Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (121 Votes)

image 1 775x543Служба в Неделя на хананейката, 14 февруари 2021 г. Глас 3

Успение на св. Кирил Славянобългарски

В събота вечер на вечерната

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), гл. 3:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Тебе призовавам, чуй ме Господи! 

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7а)

Чрез Твоя кръст, Христе Спасителю, се унищожи властта на смъртта и се премахна измамата на дявола, а човешкият род, спасен чрез вярата, всекидневно Ти поднася песен.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7б)

Господи, чрез Твоето възкресение всичко се просвети и раят отново е отворен, а цялото творение Те възхвалява и всекидневно Ти поднася песен. 

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2а)

Славя силата на Отца и на Сина и възпявам властта на Святия Дух – неразделно, нетварно Божество, единосъщна Троица, Която царува во веки веков.

Други стихири, от св. патр. Анатолий, същия глас:

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2б)

Покланяме се, Христе, на Твоя почитан кръст и възпяваме и славим Твоето възкресение, защото с Твоите рани всички се изцелихме.

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3-4)

Възхваляваме Спасителя, въплътил се от Дева, защото Той заради нас се разпна и на третия ден възкръсна, като ни дари голяма милост.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:5) 

Христос слезе в ада и благовести, като каза: дерзайте сега, Аз победих! Аз съм възкресението и ще ви изведа, защото разбих портите на смъртта.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6-7а)

Застанали недостойно в пречистия Ти храм, ние пеем вечерна песен и от дълбочината на сърцето казваме: Христе Боже, Ти просвети света чрез възкресението Си на третия ден. Човеколюбче, избави хората Си от ръката на враговете Ти.

Стихири на св. Кирил, гл. 4, подобен: Дал еси знамение

Стих: Защото у Господа е милостта и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7б-8)

Имайки добродетелта за сияйна красота, отче, ти обиколи целия свят и като пчела влагаше пречистия мед на благоразумието в сърцата на вярващите в единия Христос, Който дойде на земята и обожестви човеците заради неизмеримата Си милост и голямо снизхождение.

Стих: Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. (Пс. 116:1)

Кротък с мъдрост, изпълнен с Божията любов, украсен с православното учение, преблажени Кириле, ти премина градове и страни, улавяйки за Бога и просвещавайки чрез благодатта за спасение на приелите наставленията; затова те почитаме със свещени песни.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. (Пс. 116:2)

Твоят живот беше без порок и смъртта ти – почтена пред Господаря на всичко, в Чиито ръце си предал душата си, отче, просветлена чрез праведен живот. Затова те молим: моли се на Христос да намерим милост в съдния ден ние, които с вяра те възхваляваме. 

Слaва, на св. Авксентий, гл. 8, от св. патр. Анатолий:

Чистата мъдрост на Светия Дух, вселила се в твоето чисто сърце, преподобни отче, всеблажени Авксентие, те показа като страшен прогонител на злите духове и успешен лечител на тайните недъзи. Затова като имаш дръзновение пред човеколюбивия Бог, с твоето непрестанно застъпничество освободи ни от душевните и телесните страдания.

И сега, първи Богородичен (догматик) на гласа, гл. 3: 

Как да не се дивим на твоята богочовешка Рожба, Всепочитана? Защото без да си имала мъж, Всенепорочна, ти роди в плът без баща Син, Който преди времето е роден от Отец без майка, и не претърпя никакво изменение, смесване или разделение, а запази белезите на всяка природа. Ето защо, майко-Дево Владичице, моли Го да се спасят душите на православно изповядващите те като Богородица.

Вход с кадилница. Свете тихий: 

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, гл. 6 (Пс. 92:1)

Господ царува; Той е облечен с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

Господ царува; Той е облечен с величие.

Ектении

На стиховните стихири, възкресни, гл. 3:

Христе, Ти със страданията Си затъмни слънцето и със светлината на възкресението Си просвети всичко живо. Приеми нашата вечерна песен, Човеколюбче!

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1)

Твоето живоносно възкресение, Господи, просвети цяла вселена и призова Твоето творение, което лежеше в поквара, затова ние, освободени от проклятието на Адам, викаме: Всемогъщи Господи, слава на Тебе.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс. 92:1) 

Ти като Бог си неизменен, но когато пострада по плът се измени, а творението, като не понесе да Те гледа увиснал, от страх се разтресе и стенейки възпя Твоето дълготърпение, а когато Ти слезе в ада, възкръсна на третия ден и дари на света живот и велика милост.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс. 92:5) 

Ти претърпя смърт, Христе, за да избавиш нашия (човешки) род от смъртта, а като възкръсна на третия ден, съвъзкреси със Себе Си тия, които Те признават за Бог, и просвети света. Господи, слава на Тебе! 

Слава, на свети Кирил, глас 8:

Сладки учителю Кириле, тиха беседа, милосърдно сърце и премъдър ум, думи, по-сладки от мед – ти като орел прелетя по много страни, беше като втори Павел и ученик на Петър, в чийто град благоволи да се упокоиш, спомни си пред Господ за нас, грешните, и ни спаси с молитвите си.

И сега, Богородичен, гл. 8: Дево, непознала брак, която неизказано зачена по плът Бога, приеми молбите на твоите молители, майко на Всевишния Бог, която на всички даруваш очистване от греховете, сега приеми, всенепорочна, нашите моления и се моли всички да бъдем спасени.

Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си смиром, защото очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил.

Трисвятое

Възкресен тропар, глас 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.

Слава: Тропар на св. Кирил, глас 4:

От пелени прилежно направи Премъдростта своя сестра, богогласни, взе я като сияйна, чиста девица и с нея украси душата си като със златни мъниста; ти стана за Църквата като втори Кирил по име и разум, премъдри.

И сега, Богородичен.

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.

В неделя на утринната

След Шестопсалмието: Бог Господь, гл. 3.

Възкресен тропар, гл. 3:

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: със смъртта Си стъпка смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост. [2 пъти]

Слава: Тропар на св. Кирил, глас 4:

От пелени прилежно направи Премъдростта своя сестра, богогласни, взе я като сияйна, чиста девица и с нея украси душата си като със златни мъниста; ти стана за Църквата като втори Кирил по име и разум, премъдри.

И сега, Богородичен.

От вечност скритата, непозната и на ангелите тайна чрез тебе, Богоро­дице, се откри на живеещите на земята: Бог се въплъти в неслитно единство и заради нас доброволно прие кръст, чрез който възкреси първосъздадения и спаси от смърт душите ни.

Малка ектения, Възглас: Защото Твоя е властта и Твое е царството…

1-ви възкресни седални, глас 3:

Христос възкръсна от мъртвите, първи сред починалите, първороден от цялото творение и Творец на всичко създадено; в Себе Си Той възстанови покварената природа на нашия род. Повече няма да царуваш, смърте, защото Владиката на всичко унищожи твоята сила.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Господи, след като с плътта Си изпита смъртта, чрез Твоето възкресение Ти премахна жилото на смъртта и укрепи човека срещу нея, като обяви премахването на древното проклятие. Господи, Защитниче на живота ни, слава на Тебе!

Слава, и сега, Богородичен (Красоте девства)

Поразен от красотата на твоето девство и от пресветлата ти чистота, Гавриил ти извика, Богородице: каква достойна похвала да ти принеса и как да те нарека? Недоумявам и се стъписвам. И затова, както ми е наредено, казвам ти: Радвай се, Благодатна!

Малка ектения: Защото си благ и човеколюбив Бог и на Тебе възнасяме слава…

2-ри възкресни седални, глас 3, Подобен: Красоте девства

Неизменността на Твоята божественост и доброволното Ти страдание изуми ада, Господи, и той ридаеше в себе си така: треперя пред нетленната Ипостас на плътта, виждам Невидимия, Който тайнствено ме поразява; затова онези, които аз държа, викат: слава на възкресението Ти, Христе.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Ние, вярващите, богословстваме за неизразимата, неразбираема и необяснима тайна на разпятието и възкресението, защото днес смъртта и адът са пленени, а човешкият род се облече в нетление; затова с благодарност ти викаме: слава на Твоето възкресение, Христе.

Слава, и сега, Богородичен

Ти тайнствено вмести в утробата си, Богородице, Неразбираемия и Неописуемия, Единосъщния с Отец и Дух Свети; чрез твоето раждане ние научихме да славим в света единствения и несмесен в Троица Бог, затова с благодарност ти викаме: Радвай се, Благодатна.

Благословен си, Господи, гл. 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! (Пс. 118:12)

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя сред мъртвите, Спасителю, разрушил силата на смъртта и възкресил със Себе Си Адам, и освободил всички от ада.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Защо от съчувствие смесвате мирото със сълзи, ученички? – заговори на мироносиците блестящият в гроба ангел: вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: свърши времето за ридания, не плачете, а кажете на апостолите за възкресението.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици, дошли с миро при Твоя гроб, Спасителю, ридаеха, когато ангелът ясно се обърна към тях с думите: защо смятате Живия за мъртъв? Защото Той като Бог възкръсна от гроба.

Слава…

Да се поклоним на Отец и на Неговия Син, и на Светия Дух – Светата Троица в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И сега…

Ти избави Адам от греха и на Ева дари радост вместо печал, Дево, когато роди Животодателя; въплътеният от тебе Бог и Човек отведе към живота отпадналите от него. 

Алилуйя, алилуйя, алилуйя, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име и е величествено царството Ти, на Отец и Син, и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Ипакои, глас 3:

Сияещият ангел удиви с вида си и утеши с думите си мироносиците, като им каза: защо търсите Живия в гроба? Той възкръсна и изпразни гробовете. Знайте, че е неизменен Този, Който промени тлението. Кажете на Бога: Колко са страшни Твоите дела, защото си спасил човешкия род!

Стъпални, гл. 3

Антифон 1 (Пс. 125)

Слове, ти освободи Сион от Вавилонския плен, затова ме привлечѝ от страстите ми към живота. 

Които със сълзи по Бога сеят на юг, с радост ще жънат класове на вечен живот.

Слава: И сега:

Всеки добър дар идва от Светия Дух, Той сияе заедно с Отец и Син, всичко чрез Него живее и се движи.

Антифон 2 (Пс. 126)

Ако Господ не съзида дом на добродетелите, ние напразно ще се трудим; щом Той закриля душата, никой не ще превземе града ни. 

Светиите винаги са като плод на утробата за Тебе, Христе, те са осиновени за Отец чрез Светия Дух.

Слава: И сега:

Всяка святост и мъдрост са от Светия Дух, защото Той е същността на цялото творение; нека Му се покланяме както на Отец и Словото, защото Той е Бог.

Антифон 3 (Пс. 127)

Блажени са, които се боят от Господ и ходят по пътеките Му, защото ядат живителните плодове на Неговите заповеди. 

Пастиреначалниче, радвай се, като виждаш около трапезата Си Твоите чеда да носят клонки от добри дела.

Слава: И сега:

От Светия Дух е всяко богатство на славата, от Него идва благодат и живот за цялото творение, защото Той е възпяван заедно с Отец и Словото.

Прокимен (Пс. 95):

Кажете на народите: Господ царува и така направи вселената, че няма да се помръдне.

Стих: Пейте на Господ нова песен. Възпявайте Господ по цялата земя.

Кажете на народите: Господ царува и така направи вселената, че няма да се помръдне.

Канони

Кондак от Октоиха, гл. 3. Подобен: Дева днес:

От гроба възкръсна днес, Милостиви, и ни изведе от портите на смъртта; днес Адам ликува и Ева се радва, а заедно с тях пророците с патриарсите непрестанно възпяват божествената сила на Твоята власт.

Икос: Небето и земята днес да ликуват и единодушно да възпяват Христос Бог, защото Той възкреси затворените в гробовете; радва се и цялото творение, поднасяйки достойни песни на Твореца на всичко и наш Изкупител, че днес като Животодател изведе със Себе Си мъртвите от ада, издига ги в небесата и потъпква надменността на врага, и разбива портите на ада чрез божествената сила на Своята власт.

Кондак на св. Кирил, гл. 2. Подобен: Тве́рдыя и богогла́сныя:

Света си обиколил, блажени Кириле, за да просвещаваш вселената с крепък ум и боговдъхновено учение, с пресветли зари сееше пресветлото Божие слово на север, запад и юг. И като имаш дръзновение пред Христос, непрестанно се моли за нас.

Икос:

Възлюбил светия живот, мъдри, и просветен от зарите на трислънчевото Божество, ти като мълния премина по вселената, просвети северната и южната земя, а за западните изгря като незалязваща светлина; затова и от нас прогони греховния мрак, като измолиш благодат свише, и понеже имаш дръзновение пред Христос, непрестанно се моли за нас.

Синаксар: В 14-ия ден на месец февруари празнуваме успението на свети Кирил Славянобългарски и паметта на преподобни Авксентий. По техните молитви, Христе Боже наш, помилвай ни и ни спаси! Амин.

Катавасии (до 8-ма песен) Отвèрзу устà моя.

Песен 1

Ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Дух Свети, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Песен 3

Богородице, жив и изобилен изворе, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Песен 4

Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан – Божията майка, и спаси тия, които викат: слава, Христе, на Твоята сила.

Песен 5

Всичко дойде в удивление от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, си носила в утробата си Бога, Превъзнесения над всичко, и си родила безначалния Син, като даваш мир на всички, които те възпяват.

Песен 6

Богомъдри, като честваме тоя божествен всепочитан празник на Божията майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея.

Песен 7

Богомъдрите момци не почетоха тварта наместо Твореца, но като потъпкаха мъжествено огнената заплаха, радваха се и пееха: Благословен си Ти, Препрославени Господи и Боже на нашите отци!

Песен 8

Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благочестивите момци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подтиква цялата вселена да ти пее: Всички твари, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове.

Евангелски чин

Дяконът: На Господ да се помолим! 

Народът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отец и Син, и Свети Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги, и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господ Бог да помолим!

Народът: Господи, помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави, за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

Възкресно 3-то евангелие (Лука 16:9-20)

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.   

Псалом 50 

Слава, гл. 6: По молитвите на апостолите, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

И сега: По молитвите на Богородица, Милостиви, очисти множеството наши прегрешения.

Стих: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира: Възкръсна Иисус от гроба, както предрече, дарува ни живот вечен и велика милост.

ДяконътЛитийна молитва. И възглас: По милостта и щедростите, и човеколюбието...

Честнейшую.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека.

9-та песен от катавасиите 

Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево.

Малка ектенияВъзглас: Защото всички небесни сили Те хвалят…

Свят Господь Бог наш (3). 

Ексапостиларий, гл. 2, по трето Евангелие:

Никой да се не съмнява, че Христос възкръсна, защото се яви на Мария, след това ясно беше видян от отиващите на село; отново се яви на единайсетте ученици на вечерята; като ги изпрати да кръщават, се възнесе на небесата, откъдето и слезе, като потвърждаваше проповедта им чрез множество знамения.

Слава, на св. Кирил:

Пред Бога завърши своя живот, свети Кириле, защото мъдролюбиво внимаваше в книгите и като просвети с тях душата си, ти се показа изпълнен с Божи разум, достохвални славянски учителю.

И сега, Богородичен, от Октоиха.

Ти си Слънцето, което днес изгря от гроба като жених, излязъл от брачната стая, Ти плени ада и унищожи смъртта, затова по молитвите на родилата Те изпратѝ ни светлината – тази светлина, която просвещава сърца и души, светлината, която наставлява всички ходещи по пътеките на Твоите заповеди и по пътя на мира.

Всякое дихание, глас 3 

Всичко що диша да хвали Господа. Хвалете Господа от небесата; Хвалете го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалитни стихири възкресни

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9) 

Дойдете всички народи, проумейте силата на страшната тайна, защото Христос, нашият Спасител, Който е Словото от начало, беше разпнат заради нас и доброволно прие погребение, и възкръсна от мъртвите за да спаси всичко. Нека да Му се поклоним!

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Господи, Твоите стражи разказаха всички чудеса, но суетният синедрион напълни ръцете им с пари, като мислеха, че ще скрият възкресението Ти, което светът прославя. Помилвай ни! 

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Всички се изпълниха с радост, щом получиха доказателство за възкресението, защото Мария Магдалина дойде при гроба, намери ангел да седи на камъка в бляскави дрехи, а той рече: защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна, както предрече; изпреварва ви в Галилея.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

В Твоята светлина, човеколюбиви Владико, ще видим светлина, защото Ти възкръсна от мъртвите, като дари спасение на човешкия род, та цялото творение да славослови Тебе, единствения безгрешен. Помилвай ни!

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4) Творение на св. патр. Анатолий.

Мироносиците жени сълзи Ти предложиха като утринна песен, Господи, защото, носейки благоуханни аромати, те стигнаха до Твоята гроб и бързаха да помажат пречистото Ти тяло, а седнал на камъка ангел им благовести: защо търсите Живия сред мъртвите? Той потъпка смъртта и възкръсна като Бог, дарявайки на всички велика милост.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Бляскавият като мълния ангел при Твоя животворен гроб каза на мироносиците: Изкупителят изпразни гробовете, плени ада и възкръсна на третия ден като единствен и всесилен Бог.

На св. Кирил, гл. 8

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33) 

Кириле, славни учителю, ти научи моравците на добро, да благодарят на Бога на своя език, като преведе от гръцки на славянски Закона Господен и ги научи на Неговата правда. Затова сега славянските народи се радват и възнасят слава на Бога.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Кой може да изброи чудесата, които Господ направи чрез своя славен Кирил? Той го избави от отровата на сарацините, изтръгна го от люта примка, със словата си заключи устата на онези, които бяха изопачили вярата Господня у хазарите, услади горчивите води и безброй други чудеса извърши.

Слава, утринна евангелска стихира, гл. 3:

Когато Мария Магдалина благовести за възкресението на Спасителя от мъртвите и за явяването Му, учениците не повярваха и бяха укорени заради коравосердечието си; но като се въоръжиха със знамения и чудеса, те бяха изпратени да проповядват, Ти, Господи, се възнесе при Своя Отец, източника на светлина, а те навсякъде проповядваха словото и уверяваха чрез чудеса. Затова ние, просветените от тях, прославяме Твоето възкресение от мъртвите, човеколюбче Господи.

И сега, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото чрез Въплътения от тебе адът беше пленен, Адам беше изведен отново, клетвата – премахната, Ева – освободена, смъртта – умъртвена, а ние оживяхме; затова възкликваме и пеем: благословен си Христе, Боже наш, Който така си благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света – нека възпеем Възкръсналия от гроба и Началника на нашия живот, защото Той, като унищожи смъртта чрез смъртта Си, даде ни победа и велика милост.

Редакция на превода: И. Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6fyx4 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]