Мобилно меню

4.9655172413793 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (116 Votes)

St John the Baptist August 29thВечерна

Четем Блаже́н муж: 1-я антифон.

Го́споди, воззва́х: на 8. Глас 6. От монах Йоан:

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2)

На рождения ден на безсрамния Ирод желанието на скверната танцьорката беше изпълнено според клетвата: главата на Предтечата беше отрязана и внесена на блюдо като награда в присъствието на гостите. О, мерзък пир, изпълнен с безбожие и кърваво убийство! Но ние достойно почитаме и облажаваме Кръстителя като най-голям сред родените от жени. (Два пъти)

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Пс. 129:2 – същата стихира

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. Пс. 129:3

Танцува ученичката на вселукавия дявол и като отплата взе главата ти, Предтечо. О пир, изпълнен с кърви! Да не се беше клел, беззаконни Ироде, потомък на лъжата, а и, ако си се заклел, поне да не беше спазил клетвата си; защото е по-добре да излъжеш и да придобиеш живот, отколкото да държиш на истината и да отсечеш главата на Предтечата. Но ние достойно почитаме и облажаваме Кръстителя като най-голям сред родените от жени. (Два пъти)

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. Пс. 129:4 – същата стихира

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6-7А)

Не биваше, Ироде, заради сатанинската ти любов и нагона на безумната страст да осъдиш на смърт онзи, който изобличи прелюбодеянието ти; не биваше коварно да предадеш всепочитаната му глава на беззаконна жена заради клетва за танц. Как дръзна да извършиш такова убийство? Как не изгоря скверната танцьорка, когато сред пира вкара тази глава върху блюдо? Но ние достойно почитаме и облажаваме Кръстителя като най-голям сред родените от жени.

Стих: Защото има милост у Господа и изобилно изкупление в Него, Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8) – същата стихира

Стих: Всички народи, хвалете Господа; всички народи Го приветствайте! (Пс. 116:1)

Пак беснее Иродиада, пак е смутена. О, коварен танц и измамен пир! Кръстителят беше обезглавен, а Ирод се смути. По молитвите на Твоя Предтеча, Господи, дай мир на душите ни.

Стих: Защото Неговата милост е укрепена над нас и истината Господна остава завинаги. (Пс. 116:2) – същата стихира

Слава, глас 6:

На рождения ден на безсрамния Ирод желанието на скверната танцьорката беше изпълнено според клетвата: главата на Предтечата беше отрязана и внесена на блюдо като награда в присъствието на гостите. О, мерзък пир, изпълнен с безбожие и кърваво убийство! Но ние достойно почитаме и облажаваме Кръстителя като най-голям сред родените от жени.

И ны́не, Богородичен: Кой няма да те облажи, Пресвета Дево? Кой ли няма да възпее  девственото раждане? Защото Сам просиялият от Отца извън времето Единороден Син се роди от Тебе, Чиста, необяснимо въплътен, бидейки Бог по природа и заради нас по природа станал човек, не се раздели на две личности, но беше познат в две неслитни естества. Него моли, чиста Всеблажена, да бъдат помилвани душите ни.

Вход с кадилница. Свете Тихий:

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен на деня

Четиво из пророчествата на Исайя (части от глави 40:1-5, 9; 41:17b-18; 45:8; 48:20b-21a; 54:1):

Така казва Господ: Утешавайте, утешавайте Моя народ, казва вашият Бог; говорете на Иерусалим, що му е по сърце, и възвестявайте му, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката Господня получи двойно за всички свои грехове. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог; всякой дол да се изпълни, и всяка планина и хълм да се снишат; кривините да се изправят, и неравните пътища да станат гладки; и ще се яви славата Господня, и всяка плът ще види (спасението Божие); защото устата Господни изрекоха това. Възлез на висока планина, благовестителю Сионе! възвиси силно гласа си, благовестителю Иерусалиме! възвиси, не бой се, кажи на градовете Иудини: ето вашия Бог! Аз, Господ, ще ги чуя, Аз, Бог Израилев, няма да ги оставя. Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя – водни извори. Росете, небеса, отгоре, и облаците да изливат правда; да се разтвори земята и да принася спасение, и да произрастя заедно правда. Аз, Господ, творя това. С радостен глас разгласяйте и проповядвайте това, разпространявайте тая вест до край-земя; казвайте: „Господ изкупи Своя раб Иакова“. И не жадуват те в пустините, през които ги водѝ. Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж, казва Господ.

Четиво из пророчествата на Малахѝя (от глава 3:1a, 2, 3a, 5a, 5c, 6a, 7b, 12a, 17, 18b, 24, 22-23):

Така казва Господ Вседържител: Ето, Аз пращам Ангела Си пред Твоето лице, и той ще приготви пътя Ти пред Тебе, и внезапно ще дойде в храма Си Господ, Когото вие търсите. И кой ще издържи деня на дохождането Му? Защото Той е като огън, който разтопява, и като луга, която очистя; и ще ги претопи като злато и като сребро. И ще дойда при вас за съд и ще бъда бърз изобличител на магьосници и прелюбодеи, и на ония, които се кълнат лъжливо  в Мое име и задържат заплатата на наемника, притесняват вдовица и сираче и отблъсват пришълец, и от Мене се не боят, казва Господ Саваот. Защото Аз съм Господ, Аз се не изменям; затова вие, синове Иаковови, не бидохте унищожени. Обърнете се към Мене, и Аз ще се обърна към вас, казва Господ Вседържител и блажени ще ви наричат всички народи. И те ще бъдат Мои, казва Господ Саваот, Моя собственост в оня ден, който ще приготвя, и ще ги милувам, както милува човек сина си, който му служи. И тогава отново ще видите разликата между праведник и нечестивец, между оня, който служи Богу, и оня, който Му не служи. Помнете закона на Моисея, Моя раб, който Аз му заповядах на Хорив за целия Израил, както и правилата и наредбите. Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен – велик и страшен. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие, казва Господ Вседържител, Светият израилев Бог.

Четиво из премъдрост Соломонова (от глави 4:7a, 16a, 17a, 19b-20; 5:1-7):

Праведникът, умирайки, ще осъди живите нечестивци, и бързо стигналата до съвършенство младост – дълговечната старост на неправедника; защото те ще видят свършека на мъдрия и не ще разберат, какво е отредил Господ за него и защо го е поставил в безопасност; те ще видят и ще го унижат, но Господ ще им се насмее; и след това ще бъдат безчестен труп и позор между умрелите навеки, защото Той ще ги повали да паднат ничком безгласно, – ще ги разтърси от основи, и те най-сетне ще запустеят, ще бъдат в скърби, и споменът им ще загине; съзнавайки греховете си, те ще застанат със страх, и техните беззакония ще ги осъдят в лицето им. Тогава праведникът ще застане с голяма смелост пред лицето на ония, които са го оскърбявали и презирали неговите подвизи; а те, като видят, ще се смутят от голям страх и ще се слисат от неочакваното негово спасение и, като се разкайват и въздишат от притеснение на духа, ще думат в себе си: това е оня същият, който беше някога си за присмех и за приказна гавра помежду ни. Безумни, ние смятахме живота му за лудост и смъртта му – безчестна! А как е причислен към Божиите синове, и жребият му е със светиите? И тъй, ние сме се отклонили от пътя на истината, и светлината на правдата не ни е светила, и слънце не ни е озарявало. Ние се изпълнихме с беззаконни и гибелни дела, ходихме по непроходни пустини, а Господния път не познахме.

Сугуба ектения

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

На литията самогласни стихири, глас 1, от св. патр. Герман:

Как да те наречем, Пророче? Ангел, апостол или мъченик? Ангел, защото си живял като безплътен, апостол, защото си поучил народите, и мъченик, защото главата ти беше отсечена заради Христос. Него моли да помилва душите ни.

Да си спомним за отсечената глава на Предтечата, някога кървяща върху блюдото, а сега изливаща изцеления до край-земя.

Днес безбожната по нрав майка на убийството с гибелен съвет насъсква всескверната си дъщеря, родена от незаконна връзка, срещу богопосочения най-голям от всички пророци, защото, когато преомразният Ирод провеждаше пиршество за своя безчестен рожден ден, тя нагласи с клетва да поиска изливащата чудеса почитана глава на Божия проповедник; безумният изпълни това, като, за да спази клетвата си, ѝ я даде като награда за умелия танц; но посветеният в Христовото пришествие не престана и след кончината си да изобличава богоомразното им сношение, но ги укоряваше и викаше така: не ти е позволено да прелюбодействаш с жената на своя брат Филип! Какъв пророкоубийствен рожден ден, какъв пир, изпълнен с кърви! А ние с благочестиви мисли и празнични дрехи да отпразнуваме отсичането на главата на Предтечата и да се веселим като в празничен ден, като го молим да умилостиви Светата Троица да ни избави от страстите на нечестието и да спаси душите ни.

Глас 4: Рожде́ние неподо́бно/ и пир безсту́днейший И́род соверши́л есть./ Любоде́йством бо же́нским услажда́емь/ и нечести́вым женонеи́стовством подстрека́емь,/ отсече́ главу́ Предте́чеву,/ но не отсече́ язы́ка проро́ческа,/ облича́ющего безу́мие его́./ Пролия́ кровь непови́нну,/ покры́ти хотя́ грех беззако́нен,/ но ни о сем скры гла́са,/ вопию́щаго всем покая́ние./ Он у́бо свеселя́шеся уби́йством,/ мы же спра́зднуем любо́вию/ Крести́теля Иоа́нна блаже́нное заколе́ние./ Предвари́ бо во аде,/ жи́знь пропове́дати су́щим во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим,/ свы́ше восто́к Христа́ Бо́га на́шего,/ еди́наго Многоми́лостиваго.

Проро́ка, и му́ченика, и Крести́теля Спа́сова,/ прииди́те, лю́дие, восхва́лим:/ сей бо во пло́ти А́нгел сый,/ И́рода изобличи́л есть,/ пребеззако́ннаго любодея́ния соде́янием осуди́в его́./ И беззако́ннаго ра́ди пляса́ния/ честна́я глава́ отсекается,/ су́щим во аде благовеству́яй из ме́ртвых воскресе́ние,/ и мо́лится приле́жно Го́сподеви/ спасти́ся душа́м на́шим.

Проро́ка, и му́ченика, и Крести́теля Спа́сова,/ прииди́те, лю́дие, восхва́лим:/ я́ко бе́гая, в пусты́ни водворя́шеся,/ мед ди́вий и акри́ды яды́й,/ царя́ беззако́ннующа обличи́л есть;/ на́ше же малоду́шие утеша́ше, глаго́ля:/ пока́йтеся, прибли́жи бо ся Ца́рство Небе́сное.

Слава, глас 5, от монах Йоан:

Ирод, като поиска да избегне изобличенията за беззаконните си действия, коварно предаде твоята глава, Предтечо, на беззаконната жена и нещастният не проумя, че сам се изобличава, като я носи на блюдо; но като учител на дело на нравствена чистота и спасителен водач към покаяние, моли се на Христос, Кръстителю, да се избавим от страстите на безчестието.

И ны́не, глас 5: Сега те наричаме благословена, Дево Богородице, и ние като вярващи по дълг прославяме тебе, непоклатимия град, неразрушимата стена, твърдата и непоколебима защита и мястото на убежище за нашите души.

Ектения на петохлебието

На стиховните самогласни стихири, глас 2:

Проповедниче на покаянието, Кръстителю Йоане, когато ти отсякоха главата, ти освети земята, като изясни Божия закон на верните и премахна беззаконието. Като стоиш пред престола на Христос, небесния Цар, моли Го да бъдат помилвани душите ни.

Стих: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13)

Заради Господния закон беше отрязана главата ти, всесвети Йоане. Ти с безукорно дръзнование изобличи нечестивия цар, който вършеше беззаконие, затова ти се удивляват ангелските войнства, прославят те сонмовете на апостолите и мъчениците, почитаме и ние твоята годишна памет, всеславни, като прославяме Светата Троица, Която увенча тебе, блажени Предтечо.

Стих: Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. (Пс. 63:11А)

Пророкът от пророк, който стана по-голям от пророците, осветен от утробата на майка си за служение на Господа, днес беше обезглавен от беззаконния цар; и както преди посичането му, така и след това, явно смъмри безчестната девойка, като засрами полкът на греха. И затова му викаме: Кръстителю Йоане, тъй като имаш дръзновение, настойчиво се моли за нашите души.

Слава, глас 8:

Предтечо на Спасителя, ти изобличи царете да не вършат беззакония, но играта на беззаконната жена убеди Ирод да отреже главата ти и затова от изток до запад се слави твоето име; като имаш дръзновение пред Господ, усилно се моли да се спасят душите ни.

И ны́не, Богородичен: Безмъжна Дево, която неизказано си заченала по плът Бога, майко на всевишния Бог, приеми молбите на твоите молители, Всенепорочна, която даряваш на всички очистване от греховете, като приемеш сега нашите молби, моли да се спасим всички.

Песен на св. Симеон Богоприемец

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.

Трисвятое

Тропар на Предтечата, глас 2:

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господ, защото наистина ти се показа най-честит от про­роците, понеже се удостои да кръстиш в речните струи Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.

Утринна

на Бог Господ, тропар, гл. 2:

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господ, защото наистина ти се показа най-честит от про­роците, понеже се удостои да кръстиш в речните струи Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.

Слава..., и сега...

Всички твои тайни, Богородице, надвишават ума, всички са преславни; запечатана в чистота и запазена в девство, ти се яви истинска Майка, която роди истинския Бог; моли Го да се спасят душите ни!

Малка ектения

Първи седален, гл. 5, по Собезначальное Слово:

Да се съберем и възхвалим, верни, ходатая съгласно закона и благодатта, защото ни проповядва покаяние и като изобличи открито и дръзновенно Ирод, беше му отсечена главата, а сега, като живее с ангелите, моли се на Христос да се спасим.

Слава, гл. 4, по Явился еси днес:

Празнувайки твоята светла памет днес, молим те, Предтечо, прилежно моли Спасителя и Господа да даде на всички прощение на съгрешенията.

И сега, Богородичен:

Да ублажим, верни, Богородица като гореща закрилница в беди и наша помощ­­ница, чрез която се избавихме от тление.

Малка ектения

Втори седален, гл. 5, по Собезначальное Слово:

С песни да възхвалим пророка, който се роди и ни се яви от неплодна утроба, и сияйния светилник на вселената, Христовия кръстител и победоносен поборник, Предтечата Йоан, защото се моли на Господ да бъдат помилвани душите ни.

Слава, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Сега ни се яви Спасителевият Кръстител и мислено весели разума на верните; той е красота на пустинята и печат на пророците, затова и стана Предтеча на Христос и верен свидетел на Неговото идване; нека заедно с духовни песни да запеем на Йоан: пророче, проповедник на истината, моли се да се спасим!

И сега, Богородичен:

Всички ангелски ликове се удивиха, Чиста, на страшната тайна на твоето раждане: как така Този, Който всичко обхваща с едно кимване, е държан в твоите обятия като човек, и как получава начало Предвечният и се храни с мляко Този, Който по неизказаната Си благост храни всичко живо? Ето, затова като истинска Божия майка ангелите те хвалят.

Полиелей и величания

Малка ектения

Седален след полиелея, гл. 8, по Свирèлей пастирских:

Предтечата, кръстителят и ангелът на Избавителя на всички, като изо­бли­чи Ирод заради Иродиадиното беззаконие, умира, като му отсичат глава­та, верни, та и на тези, които са в ада, с дръзновение да благовести, че Бог ще дойде и там, за да плени смъртта.

Слава, и сега, Богородичен:

Словото на Отца на земята слезе и светъл ангел на Богородица редеше: радвай се, благословена, която запази единствената Крепост, приемайки в зачатие предвечния Бог и Господ, та като Бог да спаси от измамата човеш­кия род.

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моите младини много страсти ме нападат; но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица.

И ныне: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 4: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.

Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене? (Пс. 115:6, 3)

Евангелие от Матея, (Мат. 14:1-13)

В онова време Ирод четвъртовластник чу мълвата за Иисуса и рече на своите служещи: това е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса. Защото Ирод, като хвана Иоана, върза го и хвърли в тъмница зарад Иродиада, жената на брата си Филипа, понеже Иоан му казваше: не бива да я имаш. И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода; затова той с клетва ѝ обеща да даде, каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза: дай ми тук на блюдо главата на Иоана Кръстителя. И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да ѝ я дадат. И проводи, та отсякоха главата на Иоана в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха; и отидоха, та обадиха на Иисуса. Като чу Иисус, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете.

Псалом 50. Слава: Молитвами Предтечи Твоего... И нине: Молитвами Богородицы...

Стихира след Псалом 50, гл 6:

Проповедниче на покаянието, Кръстителю Йоане, когато ти отсякоха главата, ти освети земята, като изясни Божия закон на верните и премахна беззаконието. Като стоиш пред престола на Христос, небесния Цар, моли Го да бъдат помилвани душите ни.

Литийна молитва (дяконът)

Канон на Кръстителя, гл. 6.

Кондак, гл. 5: Славното отсичане на главата на Предтечата стана по Божи промисъл, та и на тези в ада той да проповядва Спасителевото дохождане. Нека ридае Иродиада, която изпроси беззаконното убийство, защото тя не възлюби закона Божи, нито истинския живот, а лъжливия, временния.

Икос: Рожденият ден на Ирод за всички стана осквернен, когато между хранещите се беше предложена като храна главата на Постника; радостта се събра с печал, а смехът се разтвори в горко ридание, защото девойката влезе при всички, носейки на блюдо главата на Кръстителя, както е казано. И заради коварството ридание обхвана всички пируващи тогава с царя, защото нито те се развеселиха, нито самият Ирод, както казва: заскърбяха не с истинска печал, а с лъжлива, временна.

В двадесет и деветия ден на този месец празнуваме отсичането на гла­ва­та на свети Йоан Кръстител. По него­­вите молитви, Христе Боже наш, помилвай и спаси нас. Амин!

Катавасии на св. Кръст: Крест начертав Моисей, гл.8

1. Кръст начерта с жезъла си Моисей и пряко пресече Червеното (море) за вървящия пеша израилски народ, а когато го простря обратно над фараоновите колесници и очерта нашир, съедини водата – непобедимото оръжие; затова нека пеем на Христос, нашия Бог, защото се прослави.

 3. Жезълът се възприема като предобраз на тайни, защото чрез разцъфването му се посочвал свещеникът, а за Църквата, безплодна преди, сега разцъфна дървото на Кръста за нейна сила и утвърждаване.

 4. Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето божество.

 5. О, преблажено дърво, на което беше разпънат Христос, Царят и Господ, и чрез което онзи, който чрез дървото измами (Адам и Ева), се провали, като се излъга за Тебе, прикования по плът Бог, Който даряваш мир на душите ни.

 6. В утробата на водния звяр Йона разпери ръцете си във вид на кръст и ясно предизобрази спасителните страдания; после, като излезе на третия ден, изобрази свръхестественото възкресение на прикования по плът Христос Бог, Който с тридневното Си възкресение просвети света.

 7. Изпълнената със заплахи и богоомразни хули безумна заповед на злочестивия тиранин разтревожи народите, но нито зверската ярост, ни пояждащият огън уплашиха тримата младежи, които сред огъня, при действието на росоносния дух, пееха: благословен си, Боже, всевъзпяван от отците ни и от нас.

 8. Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Благословете Създателя Бог Отец, момчета, които по число сте равни с Троицата, хвалете снизходилото Слово, Което преобразува огъня в роса, и превъзнасяйте во веки Всесветия Дух, Който дава живот на всички.

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим...

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите

Гл. 8. Тайнствен рай си, Богородице, от която без външна намеса произлезе Христос, Който посади на земята живоносното дърво на Кръста; като се издига то днес, ние му се покланяме и тебе величаем.

Малка ектения

Светилен:

Гл. 2: Да увенчаем с похвални песни Предтечата на благодатта, признат за най-голям сред пророците и избран преди апостолите, защото главата му беше отсечена заради закона Господен.

Слава, гл. 3: Скверният Ирод, като обезглави коварно тебе, насадителя на чистотата, кръстителю на Спасителя, въобще не успя да отсече изобличенията на твоя език.

И сега, гл. 3, Богородичен:

Чиста Дево, чрез твоето божествено раждане беше вдигнато древното проклятие върху света, затова с твоите молитви избавяй от всякакви беди твоето стадо, което вярно те почита.

Хвалитни стихири, на 4, гл. 8:

Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

О, преславно чудо! Свещената глава с изобличителния език, пред която ангелите благоговеят, се носи беззаконно на прелюбодейната майка от разюзданата нечиста дъщеря. О, неизказано Твое търпение, Човеколюбче! С него, Христе, спаси нашите души като единствен добросърдечен.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3) - същата стихира

О, окаменяло Иродово сърце! Тойзи, който опозори Бога с нарушенията на Закона, измамно се преструва, че спазва клетвите си, и преструващият се на опечален прибавя към прелюбодеянието си убийство. О, неизказано Твое състрадание, Владико! Чрез него, Христе, спаси нашите души като единствен добросърдечен.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

О, чудо, надвишаващо разума! Печатът на пророците, земният ангел Йоан става награда за блуднишки танц и богословстващият език се изпраща на душите в ада, да предизвести за Христос. О, неизказан Твой промисъл, Владико! Чрез него, Христе, спаси нашите души като единствен добросърдечен.

Слава, гл. 6:

Пак беснее Иродиада, пак е смутена. О, коварен танц и измамен пир! Кръстителят беше обезглавен, а Ирод се смути. По молитвите на Твоя Предтеча, Господи, дай мир на душите ни.

И сега, Богородичен:

Богородице, ти си истинската лоза, която отгледа за нас Плода на живота, затова ти се молим, Владичице, моли се заедно със светите апостоли и с всички светии да бъдат помилвани душите ни.

Велико славословие

Тропар, гл. 2

Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господ, защото наистина ти се показа най-честит от про­роците, понеже се удостои да кръстиш в речните струи Проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явилия се в плът Бог, Който взема върху Си греха на света и ни дава велика милост.

На литургията

Бла́женны от първия канон, песен 3 на 4 и от втория канон песен 6 на 4.

Прокимен, глас 7: Праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. (Пс. 63:11А) Стих: Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля. (Пс. 63:2)

Апостол (Деян. 13:25-32)

Когато Иоан свършваше своето поприще, думаше: „за кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, след мене иде Оня, Комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете“. Вам, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение. Защото жителите иерусалимски и техните началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като Го осъдиха, изпълниха тия думи; и макар да не намериха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилата да Го убие. А когато извършиха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха в гроб. Но Бог Го възкреси от мъртвите; през много дни Той се явяваше на ония, които бяха възлезли с Него от Галилея за Иерусалим и които сега са Негови свидетели пред народа. И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас, техни чеда, като възкреси Иисуса.

Алилуия, глас 4: Праведният цъфти като палма, издига се като кедър ливански. (Пс. 91:13) Стих: Насадени в дома Господен, те цъфтят в дворите на Бога нашего. (Пс. 91:14)

Евангелие от Марк 6:14-29

Причастен: Във вечна памет ще остане праведникът. (Пс. 111:6)

Превод: свещ. Траян Горанов и Иван Ж. Димитров


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/66rdh 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]