас 2 (превод: свещ. Иван Латковски)

Песен 1

Ирмос: В деня на Възкресението да се просветим, о люде! Пасха, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята към небето Христос, нашият Бог, преведе нас, които пеем победната песен.

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Да очистим сетивата и да видим сияещия в непристъпната светлина на Възкресението Христос, Който казва: „Радвайте се!“; ясно да Го чуем, пеейки победната песен.

Да се веселят достойно небесата и земята да се радва, да празнува целият свят, както видимият, тъй и невидимият; защото възкръсна Христос – вечното веселие.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ти сломи предела на смъртта, Всенепорочна Дево, носейки в утробата си вечния Живот – Христа, Който възсия от гроба в този ден и просвети света.

Виждайки възкръснал своя Син и Бог, радвай се с апостолите, Богоблагодатна, Чиста! Ти чу и първото „Радвай се!“ от ангела, понеже си причина на всеобщата радост, всенепорочна Богомайко!

Ирмос: Запявайки Моисеевата песен, призови, о душо: „Помощник и Покровител ми стана за спасение; Той е моят Бог и ще Го прославя!“

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Ти се разпна по плът, бидейки безстрастен по естеството, което имаш с Отца; прободен бе в реброто, ставайки източник на кръв и вода за света; Ти си наш Бог и Те прославяме.

Почитам Твоя Кръст и славя погребението Ти, Благий, възпявам и се покланям на Твоето възкресение и викам: Ти си наш Бог и Те прославяме!

Макар да вкуси жлъчка, о Сладост на Църквата, от Своите ребра Ти източи ни нетление; Ти си наш Бог и Те прославяме.

Причислен бе, Спасителю, към мъртвите, но за да ги въздигнеш; Ти вкуси тлението, но не позна никакво изтление; Ти си наш Бог и Те прославяме.

Нека да се весели Сион и да се радват небесата, защото възкръсна Христос, въздигайки мъртвите, които пеят: Ти си наш Бог и Те прославяме!

С плащаница Йосиф обви тялото Ти, о Христе, и в нов гроб положи Тебе – Спасението на всички; но Ти възкреси мъртвите като Бог.

Идвайки преди разсъмване жените видяха Христа и викнаха към божествените ученици: „Наистина Христос възкръсна; елате и с нас Го възпейте!“

Слава: Всесвята Троице, едно Божество, безначална Единице, Отче и Сине и божествен Душе, спаси света; Ти Си наш Бог и Те прославяме!

И сега: В Твоята утроба Ти премахна древното проклятие, Пречиста, и раждайки Младенеца, направи да разцъфти за нас благословението, защото Той е Бог, макар да е облечен в плът.

Песен 3

Ирмос: Елате да пием от ново питие, не чудодейно бликнало от безплоден камък, а извиращо от източника на нетлението – гроба на Христа, в който се утвърждаваме.

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Днес всичко се изпъни със светлина – небето, земята и преизподнята; нека цялото творение празнува Възкресението Христово, в което се и утвърждава.

Вчера се погребах с Тебе, Христе, а днес, когато Ти възкръсваш, с Тебе възкръсвам; вчера се разпнах с Тебе, но Сам Ти, Спасителю, ме прослави със себе Си в Твоето Царство.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Към живот непорочен преминавам днес и аз, по благостта на Родилия Се от Тебе, Чиста, Който озари със светлина краищата на вселената.

Виждайки възкръснал от мъртвите Бога, Когото по плът Ти носи в Твоята утроба, о Пречиста, както Сам Той каза, радвай се, Непорочна, и Го възвеличи като Бог.

Ирмос: Боже, Земеделецо на добрините, по Твоето добросърдечие направи плодоносен безплодния ми ум, о Насадителю на благата.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Когато прикова ръце на Кръста, о Иисусе, и изведе от заблудата народите Ти ги призова към Твоето истинско познание, Спасителю.

Юдейският народ вика към Пилат: „Пусни ни разбойника злодей и вземи, та иди и разпни Безгрешния!“

Когато Ти бе разпнат, о Христе, помръкна светлината, земята се разтресе и много мъртви станаха от гробовете в страх пред Твоето могъщество.

Стоейки пред Кръста Твоята Агница, Иисусе, викаше с плач: „Къде отиваш, Сине Мой? Къде отиваш, Агънче, заклан за всички?“

Покланям се на Твоя Кръст, Иисусе, възпявам погребението, почитам страданията Ти, гвоздеите в ръцете, копието и Твоето възкресение.

Възкръсна Ти, Иисусе, и бе пленен врагът, а Адам и Ева се избавиха от оковите и тлението чрез Твоето възкресение.

При Твоето възкресение, Христе, бяха съкрушени ключалките и дверите на ада, и веднага се разкъсаха смъртните вериги в страх пред Твоето могъщество.

Богоприемецо Йосифе, ела, застани с нас и призови: Възкръсна Иисус Изкупителят, въздигайки Адам по Своето добросърдечие!

Нека да се радват заедно с нас дванайсетте ученици с жените мироносици и Йосиф с останалите ученици и последователки Христови.

Слава: Заедно с Отца почитам и възпявам Сина и правия Дух – едната Същност, различавайки Лицата, но съединявайки естеството.

И сега: Ти, Пречиста, си блажена, произлязла от корена Иесеев, от който по плът заради нас израсна Жезъла и Цветето Христа.

Кондак на Пасха, глас 8: Макар да слезе в гроб, Безсмъртни, Ти разруши адовата сила и възкръсна като победител, Христе Боже, казвайки на жените мироносици: Радвайте се! И на Твоите апостоли мир дари Ти, Който даваш на падналите възкресение.

Икос: Мироносиците жени бързаха преди изгрева да потърсят като дневна светлина слязлото в гроба Слънце, съществуващо преди видимото слънце и една на друга казваха: О, сестрици, елате с благоухания да помажем живоносното и погребано тяло, лежащата в гроба плът на Този, Който възкреси падналия Адам. Да вървим, да побързаме подобно на мъдреците да се поклоним и да принесем миро като дарове на Обвития вече не в пелени, а в плащаница; да плачем и да викнем: Владико, възкресни Ти, Който даряваш на падналите възкресение!
Седален, глас 2: Миро, носейки на гроба с обич, жените душевно се възрадваха от блясъка на ангела, проповядваха Те на всички като Бог, Спасителю, и викаха към учениците: Животът на всичко наистина възкръсна от гроба!

Слава, и сега: Ликът на Твоите ученици заедно с жените – мироносици единодушно се радва; всеобщия празник заедно с тях и ние празнуваме в слава и чест на Твоето възкресение и с техните слова зовем: Човеколюбче, Господи, дай на Твоите люде велика милост!

Песен 4

Ирмос: На божествена стража да застане заедно с нас боговдъхновения пророк Авакум и да се покаже като светоносен ангел, който вика с ясен глас: Днес дойде спасението на света, понеже Христос възкръсна като всесилен!

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Христос се яви като Младенец, отварящ девствена утроба; наречен е Агнец, защото се предлага за храна и зове се непорочен, защото е непричастен на греха – Той е нашата Пасха и като истински Бог се нарича съвършен.

Като едногодишен агнец и благословен за нас венец, Христос доброволно е принесен в жертва за всички; и като очистваща Пасха отново възсия за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.

Богоотецът Давид скачаше и играеше пред кивота, подобен на сянка, а ние – светият Божи народ, виждайки изпълнението на предобразите, да се възрадваме боговдъхновено, защото Христос възкръсна като всесилен.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Създателят на Твоя праотец, Пречиста, от Тебе Се създаде и днес чрез Своята смърт Той обезсили смъртта, дошла чрез Адам и всички озари с божествените сияния на Възкресението.

О, Пречиста, виж днес Христос, Когото носѝ в утробата си, прекрасно възсиял от мъртвите за спасението на всички; славна и непорочна сред жените и прекрасна Богомайко, радвай се с апостолите и Него прославяй.

Ирмос: Като предузна Твоето раждане от Дева, пророкът провъзгласи, викайки: Вест за Тебе чух и се уплаших, защото Ти дойде от Теман и от светата сенчеста планина, Христе!

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Чрез Кръста Ти плени утробата на ада, съ-въздигна мъртвите със Себе Си и разруши самовластието на смъртта; затова и ние, които от Адама произхождаме, покланяйки се възпяваме Твоето погребение и възкресение, Христе.

Благоволявайки по Своето добросърдечие да бъдеш прикован на Кръста, Спасителю наш, Ти ни избави от проклятието, постигнало праотците; разкъсай оковите на многото ми съгрешения, защото Ти вършиш всичко, каквото желаеш.

На Кръста приковавайки моето древно проклятие Ти източи ми благословение чрез кръвта от Своите ребра, Спасителю; разкъсай оковите на многото ми съгрешения, защото Ти вършиш всичко, каквото желаеш.

Срещайки се с Тебе в преизподнята, Спасителю, огорчи се адът, виждайки, че тия, които някога можа да погълне, сега е принуден да отдаде обратно; подложен е на изпитание и разграбване и е лишен от мъртвите.

Макар камъкът да беше запечатан и гробът – заварден от стража, о беззаконни врагове, Господ възкръсна, както предрече, разкъсвайки оковите на многото ми съгрешения, защото Той прави всичко, каквото желае.

Ти, Който възкръсна от гроба, плени ада, оживи мъртвите и източи за мен нетление чрез Своето възкресение! Разкъсай оковите на многото ми съгрешения, защото Ти вършиш всичко, каквото желаеш.

Наистина се засрамете, беззаконници, защото Христос възкръсна и въздигна със Себе Си мъртвите, зовейки: Дерзайте, Аз победих света! Повярвайте Му или замълчете, лъжци, отхвърлящи Неговото възкресение!

О, Благий, Ти на мироносиците след възкресението от гроба възгласи: Радвайте се и на апостолите проповядвайте за Моето възкресение! Разкъсай оковите на многото ми съгрешения, защото Ти вършиш всичко, каквото желаеш.

Нека почетем благородния Йосиф, ревнител на благочестието, член на съвета и ученик, заедно с мироносиците и апостолите, като радостно викаме с тях и възпяваме с вяра възкресението на Спасителя.

Слава: Кой може да изрече неразделната слава на надсъщностното Божество? Защото Троицата е Една по естество и Се възпява като безначална, единосъщна и Се прославя като Единство в Три несложни Ипостаси.

И сега: Майко пречиста и Дево, непрестанно моли като Богородица Този, Който Се всели в Твоята утроба и Когото Ти роди безмъжно, да разкъса оковите на многото ми съгрешения, защото Ти помагаш на всички, които Те призовават.

Песен 5

Ирмос: Нека станем рано с изгрева и да принесем на Владиката вместо миро – песен и ще видим Христа – Слънцето на правдата, Което възсиява, дарявайки живот на всички!

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Виждайки Твоето неизмеримо добросърдечие онези, които бяха свързани с адските вериги се устремиха радостно към светлината, като възхваляваха вечната Пасха.

Нека със светилници в ръце да се приближим към Христа, Който излиза от гроба като Жених и да отпразнуваме заедно с тържествуващите небесни чинове спасителната Божия Пасха.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Пречиста Богомайко, с божествените и живоносни лъчи на Възкресението на Твоя Син се просвещава и се изпълва с радост събранието на благочестивите.

При въплъщението Ти не отвори вратите на девството, а при Възкресението Ти не разруши печатите на гроба, Царю на създанието, и затова виждайки Те възкръснал, Твоята Майка се радваше.

Ирмос: Разпръсни мъглата на моята душа, Спасителю мой, ме озари със светлината на Твоите заповеди като единствен Цар на мира.

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Древната одежда, която, о горко ми, изтъка за мен сеячът на греха, Ти сне от мене, Спасе мой, когато в мене се облече.

Грехът уши ми дрехи от смокинови листа; о, горко ми, Спасителю мой, задето не опазих Твоята пречиста заповед, следвайки съвета на змията.

Роденият от Мария – Христос, изливайки елей, изцери моята душа, изранена от моите разбойнически помисли.

Стоейки пред Кръста, пречистата Богородица майчински зовеше: Ти остави Ме сама, Сине мой и Боже!

Чрез оръжието на Твоя Кръст Ти повали змията – източника на злото и със Своето възкресение съкруши жилото на смъртта, Иисусе.

Где ти е, смърте, жилото? Где ти е, аде, победата? – нека с нас да викне и Адам – Ти си съкрушен от оживлението, дошло чрез Възкресителя на мъртвите!

Жените – мироносици, достигайки до гроба на Този, Който оживи пребъдващите в преизподнята, чуха глас, който възвести: Христос възкръсна!

Спомняйки благочестивите мироносици и всички Твои ученици, в Твоето светло възкресение ние Те възпяваме, Христе.

Нека всички почетем достойно благородния Йосиф, който сне от Кръста тялото Господне и с вяра го погреба.

Слава: На Тебе – Бога и Отца, и Сина, и Духа – три Ипостаси се покланям и вярвам, че Тримата сте Едно, според единството на същността.

И сега: Ние верните възпяваме Тебе, Която безсеменно носи в утробата и роди свръхестествено Обновителя на естеството Христа – единствения Владика.

Песен 6

Ирмос: Ти слезе в земната преизподня, о Христе, и съкруши вековните прегради, които държаха пленниците на смъртта и както Йона от кита, Ти тридневен възкръсна от гроба!

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Ти възкръсна от гроба Христе, запазвайки печатите цели, както не повреди заключената утроба на Девата при Своето раждане, и така ни отвори дверите на рая.

Спасителю мой, жива и незаколима жертва, Ти като Бог Сам Себе Си принесе на Отца и съвъзкреси родоначалника Адам, възкръсвайки от гроба.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Естеството, което от древност бе владяно от смъртта и тлението, сега е възведено към нетленния и вечен живот от Въплътилия Се в Твоята пречиста утроба, Богородице Дево.

В земната преизподня слезе Този, Който бе в твоите недра, Пречиста, и се въплъти свръхразумно и възкръсвайки от гроба, въздигна със Себе Си Адам.

Ирмос: Обгърнат съм постоянно от дълбината на греха и в житейската мрежа съм оплетен; но както Йона от звяра, така и мен избави от страстите и ме спаси!

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Мъртъв е адът, дерзайте, родени на земята, защото Христос, висейки на Дървото, хвърли меч към него и сега той падна мъртъв, ограбен и лишен от тия, които беше покорил.

Адът е пленен и гробовете се отвориха, дерзайте, мъртви, възкреснете! – зове към вас Христос от ада, слязъл там, за да избави всички от смъртта и тлението.

Мъртвите, които някога погълна, аде, сега ти заповядвам да ги отдадеш на Мене! – вика към тебе Подателят на живота и Бог, дошъл да избави всички от твоята ненаситна утроба.

Жени мироносици, защо още бързате? И защо миро носите на Живия? Възкръсна Христос, както Сам предрече. Нека спрат сълзите ви и да се претворят в радост.

Като Те обви в плащаница, Христе, благородният Йосиф Те положи в гроб и помазвайки с миро Твоя разрушен телесен храм, затвори гробницата с големия камък.

Господ възкръсна, пленявайки врага и избавяйки затворниците, възведе към спасение всички и въздигна първосъздадения Адам като милосърден и човеколюбив Бог.

Слава: Троицата в Единица да възпеем, верни, със Сина прославяйки Отца и Духа, единосъщен на Сина и пребъдващ в Отца, събезначалния и вечно-съществуващ Бог.

И сега: Ти безмъжно зачена в утробата си, Чиста, и подобно на лоза от Тебе израсна Грозда на нетлението, от Който като вино се източва за нас вечния живот в потоци от безсмъртие.

Кондак, глас 2: Радвайте се! – на мироносиците заповяда и утеши плача на прамайката ни Ева чрез Твоето възкресение, Христе Боже, а на Твоите апостоли заповяда да проповядват: Спасителят възкръсна от гроба!

Икос: Отивайки към Твоя гроб, Спасителю, мироносиците недоумяваха в себе си и казваха: Кой ще ни отмести камъка от гроба? И поглеждайки, видяха камъка отместен и се удивиха на вида и одеянието на ангела; обхванати от трепет, мислеха да побегнат, но юношата викна към тях: Не бойте се, Този, Когото търсите възкръсна; елате и вижте мястото където е лежало тялото Иисусово и идете скоро да възвестите на учениците: Спасителят възкръсна от гроба!

Синаксар: На този ден празнуваме паметта на (виж календарчето).

На този ден, третата неделя след Пасха, празнуваме празника на светите жени мироносици. Ученичките донесоха миро на Христос, а аз им нося на тях химн като помазание. Освен това отбелязваме Йосиф от Ариматея, който беше таен ученик, а също и Никодим, ученикът през нощта, който премина от княза към Христос. По техните и на светите мироносици молитви, Боже, помилвай ни. Амин.

Песен 7

Ирмос: Оня, Който избави тримата отроци в пещта Се въплъти и страда като смъртен човек и чрез страданията, смъртното облече в дрехата на безсмъртието; Той единствен е благословеният и преславен Бог на нашите отци.

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Богомъдрите жени с благовония бързаха след Тебе; но макар да Те търсеха със сълзи като мъртъв, те с радост Ти се поклониха като на жив Бог и благовестиха тайнствената Пасха на Твоите ученици.

Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушението на ада, началото на вечния живот и възпяваме Причината за всичко това – единствения благословен и преславен Бог на нашите отци.

Наистина свещена и достойна за празнуване е тази нощ, спасителна и светозарна, предвестница на светоносния ден на Възкресението, в която вечната Светлина от гроба в плът за всички възсия.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Твоят Син, Всенепорочна, днес умъртвявайки смъртта, на всички смъртни дари вечно пребъдващ живот; Той е единственият благословен и преславен Бог на нашите отци.

Царят на цялото творение, ставайки Човек, се всели в Твоята утроба, Богоблагодатна, и претърпявайки Кръст и смърт, Той възкръсна, както подобава на Бог, съвъздигайки със Себе Си и нас, като всесилен.

Ирмос: Подражавайки на херувимите отроците ликуваха в пещта, зовейки: „Благословен Си, Боже, защото чрез истина и съд Ти ни прати всичко това заради нашите грехове, прехвален и прославен във всички векове!“

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Като Човеколюбец Ти, желаейки да спасиш от заблудата всички, които си създал, претърпя приковаване на Кръста, за да обновиш чрез Своята плът погребания под страстите образ, Спасителю, и поваляйки ада Ти възкреси мъртвите със Себе Си.

Издигнат на Кръста, Ти всички призова към Себе Си, Милосърдни, както обеща, Благий, защото наистина Ти благоволи да претърпиш всичко това заради нашите грехове. Затова и за разбойника отвори райските врати,  Спасителю.

Ти въздигна разрушения телесен храм на третия ден от гроба, както обеща, Благий, и наистина яви Своята слава, която ни източваш според вярата ни и освободи затворниците, които преди адът държеше в окови.

О, юдейско безумие! О, ярост на беззаконниците! Какво недостоверно видяхте, та не повярвахте на Христа? Това, че Той с дума вдигна немощните? Или това, че Сам спаси целия свят? Нека ви убедят поне воините или възкръсналите от мъртвите!

Падналите като мъртви стражи, нека сега да кажат как бе откраднат Този, Който те – неразумните – никога не видяха! Ако не Го видяха възкръснал, нито усетиха, откъде тогава можаха да узнаят, че е откраднат? Нека ви убедят поне този камък и Христовите погребални повивки!

Защо като мъртъв пазите Христа? За какво, евреи, положихте на камъка печати, опасявайки се от кражба? Ето, наистина гроба беше запечатан: как би могъл да възкръсне, ако Христос не е Бог? Нека ви убедят поне възкръсналите мъртъвци, явили се на мнозина.

Слава: Заедно с Отца славим Сина и Дух Свети, зовейки с непрестанен глас: Троице, едно Същество, помилвай и спаси всички! Единице в три Лица, смили се над нас, Боже, прославен во веки!

И сега: Как вмести в утробата си, Пречиста, Младенеца, пред Когото треперят ангелските войнства като пред Бог? Това стана само защото Той така пожела и както Сам знае тук Се всели, желаейки да спаси всички родени на земята от Адам, освобождавайки го проклятието, което го постигна заради горчивата храна.

Песен 8

Ирмос: Това е определеният и свят Ден, първата Събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Припев: Христос воскресе из мертвых.

Елате да вкусим от новия плод на лозата, от божественото веселие, в славния ден на Възкресението и да се приобщим към царството на Христа, възпявайки Го като Бог во веки.

Вдигни очите си, Сионе, и погледни наоколо – защото ето, като божествено сияещи светила, събраха се при тебе от запад и север, от юг и изток твоите чеда, които благославят Христа во веки.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Творецът дойде в света чрез Тебе, Дево Богородице, и разкъса утробата на ада, дарявайки на нас, смъртните, възкресение. Затова Го прославяме во веки.

Разрушавайки цялата сила на смъртта, Твоят Син, Дево, със Своето Възкресение възнесе нас със Себе Си и ни обожи. Затова Го възпяваме во веки.

Ирмос: Този, Който в древност на Синайската планина в къпината предизобрази на Мойсей чудото на Девата, възпявайте, благославяйте и превъзнасяйте във всички векове!

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Лъчите на слънцето се скриха в страх пред страданията Христови, мъртви възкръснаха, планините се разклатиха, земята се разтресе и адът опустя.

Някога намиращите се в пещта триблажени отроци, въздигайки ръце, предизоб-разяваха пречистия Ти Кръст, Благий, с който Ти, Христе, срази силата на врага.

О, юдеи слепи, лъжци и престъпници, невярващи в Христовото възкресение като в лъжа! Какво недостоверно виждате в това, че възкръсна Христос, въздигайки мъртвите със Себе Си?

О, врагове – юдеи, ако на нас не вярвате, вашите воини попитайте какво изпитаха те? Кой с ръце премести камъка от гроба?

Кой изсуши смоковницата? И Кой изцели изсъхналата ръка? Кой някога насити множество народ в пустинята? Кой друг, ако не Христос Бог, Който и мъртвите въздигна!

Кой просвети слепите и очисти прокажените, изцели хромите и ходеше по водата като по суша? Кой друг, ако не Христос Бог, Който и мъртвите въздигна!

Кой въздигна от гроба четиридневния мъртвец, както и сина на вдовицата? Кой укрепи като Бог разслабения на одъра? Кой друг, ако не Христос Бог, Който и мъртвите въздигна!

Самият камък вика и зоват печатите, които вие сложихте, поставяйки и стража, за да охранява гроба: Наистина възкръсна Христос и живее во веки!

Наистина възкръсна Христос, пленен бе адът, умъртвена бе змията, Адам бе освободен и пребъдващите в преизподнята бяха спасени! Защо още не вярвате, врагове и престъпници?

Припев: Благославяме Отца и Сина, и Светия Дух – Господа.

Заедно с Отца славим Сина и Светия Дух, Светата Троица в едно Божество с думите: Свят, свят, свят си во веки!

И сега: Ти роди Хляба на вечния живот, замесен без смешение с нашия състав в Твоята утроба, Чиста – неизменния, един Христос Бог в две природи.

Песен 8 от Катавасиите

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Това е определеният и свят ден, първата събота, цар и господар на дните, празник на празниците и тържество на тържествата, в него благославяме Христа во веки.

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим!

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресно евангелие (от олтара, виж календарчето)

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

50 Псалом (пее се)

Слава: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по великата Си милост и по множеството Си щедрости, очисти беззаконието ми.

Стихира, глас 6:

Възкръсна Иисус от гроба както предрече, даде ни живот вечен и велика милост.

Литийна молитва (дяконът)

Свещеникът: По милостта и щедростите на Единородния Твой Син, с Когото си благословен, заедно с Пресветия, Благия и Животворящия Твой Дух сега и винаги и во веки веков.

Вместо Честнейшую, 9 песен

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината, с песни да възвеличим!

9 Песен

Стих 1: Душата ми величае доброволно Пострадалия, Погребания и Възкръсналия от гроба на третия ден.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Стих 2: Душата ми величае възкръсналия тридневно от гроба Христа Животодавеца.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Стих 3: Христос е новата Пасха, живата Жертва, Агнецът Божий, Който взема греховете на света.

О, колко възлюбен и най-сладък е Твоят божествен глас! Защото Ти наистина обеща да бъдеш с нас до края на вековете, Христе; като Го имаме за опора на нашата надежда, ние верните се радваме.

Стих 4: Днес всяка твар се весели и радва, защото Христос възкръсна и адът бе пленен.

О, Пасха велика и най-свещена, Христе! О, Мъдрост и Слове Божий, и Сило! Дай ни по същия начин да се причастяваме с Тебе в незалязващия ден на Твоето Царство.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Ние верните в един глас Те прославяме, о Дево: „Радвай се, Двер Господня; радвай се, духовен Граде; радвай се, защото благодарение на Тебе за нас днес възсия светлината на възкресението от мъртвите на Родилия се от Тебе!“

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Весели се и се радвай, свята божествена Врата! Защото Иисус влезе в гроб и излезе, просиявайки по-светло от слънце и озари всички верни, възрадвана от Бога Владичице!

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Нека, верни, да възхвалим чудния Йосиф заедно с Никодим и верните мироносици, казвайки: Господ наистина възкръсна!

Припев: Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе!

Нека заедно с мироносиците и божествените ученици да възхвалим Йосиф, защото той е проповедник на Христовото възкресение.

Слава: Безначален си, Отче, несътворен си, Сине, съпрестолен си Душе Светий – единствен истински Бог в Три Лица, но Един по естество.

И сега: Нека се весели Иесей и да се радва Давид, защото ето, от насадения от Бога жезъл – Девата – произлезе цветът на вечния живот – Христа.

Задо­стой­ник

Ангелът викаше на Благодатната: Чиста Дево, радвай се! И пак ще кажа: Радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба и мъртвите възкреси. Хора, веселете се.

Светлей, светлей, нови Йерусалиме, защото славата Господня над тебе възсия! Ликувай сега и се весели, Сионе! А ти, чиста Богородице, радвай се за възкресението на Родения от тебе!

Малка ектения, възглас: Защото Те хвалят всички небесни сили…

Свят Господь Бог наш (3). Ексапостиларий на Пасха: Пло́тию усну̀в 

По плът си починал, Царю и Господи, и въпреки мъртъв, след три дена си възкръснал, Адам си издигнал от тлението, и смъртта си унищожил. Пасха на нетлението, на света спасението!

Слава, И сега, светилен на празника: Жены, услышите 

Жени, чуйте радостния глас: потъпках тиранина ад, вдигнах света от тлението; побързайте да съобщите на моите приятели добрата вест, защото искам да озаря творението Си с радост оттам, откъдето произлезе скръбта

Всякое дихание, (Пс. 150), гл. 2

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9) 

Всичко що диша и всяко същество Те слави, Господи, защото чрез кръста си обезсилил смъртта, за да покажеш на хората Твоето възкресение от мъртвите, като единствен Човеколюбец.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Нека кажат юдеите, как войниците изгубиха пазения Цар, защо камъкът не опази Камъка на живота? Или Погребания да върнат, или на Възкръсналия да се поклонят, казвайки с нас: слава на множеството Твои щедрости, Спасителю наш, слава на Тебе.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Радвайте се, хора, и се веселете, защото ангелът, седящ на гробния камък, ни благовести, като каза: Христос възкръсна от мъртвите, Спасителят на света, и изпълни всичко с благоухание.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Ангел преди Твоето зачатие, Господи, донесе на благодатната поздрава „радвай се“. И при Твоето славно възкресение ангел отвали камъка от гроба. Единия вместо печал разкриваше белезите на веселието, а другият вместо смърт ни проповядваше Владиката Животодател. Затова Ти викаме: Благодетелю на всички, Господи, слава на Тебе.

Други стихири, от св. патр. Анатолий, глас 2:

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Изливаха миро със сълзи на Твоя гроб жените, и се изпълни с радост устата им, когато казаха: Господ възкръсна.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Да похвалят племената и народите Христа, нашия Бог, Който заради нас доброволно претърпя кръста и в ада три дни беше; да се поклонят на Неговото възкресение от мъртвите, чрез Когото се просветиха всички краища на света.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Ти беше разпънат и погребан, както пожела, ограбил си смъртта, и си възкръснал в слава като Бог и Владика, дарявайки на света живот вечен и голяма милост. 

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Наистина, беззаконици, като запечатахте камъка, сподобихте ни с по-големи чудеса. Разбраха това стражите, защото Той днес излезе от гроба, и казаха: кажете, че докато спяхме, дойдоха учениците и Го откраднаха. Че кой краде мъртвец, особено гол? Той сам възкръсна самовластно като Бог, като остави в гроба и погребалните Си (плащове). Елате, вижте, юдеи, че печата не е пипнал, смъртта е потъпкал и на човешкия род е дарувал безкраен живот и велика милост.

Слава: Утринна евангелска стихира, глас 2:

(Според утринното евангелие)

И сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше извикан отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

————————————————

На Литургията 

Антифон 1, псалом 65, глас 2.

Стих 1: Възкликни към Бога, цяла земьо! (Пс. 65:1) Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Вторият хор: Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала. Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове (Пс. 65:3). Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Стих 3: Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Вишни! Припев: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Слава, и сега: двата хора силно: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.

Антифон 2, псалом 66, глас същия.

Стих 1: Боже, бъди милостив към нас и ни благослови. (ст. 1) Припев: Спаси ны Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: Аллилуиа. (веднъж).

Другата страна: Боже, осветли ни с лицето Си, и ни помилвай. Припев: Спаси ны, Сыне Божий:

Стих 2: Да познаем на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. (ст. 3) Спаси ны, Сыне Божий:

Стих 3: Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи. (ст. 4) Спаси ны Сыне, Божий:

Слава, и ныне: двата хора: Единородный Сыне:

Антифон 3, псалом 67, глас 5.

Стих 1: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете му.

Тропар: Христос воскресе из мертвых:

Другата страна: Да бягат от лицето Му онези, които Го мразят. Христос воскресе:

Стих 2: Както изчезва дима, да изчезнат враговете Божии, както се топи восък от огъня. Христос воскресе:

Стих 3: Тъй грешниците да загинат от лицето Божие, а праведниците да се развеселят. Христос воскресе:

Входно:

В събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе! (Пс. 67:27)

(Това входно се пее до Отдание на Пасха)

След входа:

Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.

Слава:

Кондак на Неделята на жените мироносици, глас 2: „Радвайте се!“ – на мироносиците заповяда и утеши плача на прамайката ни Ева чрез Твоето възкресение, Христе Боже, а на Твоите апостоли заповяда да проповядват: „Спасителят възкръсна от гроба!“

И сега:

Кондак на Пасха, глас 8: Аще и во гроб

Макар и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици си казал: радвайте се! и на Твоите апостоли си дарил мир и на падналите възкресение.

Прокимен, глас 6:

Спаси, Господи, народа Си и благослови наследството Си. (Пс. 27:9) Стих: Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене. (27:1А)

Апостол, Деяния 6:1-7 

В тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. 

Тогава дванайсетте апостола, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Светий и с мъдрост, които ще поставим на тая служба; а ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на словото. 

Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Светий, Фипипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. 

И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Иерусалим; и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата. 

Евангелие, Марк 15:43-16:8 

Дойде Йосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово. Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял? И като узна от стотника, даде тялото Йосифу. А Йосиф, като купи плащаница, сне Го, па Го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала; и привали камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Йосиева гледаха, де Го полагат. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце, и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха. А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/8pph4 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]