Мобилно меню

4.9586206896552 1 1 1 1 1 Rating 4.96 (145 Votes)

thumb4 dormition resource page2Възкресно-празнична служба за отданието на Успение Богородично, 23 август

В събота на вечерната

На Господи воззвах, 10 стихири.

Възкресни стихири, глас 2:

Стих 1: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7) 

Елате да се поклоним на Бог Слово, роден от Отца преди всички векове, Който взе плът от девицата Мария, защото Той доброволно претърпя кръста и се предаде на погребение, и като възкръсна от мъртвите, ме спаси, заблудения човек.

Стих 2: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:8) 

Нашият Спасител Христос заличи записа на греховете ни, като го прикова на кръста и отмени господството на смъртта. Нека се поклоним на възкръсването Му на третия ден.

Стих 3: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2)

Заедно с архангелите нека възпеем Христовото възкресение, защото  Той е Избавител и Спасител на нашите души, Той ще дойде отново в страхотна слава и мощна сила да съди света, който е създал.

Друга стихира, От св. патр. Анатолий, глас същия:

Стих 4: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. (Пс. 129:2)

Ангелът Те провъзгласи за Владиката, разпнатия и погребан, и каза на жените: елате да видите мястото, където лежеше Господ, защото възкръсна, както предсказа, понеже е всемогъщ. Затова Ти се покланяме като на единствен Безсмъртен: Животодателю Христе, помилвай ни!

Стихири на Успение

Стих 5: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3)

О, дивно чудо! Изворът на живота се полага в гроб и гробът става стълба към небесата; весели се, Гетсимания, Богородично свещено място! Верни, като имаме архангел Гавриил за предводител, нека извикаме: радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Стих 6: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:4) 

О, дивно чудо! Изворът на живота се полага в гроб и гробът става стълба към небесата; весели се, Гетсимания, Богородично свещено място! Верни, като имаме архангел Гавриил за предводител, нека извикаме: радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Стих 7: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Дивни са твоите тайни, Чиста Богородице! Ти, Владичице, се показа престол на Всевишния и днес се пресели от земята на небето. Славата ти е прекрасна, блестяща с богосияйни чудеса. Девици, възвисете се в небесата заедно с майката на Царя. Радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Стих 8: Защото има милост у Господа и изобилно изкупление в Него, Той ще изкупи Израил от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8) (същата стихира)

Дивни са твоите тайни, Чиста Богородице! Ти, Владичице, се показа престол на Всевишния и днес се пресели от земята на небето. Славата ти е прекрасна, блестяща с богосияйни чудеса. Девици, възвисете се в небесата заедно с майката на Царя. Радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Стих 9: Всички народи, хвалете Господа; всички народи Го приветствайте! (Пс. 116:1)

Славят твоето успение власти, престоли, началства, господства, сили и херувими, и страшните серафими; радват се и хората, хвалейки твоята божествена слава; пред тебе коленичат царете и с архангелите и ангелите пеят: радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Стих 10: Защото Неговата милост е укрепена над нас и истината Господна остава завинаги. (Пс. 116:2) (същата стихира)

Славят твоето успение власти, престоли, началства, господства, сили и херувими, и страшните серафими; радват се и хората, хвалейки твоята божествена слава; пред тебе коленичат царете и с архангелите и ангелите пеят: радвай се, благодатна, с тебе е Господ, Който чрез тебе дава на света велика милост!

Слава и ныне, глас 1: на Успение

По указание от Бога богоносните апостоли, пренесени отвсякъде на облаци по въздуха, дойдоха при твоето пречисто и живоначално тяло и много го целуваха. А върховните небесни сили, дошли заедно със своя Владика, изпращат богоприемното и пречисто тяло, обладани от боязън, неописуемо и невидимо предшестваха и казваха на висшите чиноначалия: Ето Всецарицата Богоотроковица пристигна, отворете вратите и изрядно я посрещнете – тя е майката на вечната Светлина. Чрез нея стана спасението на целия човешки род; в нея не можем да се взрем и е невъзможно да й отдадем достойна почит, защото нейното превъзходство надминава всяко понятие. Затова, пречиста Богородице, която винаги живееш с живоносния Цар и твое чедо, моли се постоянно да запазва и спасява от всяко нападение на врага твоите нови чеда, защото сме под твоята закрила, като навеки бляскаво те ублажаваме.

Вход с кадилница. Свете Тихий: 

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен на деня, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие. 

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. 

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен.

Сугуба ектения.

Вечерно славословие

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения

На стиховните стихири, възкресни, глас 2:

Твоето възкресение, Христе Спасителю, озари цяла вселена и призова Твоето създание. Всесилни Господи, слава на Тебе.

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. (Пс. 92:1А)

С дървото (на кръста), Спасителю, Ти премахна проклятието на дървото (от рая), като чрез погребението Си умъртви господството на смъртта и просвети човечеството чрез възкресението Си. Затова викаме към Тебе: Животодателю Христе, Боже наш, слава на Тебе!

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс.92:1Б) 

Когато се яви, Христе, прикован на кръста, Ти промени красотата на създадените неща. Войниците показаха безчовечност, като пронизаха ребрата Ти, а евреите поискаха гробницата Ти да бъде запечатана, без да разбират Твоята сила. Но заради милостта Си Ти прие да бъдеш погребан и възкръсна на третия ден, Господи, слава на Тебе.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5) 

Животодателю Христе, заради нас смъртните доброволно претърпя страдания и слезе в ада със сила, грабвайки от ръцете на силния звяр онези, които Те очакваха там, като вместо ада им дарува рая, затова дарувай на нас, които славим Твоето възкресение на третия ден, очистване на греховете и голяма милост.

Слава, и ныне, глас 4: На Успение

Когато Ти, Богородице Дево, отиде при Родилия се неизказано от тебе, там бяха Яков, братът Божий и първи свещеноначалник, а Петър, най-почетният първовърховен апостол и началник на богословите, и целият божествен апостолски сонм с най-ясни богословски изрази възпяваха божественото и страшно тайнство на промисъла на Христос Бог, и като погребаха твоето тяло, което прие Бога и даде живот, те се радваха, Всевъзпявана, а свише всесветите и най-главни ангелски сили, поразени от чудото, навеждаха се едни към други и казваха: повдигнете портите си и приемете тази, която роди Твореца на небето и земята! Нека възпеем в славословия свещеното и свято тяло, което вмести Невидимия за нас Господ! Затова и ние, като празнуваме твоята памет, зовем към тебе: Всевъзпявана, въздигни силата на християните и спаси нашите души!

Песен на Симеон Богоприемец

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.“

Трисвятое

Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Слава, и ныне, На Успение

При раждането на Христос запази девството, в успението не остави света, Богородице: в живота премина ти, която си майка на Живота, и с твоите молитви избавяш от смърт душите ни.

———————————————————

В неделя на утринната

На Бог Господь:

Възкресен тропар, глас 2:

Когато слезе при смъртта, Живот безсмъртни, тогава умъртви ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите възкреси от преизподнята, всички небесни сили викаха: Животодателю, Христе Боже наш, слава на Тебе!

Слава, и ныне, На Успение

При раждането на Христос запази девството, в успението не остави света, Богородице: в живота премина ти, която си майка на Живота, и с твоите молитви избавяш от смърт душите ни.

1-ви възкресни седални, глас 2:

Благообразният Йосиф от дървото сне пречистото Твое тяло, обви го с чиста плащаница, покри го с благоухания и положи в нов гроб, но на третия ден Ти възкръсна, Господи, като дари на света велика милост.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Пред мироносиците жени на гроба застана ангел, казвайки: за мъртвите се носи миро, а Христос е чужд на тлението. Но извикайте: възкръсна Господ, като дарява на света велика милост. 

Слава, и ныне, на Успение: Кажи, Давиде, какъв е този празник, който в древност ти възпя в Книгата на псалмите? Девицата, Божия дъщеря и дете, беше преместена в небесните жилища от Христос, Който от нея се роди безсеменно, и затова се радват майки, дъщери и невести Христови, като казват: радвай се ти, която се пресели в небесното царство!

2-ри възкресни седални, глас 2

Не забрани запечатването на гробния камък, а като възкръсна, даде на всички камъка на вярата, Господи, слава на Тебе!

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1)

Съборът на Твоите ученици и мироносиците жени се радват заедно; с тях и ние празнуваме Твоето възкресение в слава и чест и чрез тях те умоляваме, Човеколюбче Господи, дай на Твоите люде велика милост. 

Слава, и ныне, на Успение: Всечестният сонм на премъдрите апостоли по чудесен начин се събра славно да погребе твоето пречисто тяло, всевъзпявана Богородице; заедно с тях и ангелските множества възпяха и с почит хвалеха твоето преминаване (при Господ), което с вяра празнуваме.

„Благословен еси, Господи“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви, като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, Ти издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

„Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички?“ Блестящият в гроба ангел благовестеше на мироносиците: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб, ридаейки, но ангелът застана пред тях и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю, а ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.“

Слава...

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и на Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И ныне...

Дево, родила Животодателя, ти избави Адам от греха, а на Ева даде радост вместо печал, а Въплътилият се от тебе Бог и Човек вдигна за живот отпадналите от този живот. 

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Ипакои, глас 2

След Твоите страдания жените отидоха в гроба да помажат тялото Ти, Христе Боже, и като видяха ангели в гроба, се изумиха. Но чуха от тях, че Господ възкръсна, за да дари на света велика милост.

Стъпални, глас 2

Антифон 1. Пеем антифонно, повтаряйки стиховете:

Повдигам очите на сърцето ми към небето, към Тебе, Спасителю, спаси ме с Твоя блясък.

Помилвай нас, които многократно съгрешаваме към Тебе по всяко време, Христе мой, и дай ни начин на покание пред Тебе преди края.

Слава: На Светия Дух подобава да царува, освещава, въздига тварите, защото е Бог, единосъщен на Отца и Словото. 

И ныне, същото.

Антифон 2:

Ако Господ не беше сред нас, кой би се запазил здрав от врага, който е и човекоубиец?

Не предавай в зъбите им Твоя раб, Спасителю, защото враговете ми като лъв се надигат срещу мене. 

Слава: Светият Дух е изворът на живот и чест, и като такъв, бидейки Бог, Той чрез Отец и Син укрепва и поддържа всяко създание.

И ныне, същото.

Антифон 3:

Надяващите се на Господ се уподобиха на светата планина, те никак не трепват от нападенията на врага. 

Живеещите за Бога да не протягат ръцете си към беззакония, защото Христос не оставя Своя жребий (дял) под жезъла (властта) на грешниците

Слава: От Светия Дух изтича всяка премъдрост, оттам изтича благодатта на апостолите и мъчениците се увенчават за страданията си, и пророците виждат бъдното.

И ныне, същото.

Прокимен, глас 2, Пс. 7:

Стани, Господи, Боже мой, пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, и множество народи ще застанат около Тебе. (Пс.7:7) Стих: Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам, спаси ме. (Пс.7:1)

Канон възкресен. Глас 2.

И двата канона на Успение.

Песен 1

Ирмос: Някога непреодолимата Сила напълно повали в дълбокото фараонската конница. Сега въплътеното Слово напълно заличи зловредния грях. Вечно славеният Господ славно се прослави.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Като не послушахме Твоите заповеди, Добросърдечни, ние се записахме при княза на света, който бе осъден чрез Твоя кръст. Защото той Те нападна като смъртен, но падна от мощта на Твоята власт и беше изобличен като немощен. 

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

В света си дошъл като Избавител на човешкия род и Начало на нетленния живот. Раздрал си пелените на смъртта чрез Твоето възкресение, което всички славим, защото то наистина славно се прославя.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Ти се яви по-висша от всяко творение – видимо и невидимо, чиста вечно-Дево, защото ти роди Твореца, Който благоволи да се въплъти от твоята утроба. Моли Го с дръзновение да се спасят нашите души.

Ирмос

Преукрасена с божествена слава, Дево, твоята свещена и славна памет събра за веселие всички верни, които, предвождани от Мариам, с песни и тимпани възпяват твоя единороден Син, защото славно се прослави.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Невеществените чинове окръжаваха твоето божествено тяло на Сион, а апостолското множество внезапно се събра от краищата на земята и пред тебе застана, Богородице; заедно с тях и ние, Чиста, славим твоята свещена памет.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Ти получи почести за победата над естеството, Чиста, защото носи в утробата си Бога; но подражавайки на своя Творец и Син, ти свръхестествено се подчиняваш на законите на естеството, затова и умирайки, възкръсваш за вечен живот със своя Син.

Друг. Ирмос

Ще отворя уста и тя ще се изпълни с Дух Свети, ще изрека слово за царицата майка и в светло тържество ще възпея нейното успение.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Веселете се, небеса, приели Божията обител – единствената свята Дева, всевъзрадваната, която днес напуска света и се въздига към небесните жилища.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Пресветъл облак събира апостолите от всички земни краища, за да видят, Богородице, пресветото ти успение, което ние днес радостно почитаме.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Възвеселете се, всички родове, патриарси и пророци, защото Давидовата внучка днес остави земния свят и се въздига в небесата, отваряйки вечните двери на рая.

Песен 3

Ирмос: Пустинята, т.е. неплодната църква на езичниците, разцъфтя като крин (крем), когато Ти дойде. В нея се утвърди сърцето ми, Господи.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Творението претърпя промяна при Твоето страдание, защото Те видя в беден вид да бъдеш поругаван от беззаконници, Ти, Който по божествен начин си основал всичко.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Сътвори ме от прах, Христе, по Твой образ, с Твоята ръка. Когато аз чрез греха отново бях свален в праха на смъртта, Ти слезе с мене в ада и ме въздигна отново с Тебе.

Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Чиновете ангелски се удивиха, Пречиста, поради твоето раждане, и със страхопочитание бяха сърцата на хората, затова с вяра те почитаме като Богородица.

Ирмос

О, Христе, Божия Премъдрост и Сила, Който твориш и поддържаш всичко, утвърди Църквата непоколебима и непоклатима, защото само Ти си свят и сред светците почиваш.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Знаейки те като смъртна жена, но и свръхестествено като майка Божия, Всенепорочна, славните апостоли с трепетни ръце се докосваха до тебе, сияеща в слава, гледайки те като богоприемно тяло.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Божието правосъдие постигна наглите ръце на дръзкия Атоний, като ги подложи на посичане и така заради славата на Божеството съхрани честта на одушевения кивот, в който Словото стана плът.

Друг. Ирмос

Богородице, която си жив и изобилен извор, твоите певци, събрани в хор, духовно утвърди и в твоята божествена памет ги удостой с венците на славата.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Радостно се весели всяка твар, почитайки днес светлото успение на Господарката. Избави ни, Владичице, от греховете ни!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Отхранена в Святая Святих с вечната храна и родила Хранещия света, днес се отправяш към Него и с милостта си избавяш човеците от страдания.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Ликът на богословите от краищата на вселената, а ангелското множество от небесата отидоха в Сион, събрани от всесилната воля, за да послужат достойно на твоето погребение, Владичице.

Кондак възкресен, глас 2:

Възкръсна от гроба, Всесилни Спасителю, и адът, като видя чудото, се изненада, а мъртвите възкръснаха, тварите видяха и се зарадваха с Тебе, и Адам също се весели, а светът, Спасителю мой, вечно Те възпява. 

Икос: Ти си Светлината на онези, които са в тъмнината, Ти си Възкресението на всички и Живота на смъртните, и си съвъзкресил всички, разорил си властта на смъртта, Спасителю, и вратата на ада си съкрушил, Слове, а мъртвите, като видяха това чудо, се възхитиха, и цялото творение се радва за Твоето възкресение, Човеколюбче. Затова и всички славим и възпяваме Твоето снизхождение, а светът, Спасителю мой, вечно Те възпява.

Ипакои на Успение, глас 8: 

Облажаваме те всички родове, Богородице Дево, защото в тебе благоволи да се вмести невместимият наш Бог Христос; блажени сме и ние, които те имаме за закрилница, защото ден и нощ се молиш за нас и с твоите молитви се утвърждават скиптрите на царствата; затова, те възпяваме и ти казваме: радвай се, благодатна, Господ е с тебе!

Песен 4

Ирмос: От Дева си дошъл, Господи, не ходатай, нито ангел, но самият Ти се въплъти и напълно спаси човешкото ми естество. Затова викам към Тебе: слава на Твоята сила, Господи!

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Ти застана пред съда като осъден, Боже мой, и не извика, Владико, произнасяйки съд за народите. Спасение си дал за света чрез Твоите страдания, Христе.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Мечовете на врага се провалиха при Твоите страдания; но с Твоето слизане в ада градовете на Твоите противници бяха разрушени и надменността на мъчителя беше потъпкана.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Всички вярващи те знаем, че си пристанище на спасението и непоклатима стена, Богородице Владичице, защото чрез молитвите си ти избавяш душите ни от беди.

Ирмос

Словата и загадките на пророците предизвестиха Твоето въплъщение от Девата, Христе, и сиянието на Твоя блясък, което ще се яви като светлина за народите; и (дори) бездната с радост зове към Тебе: слава на Твоята сила, Човеколюбче!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Вижте, хора, и се удивете, защото святата и най-славна Божия планина се въздига по-високо от небесните хълмове; Богородица, земното небе, се поселва в небесната и нетленна обител.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Твоята смърт стана преход към вечния и по-добър живот, Пречиста, като те пренесе от временния към наистина божествения и непреходен живот, Пренепорочна, та с веселие да съзерцаваш твоя Син и Господ.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Вдигнаха се небесните врати, ангелите запяха и Христос прие девственото съкровище на Своята майка; херувимите с веселие се преклониха пред тебе, а серафимите те славят с радост.

Друг. Ирмос

Като проумя неизследимия Божи замисъл за Твоето, Всевишни, въплъщение от Девата, пророк Авакум извика: слава на Твоята сила, Господи!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Ангелските войнства в трепет се дивят на чудото и сега покриват твоето богоприемно тяло, Пречиста Богородице, и на небето го отнасят.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Запей сега духовни песни, Давиде, пророкувай за Якововата красота, над която като дъжд слезе Владиката на всичко Христос и сега я пренася на небесата.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Мойсей видя страшното чудо на твоето раждане, Пречиста, в предобраза на неизгарящата в божествения огън къпина на Синай.

Песен 5

Ирмос: Христе Боже, Ти си станал Посредник между Бог и смъртните, защото чрез Тебе, Владико, от нощта на невежеството имаме достъп до Твоя Отец – Източник на светлина.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Като кедър, Христе, Ти съкруши надменността на враговете, като доброволно, както благоволи, се издигна с плътта Си на кипарис, бор и кедър.

Припев: Слава, Господи, на Твоето свето̀ възкресение.

Положиха Те в дълбок ров бездиханен, мъртъв, Христе, но чрез Своята рана Ти възкреси със Себе Си забравените мъртви, Спасителю, които спяха в гробовете.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Богородичен: Моли своя Син и Господ, чиста Дево, за да дари мир и освобождение на пленените от враждебни обстоятелства, които се уповават на тебе.

Ирмос

Ще изповядам божествената и неизразима красота на Твоите добродетели, Христе, защото Ти възсия от вечносъществуващата слава като съвечно и ипостасно сияние и въплъщавайки се от девствената утроба, Ти изгря като Слънце за намиращите се в тъмнина и сянка.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Апостолският лик, носен сякаш на облаци, се събра от краищата на земята в Сион, за да послужи на тебе, Дево – облак лек, от който за намиращите се в тъмнина и сянка изгря Всевишният Бог като Слънце на правдата.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

По-звучни от тръби бяха боговдъхновените езици на богословстващите мъже, които към Богородица зовяха, пеейки чрез Духа надгробна песен: радвай се, нетленен извор на живоначалното и спасително за всички Божие въплъщение!

ДругИрмос

Всички твари се изумиха при твоето почитаемо успение; защото ти, невкусилата брак Девица, се пресели от земята във вечните обители и безкрайния живот, дарявайки спасение на всички, които те възпяват.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Разцъфналият Ааронов жезъл, Дево, е предобраз на безсеменно прорасналия прекрасен плод на твоята пречиста утроба; Него днес безплътните войнства почитат и тебе облажават.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Яков те видя като стълба, Дево, по която Божието Слово безсеменно слезе в утробата ти и те запази нетленна и след раждането, а сега в небесата те пренася.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

В древност пророкът те предрече като сенчеста планина и закрилница, от която изгря Слънцето на правдата, Пресвета Владичице, Което с раждането Си от тебе просвети целия свят, за да те възвеличава.

Песен 6

Ирмос: В бездне греховней валяяся, / неизследную милосердия Твоего призываю бездну: / от тли Боже, мя возведи.

Яко злодей Праведник осудися / и со беззаконными на древе пригвоздися, / повинным оставление Своею даруя кровию.

Единем убо человеком, / первым Адамом древле в мiр вниде смерть, / и Единем Воскресение Сыном Божиим явися.

Богородичен: Неискусомужно Дево родила еси, / и вечнуеши Дева, являющи Истиннаго Божества, / Сына и Бога Твоего образы.

Ирмос

Огънят в утробата обитаващия морските дълбини кит беше предобраз на Твоето тридневно погребение, на което Йона стана пророк, защото спасен и невредим, както беше преди да е непогълнат, той зовеше: жертва ще Ти принеса с хвалебен глас, Господи!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Бог, Царят на всичко, явява върху тебе свръхестественото, защото както при раждането Си Той те запази Девица, така и в гроба опази тялото ти нетленно и го прослави с божествено преселение, въздавайки ти чест като Син на майка.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Твоята Рожба наистина те постави в Святая Святих, Дево, като светъл светилник на невеществената Светлина, като златна кадилница на божествения въглен, като съд с манна и жезъл, като скрижал написан от Бога, като свят ковчег и трапеза на живия Хляб.

Друг. Ирмос

Божествения и почитан от всички празник на Богомайката елате да празнуваме, богомъдри, и с ръце да запляскаме, славейки Родения от нея Бог.

Пресвета Богородице, спаси ни.

Облаците се уподобиха на ангелски сили и събраха днес апостолите, за да почетат твоето преселване, Владичице.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Елате, христолюбци, да съставим хор почетен и единогласно да възпеем пресветата Божия майка, която днес се пренася в небесата.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Чудо на чудесата става днес – предвечното Слово, безсеменно станало в тебе плът и запазило те божествено чиста и нетленна, днес те преселва в небесата.

Кондак: Гробът и смъртта не удържаха неуморната в молитвите Богородица, която е неизменна надежда в застъпничествата, защото като майка на Живота Вселилият се във вечно девствената й утроба я пресели в живота.

Икос: Христе мой, огради моите помисли, защото дръзвам да възпея защитната стена на света, чистата Твоя майка, укрепи ме на кулата на словото и ме защити при тежки мисли, защото Ти изпълняваш моленията на тези, които викат и молят с вяра. Ти ми дарувай непосрамващ език, слово и мисъл, защото всяка светла дабра от Тебе се изпраща, Светлоподателю, Който си се вселил във вечно девствената утроба.

Синаксар: В този месец в 23-я ден празнуваме отданието на Успението на майката на нашия Господ Иисус Христос.

Стихове: Не е чудно, че е умряла спасителната за света Дева, след като Творецът на света умря по плът. Вечно жива е Богомайката, макар и да умря на петнадесетия ден.

По нейните свети молитви, Боже, помилвай ни и ни спаси, защото си благ и човеколюбив.

Песен 7

Ирмос: Богопротивное веление / беззаконнующаго мучителя / высок пламень вознесло есть; / Христос же простре Богочестивым отроком росу духовную, / Сый благословен и препрославлен.

Не терпел еси Владыко, за благоутробие / смертию человека зрети мучима, / но пришел и спасл еси Твоею кровию, человек быв: / Сый благословен, и Препрославлен Бог отец наших.

Видевше Тя Христе, оболчена во одежду отмщения, / ужасошася вратницы адовы: / безумнаго бо мучителя раба, Владыко, пришел еси убити: / Сый благословен и Препрославлен Бог отец наших.

Богородичен: Святых Святейшую Тя разумеем, / яко Едину рождшую Бога Непременнаго, / Дево Нескверная, Мати Безневестная: / всем бо верным источила еси нетление, / Божественным Рождеством Твоим.

Ирмос

Съпротивлявайки се на жестоката ярост и огъня, божествената любов угаси огъня с роса и се надсмя над яростта, като на музикалните инструменти отговори с боговдъхновената духовна триструнна лира от преподобните юноши, които посред пламъка пееха: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Изработените от Бога скрижали, изписани от божествения Дух, Мойсей строши с гняв, но неговият Владика, запазвайки невредима тази, която Го роди, сега я всели в небесните обители; тържествувайки с нея, казваме на Христос: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

С кимвали от чисти уста и с мелодичната лира на сърцето, с благозвучната тръба на възвишения ум и като усърдно пляскаме с ръце в този знаменит и избран ден на преселването на чистата Дева, казваме: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Събери се, боговдъхновен народе, защото обителта на Божията слава от Сион се пренася в небесното жилище, където звучи чистият глас на празнуващите, гласът на неизказаната радост и с веселие всички зоват към Христа: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Друг. Ирмос

Богомъдрите отроци не почетоха творението повече отколкото Твореца, но мъжествено потъпкаха застрашаващия ги огън и радостно запяха: всехвални Господи и Боже на отците ни, благословен си!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Чудни неща днес удивяват творението, защото ангелите неспирно с несекващи гласове почитат твоето преселване, Владичице, и на небето те възнасят.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Събери ни, Владичице, от всички краища, както някога събра апостолите на твоето успение и не си спомняй нашите прегрешения, единствена премилостива.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Приеми, Владичице, молебна песен от устата на грешните, които светло празнуват твоето успение, имайки само тебе за помощница.

Песен 8

Ирмос: Пещь иногда огненная в Вавилоне действа разделяше, / Божиим велением халдеи опаляющая, / верныя же орошающая, поющия: / благословите вся дела Господня Господа.

Кровию Твоею Христе, / очервлено плоти Твоея зряще одеяние, / трепетом ужасахуся многому Твоему долготерпению, ангельстии чини, зовуще: / благословите вся дела Господня Господа.

Ты мое смертное одеял еси Щедре, / в безсмертие востанием Твоим. / Темже веселящеся благодарственно воспевают Тя / избраннии людие Христе, зовуще Тебе: / пожерта бысть воистинну смерть победою.

Богородичен: Ты Иже Отцу неразлучнаго, / во утробе богомужно поживша безсеменно зачала еси, / и неизреченно родила еси Богородительнице Пречистая: / темже Тя спасение всех нас свемы.

Ирмос:

Всемогъщият Божи ангел показа на юношите огъня като разхлаждащ светците, но изгарящ злочестивите; Той направи Богородица живоначален извор, от който блика разорение на смъртта и живот за тия, които пеят: ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Цялото множество на богословите съпровождаше Божия кивот на Сион, говорейки такива слова: къде отиваш сега, скиния на живия Бог? Не преставай да се грижиш за тия, които с вяра пеят: ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Отивайки си, Всенепорочната вдигна ръцете, с които прегръщаше въплътения Бог, и като Майка с дръзновение каза на Този, Когото роди: запази во веки тия, които ми повери, защото те Ти пеят: ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове!

Друг. Ирмос

Благочестивите отроци в пещта бяха спасени от Отрока на Богородица; тогава Той беше предизобразен, а сега в действителен вид събира цялата вселена, за да пее: творения, възпявайте Господ и Го превъзнасяйте във всички векове!

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Безплътните чинове днес заедно с апостолите светло тържествено изпращат богоносното тяло на Божията майка в небесните селения; подобно на тях и ние в един глас я величаем непрестанно.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Песни ти принасяме, Пречиста, и възхваляваме твоето представяне, с което ни очисти от грехове и страсти; покори враговете на нашия владетел, за да те величаем непрестанно.

Пресвета Богородице, спаси ни. 

Имайки само тебе за покров и застъпница, Пречиста, падаме пред тебе пленени от грехове и просим прошка за безбройните злини, като почитаме днес твоето преселване, чрез което се избавихме от всякакви беди.

Песен 9

Ирмос: Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, / воплощься от Девы нам явися, / омраченная просветити, / собрати расточенная, / тем Всепетую Богородицу величаем.

Яко в раи насаждено на лобнем Спасе, / требогатое древо Твоего пречистаго Креста, / кровию и водою Божественною, / яко от источника Божественнаго, / ребра Твоего Христе, напояемо, / живот нам прозябло есть.

Низложил еси сильныя, распныйся Всесильне, / и еже низу лежащее во адове твердыни, / естество человеческое вознес, / на Отчем посадил еси престоле. / С Нимже Тебе грядущу покланяющеся, величаем.

Троичен: Единицу Тричисленную, Троицу Единосущную / православно поюще вернии, славим: / непресекомо Пребожественное Естество, / трисветлую, невечернюю зарю, / Едину нетленную нам свет возсиявшую.

За Успение

Припев: Всички родове те облажаваме, единствена Богородице.

Ирмос: В тебе, чиста Дево, се превъзмогват пределите на естеството, защото раждането остава девствено и смъртта се сгодява за живота; Богородице, Дева след раждането и жива след смъртта, ти винаги спасяваш твоето наследие.

Припев: Всички родове те облажаваме, единствена Богородице.

Изумяваха се ангелските сили, съзерцавайки на Сион своя Владика да приема в ръцете Си женската душа; защото Той, както подобаваше на Син, зовеше тази, която пречисто Го роди: ела, Пречиста, и бъди прославена с твоя Син и Бог!

Припев: Всички родове те облажаваме, единствена Богородице.

Апостолският лик приготви за погребение твоето приело Бога тяло и, гледайки към него в страх, със силен глас зовеше: възхождайки в небесните чертози при твоя Син, винаги спасявай, Богородице, твоето наследие!

Друг

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Ирмос: Нека всички родени на земята радостно се веселят, просвещавани от Духа, нека тържествува естеството на безплътните умове, почитайки свещеното представяне на Богомайката, и да зове: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Приснодево!

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Бог те показа на законодателя в Синай като къпина, Дево, а ти безсеменно Го понесе неизгарящо в утробата си, затова те величаем.

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Озари ни със светлината на твоето лице, Пречиста, защото почитаме твоето свето преселване, с което ти премина от смъртта към Живота, процъфтял безсеменно от тебе.

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Избави ни, Пречиста, с молитвите си! Ти роди безсеменно вечния Живот и към Него преминаваш, оставяйки света, преселваш се във вечните селения, с които сподоби и нас, които те величаем.

Припев: Ангелите, виждайки успението на Пречистата, се удивиха как Девата възлиза от земята на небето.

Марийо, пречиста Владичице, избави ни с молитвите си от всякакви беди; днес почитаме твоето пречисто успение, Дево, и подобаващо те величаем.

Катавасии на Успение: Преукрашенная. Гл. 1. 

  1. Преукрасена с божествена слава, Дево, твоята свещена и славна памет събра за веселие всички верни, които, предвождани от Мариам, с песни и тимпани възпяват твоя единороден Син, защото славно се прослави.
  2. О, Христе, Божия Премъдрост и Сила, Който твориш и поддържаш всичко, утвърди Църквата непоколебима и непоклатима, защото само Ти си свят и сред светците почиваш. 
  3. Словата и загадките на пророците предизвестиха Твоето въплъщение от Девата, Христе, и сиянието на Твоя блясък, което ще се яви като светлина за народите; и (дори) бездната с радост зове към Тебе: слава на Твоята сила, Човеколюбче!
  4. Ще изповядам божествената и неизразима красота на Твоите добродетели, Христе, защото Ти възсия от вечносъществуващата слава като съвечно и ипостасно сияние и въплъщавайки се от девствената утроба, Ти изгря като Слънце за намиращите се в тъмнина и сянка.
  5. Огънят в утробата на обитаващия морските дълбини кит беше предобраз на Твоето тридневно погребение, на което Йона стана пророк, защото спасен и невредим, както беше преди да е непогълнат, той зовеше: жертва ще Ти принеса с хвалебен глас, Господи!
  6. Съпротивлявайки се на жестоката ярост и огъня, божествената любов угаси огъня с роса и се надсмя над яростта, като на музикалните инструменти отговори с боговдъхновената духовна триструнна лира от преподобните юноши, които посред пламъка пееха: препрославени Боже наш и на отците ни, благословен си!

Припев: Хвалим, благославяме и се покланяме на Господ, като пеем и Го превъзнасяме во веки.

  1. Всемогъщият Божи ангел показа на юношите огъня като разхлаждащ светците, но изгарящ злочестивите; Той направи Богородица живоначален извор, от който блика разорение на смъртта и живот за тия, които пеят: ние, избавените, възпяваме Едничкия Създател и Го превъзнасяме във всички векове.

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим. 

Народът: Господи помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Йоан.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

11-то възкресно Евангелие (Йоан 21:14-25)

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Псалом 50 

Молитвами апостолов… и пр. Литийна молитва (дяконът)

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим 

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим, и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му; и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, – както говори на нашите отци, – към Авраама и семето му довека. 

Песен 9:

Всички родове те облажаваме, единствена Богородице!

Гл. 1, ирмос: В тебе, чиста Дево се преодоляват законите на природата: раждане в девство и смъртта предполага живот; Ти, Богородице, която си девица след раждането и жива след смъртта, винаги спасяваш твоето наследие.

Всички родове те облажаваме, единствена Богородице! 

Удивиха се ангелските сили, като видяха в Сион своя Владика да носи в ръцете си женска душа, защото Той синовно казваше на нетленно родилата Го: ела, чиста, бъди прославена със Сина и Бога!

Всички родове те облажаваме, единствена Богородице! 

Апостолският сонм, застанал около богоприемното ти тяло, гледаше го със страх и с висок глас мълвеше: като отиваш в небесните жилища при Сина си, ти винаги спасяваш, Богородице, твоето наследие.

Малка ектения

Възглас: Защото Тебе хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава…

Свят Господь Бог наш. Ексапостиларий 11.

Гл. 2: След божественото възкресение три пъти Господ попита Петър: „Обичаш ли Ме?“. Тогава го определи за началник на пастирите на Своите овци, а Петър, като видя ученика, когото Иисус обичаше, да ги следва, попита Владиката: „Господи, а тоя – какво?“. „Ако искам, казва му, да пребъде той, докле дойда, тебе що ти е, друже Петре?“

Слава, И ныне: на Успениепо Небо звездами: 

Апостоли, които се събрахте от краищата на света в Гетсиманската градина, погребете моето тяло, а Ти, Сине и Боже мой, приеми моя дух!

На хвалитните стихири, възкресни, глас 2:

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Всичко що диша и всяко същество Те слави, Господи, защото чрез кръста си обезсилил смъртта, за да покажеш на хората Твоето възкресение от мъртвите, като единствен Човеколюбец.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Нека кажат юдеите, как войниците изгубиха пазения Цар, защо камъкът не опази Камъка на живота? Или Погребания да върнат, или на Възкръсналия да се поклонят, казвайки с нас: слава на множеството Твои щедрости, Спасителю наш, слава на Тебе.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Радвайте се, хора, и се веселете, защото ангелът, седящ на гробния камък, ни благовести, като каза: Христос възкръсна от мъртвите, Спасителят на света, и изпълни всичко с благоухание.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3) 

Ангел преди Твоето зачатие, Господи, донесе на благодатната поздрава „радвай се“. И при Твоето славно възкресение ангел отвали камъка от гроба. Единият вместо печал разкриваше белезите на веселието, а другият вместо смърт ни проповядваше Владиката Животодател. Затова Ти викаме: Благодетелю на всички, Господи, слава на Тебе. 

На Успение

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Небесата се радват на твоето славно успение и ангелските войнства ликуват, цялата земя се весели и пее погребална песен на тебе, майко на Владеещия всичко, неизпитала брак пресвета Дево, която избавяш човешкия род от осъждането на прародителите.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6 

От краищата на света избраните апостоли се събраха по Божия заповед да те погребат и като те видяха да се издигаш от земята във висините, с радостния Гавриилов глас ти извикаха: радвай се ти, която носиш Бога на всичко, радвай се единствена, която чрез твоето раждане съедини земните с небесните.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Дево майко богоневесто, която си родила Живота, с твоето почитаемо успение ти премина в безсмъртния живот, тържествено носена от ангели, начала и сили, апостоли, пророци и цялото творение, а твоя Син прие с нетленните Си длани твоята непорочна душа.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс. 9:1) същата стихира

Дево майко богоневесто, която си родила Живота, с твоето почитаемо успение ти премина в безсмъртния живот, тържествено носена от ангели, начала и сили, апостоли, пророци и цялото творение, а твоя Син прие с нетленните Си длани твоята непорочна душа.

Слава, гл. 6: На Успение

На твоето безсмъртно успение, Богородице майко на Живота, облаци пренесоха по въздуха апостолите и макар да бяха пръснати по света, заедно се събраха пред твоето пречисто тяло и като го погребаха достойно, с Гаврииловите думи пееха и казваха: радвай се, благодатна Дево, майко безневестна, Господ е с тебе. Заедно с тях моли твоя Син и наш Бог да се спасят душите ни.

И ныне, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото Въплътеният от тебе плени ада, извика Адам, потъпка клетвата, освободи Ева, умъртви смъртта, а ние оживяхме. Затова пеейки възкликваме: благословен е Христос Бог, Който така е благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие.

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Авторът на нашия живот: защото като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

Бел. ред.: Каноните са преведени частично.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/66q6q 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]