Мобилно меню

4.9545454545455 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (132 Votes)

5139Владеещ глас 5, Утринно Евангелие 6

В СЪБОТА НА ВЕЧЕРНАТА

Господи, воззвах (Пс. 140:1-2), глас 5:

Господи, извиках към Тебе, чуй ме. Послушай ме, Господи. Господи, извиках към Тебе; побързай към мене; чуй моя глас, когато Тебе призовавам, чуй ме Господи!

Да се възнесе молитвата ми пред Тебе като тамян; издигането на ръцете ми да бъде като вечерна жертва, чуй ме Господи.

Стих: Изведи от тъмница душата ми, за да славя Твоето име! (Пс. 141:7А)

С Tвоя скъпоценен кръст, Христе, си посрамил дявола. С възкресението си притъпил жилото на греха, и ни спаси от портите на смъртта. Единородни Сине, прославяме Те.

Стих: Около мене ще се съберат праведните, кога ми сториш благодеяние. (Пс. 141:7Б)

Далият възкресението на човешкия род, беше воден като овца на заколение. Князете на ада трепереха пред Него и портите на плача се отвориха. Защото Христос – Царят на славата – влезе, като каза на тези в оковите: Излезте и на онези в тъмнината им се покажете.

Стих: От дън душа викам към Тебе, Господи. Господи, чуй гласа ми. (Пс. 129:1-2А)

Велико чудо! В любовта си към човечеството Създателят на невидимите неща страдаше в плътта – Безсмъртният възкръсна. Елате всички народи да Му се поклоним. Научихме се да възхваляваме един Бог в три лица, Който в неговото състрадание ни избави от прелъстяването.

Стих: Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. Пс. 129:2Б

О, незалязваща Светлина, принасяме Ти това вечерно поклонение, защото в пълнотата на времето Си изпълнила света със светлина, плътта Ти е огледало на твоето великолепие. Дори слезе в ада да разпръснеш и там тъмнината, и показа на всички народи светлината на възкресението. Господи, даващ светлина, слава на Тебе!

Стихири на светите отци, гл. 6

Стих: Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – кой ще устои, Господи? Но в Тебе е прошката. (Пс. 129:3)

Тебе, неописуемото и необяснимо Слово, Човеколюбче, свещеното събрание на мъдрите отци Те призна за съвършен Бог и съвършен човек, двоен по естество и действия, двоен и по воля, а един и същ по ипостас; затова Те признават за Бог заедно с Отец и Дух Свети; на Тебе единия вярно се покланяме, а отците величаем.

Стих: Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам. (Пс. 129:4)

Повтаряме предишната стихира.

Стих: Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража – утрото, много повече, отколкото стража – утрото. Нека се уповава Израил на Господа! (Пс. 129:6)

Славни отци, вие отхвърлихте Пир и Сергий заедно с Хонорий, Евтихий, Диоскор и страшния Несторий, и спасихте Христовото стадо от двете пропасти, като бляскаво обявихте Христос за един по ипостас, но с две природи, различаван само по действията Си; на Него се покланяме като на съвършен човек и Бог, заедно с Отец и Дух Свети, и сега вас прославяме.

Стих: Защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението, и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония. (Пс. 129:7Б-8)

Повтаряме предишната стихира.

Стих: Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. (Пс. 117:1)

Богоносните отци единодушно провъзгласиха, че е нетварна божествената енергия и божествената воля на Обеднелия за нас, като отдадоха на плътта взетата от мене човешка природа, но мъдро избегнаха смесването на сътвореното в действията и във волята, и в природата Му, както и разделянето на ипостаста. Ние верните ги почитаме на годишния им празник и единодушно прославяме Христос, Който ги е прославил.

Стих: Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня (пребъдва) вечно. (Пс. 116:2)

Богоносните отци единодушно провъзгласиха днес нетварната Троица за един Бог и Господ, като умело изтъкнаха на всички и всячески показаха простотата на едната природа, с обща воля и простота на действието, безначален и без край; затова ги възхваляваме като подражатели на апостолите и научили всички на тяхното благовестие.

Слава на светиите, гл. 6

Да възхвалим днес богоносните отци, тайнствените тръби на Духа, възпели сред Църквата съзвучната мелодия на богословието, едната и неизменна по същност и божество Троица; оборили заблудата и защитници на православните, те винаги се молят на Господ да помилва душите ни.

И ныне, първи Богородичен на глас 5:

В Червено море някога се изобрази образ на Невеста, непознала брак: защото тогава Моисей раздели водата; а сега Гавриил, служителят на чудото. В онова време Израил премина дълбокото, без да се намокри; и сега Богородица роди Христос, без семе. Морето, след преминаването на Израил, остана непроходимо; Непорочната пък остана нетленна след раждането на Емануил. Боже, Който Си и някога Си бил, явяваш Се като човек, помилвай ни.

Вход с кадилница. Свете Тихий:

Тиха светлина от светата слава на Безсмъртния, Светия и Блажения Небесен Отец, Иисусе Христе! Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерната светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух – Бога. Сине Божий, Който даваш живот, достоен си през всички времена да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът Те слави.

Прокимен, Пс. 92

Дяконът: В премъдростта да внимаваме. Вечерен прокимен на гл. 6.

Господ царува; облечен е с величие.

Стих: Облечен е Господ с могъщество и препасан.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати.

Стих: Твоят престол е утвърден открай време. Ти си вечен. (стихове 1-2)

Паримии. Сугуба ектения.

Вечерно славословие:

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името Ти во веки, амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Господи, Твоята милост е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй. На Тебе  подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Тебе слава подобава, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков! Амин!

Просителна ектения 

На стиховните стихири, възкресни, глас 5:

Издигаме гласове в песен, за да възвеличим въплътеният Христос Спасител, Който никога не се отдели от небето: защото кръст и смърт прие заради нашия род като човеколюбив Господ, разрушавайки портите на ада, на третия ден възкръсна и спаси душите ни.

Стих: Господ царува; Той е облечен с величие. (Пс. 92:1)

Твоите прободени ребра, Животодателю, изля потоци на опрощаване, живот и спасение върху всички нас. Приемайки смъртта в плътта Си, Ти ни дарува безсмъртие. Като се всели в гробницата, Ти ни освободи, и като Бог ни възкреси с Тебе в слава. Затова викаме: Човеколюбче Господи, слава на Тебе.

Стих: Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. (Пс. 92:1)

Твоето разпятие и слизане в ада са странни, Човеколюбче. Защото след като го плени, като Бог възкреси в слава със Себе си тези, които бяха пленени от древни времена, отвори рая и им разреши да се наслаждават в него. Затова и ние, които славим Твоето възкресение на третия ден, дарувай ни очистване на греховете, направи ни достойни да живеем в рая, защото само Ти си милостив.

Стих: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. (Пс.92:5)

Заради нас прие страдание по плът и възкръсна от мъртвите на третия ден. Изцели страстите на нашата плът и ни издигни от нашите люти беззакония, Човеколюбче, и ни спаси.

Слава, гл. 3, на светите отци

Свети отци, вие съхранихте с точност апостолските традиции, защото вие обявихте в православна догма единосъщието на Светата Троица и съборно оборихте богохулството на Арий, след него изобличихте и Македоний като духоборец, осъдихте Несторий, Евтихий и Диоскор, Савелий и «безглавият» Севир. Молим ви, измолете за нас да бъдем свободни от заблудата и да запазим живота си безупречен във вярата.

И ныне, Богородичен, гл. 3:

По волята на Отец безсеменно от Божествения Дух си заченала Божия Син, Който предвечно е роден от Отец без майка, но заради нас Той се роди без плътски баща. Ти по плът си Го носила в утробата и като младенец Го кърми с мляко, затова не преставай да се застъпваш да се избавят от беди душите ни.

Песен на Симеон Богоприемец:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.

Трисвятое

Възкресен тропар, глас 5:

Тропар, глас 5.

Събезначалното на Отец и Дух Свети Слово, Което се роди от Дева за нашето спасение, да възпеем, верни, и Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение.

Слава, на светите отци, гл. 8:

Препрославян си Ти, Христе Боже наш, Който си утвърдил светите отци на земята като светилници и чрез тях си насочил всички ни към истинската вяра, Многомилостиви, слава на Тебе.

Богородичен отпустителен, гл.8: Иже нас ради

Родил се от Дева заради нас и претърпял разпятие, Благи, със Своята смърт Ти ограби смъртта и показа възкресението като Бог, не презирай онези, които си създал със Своята ръка, прояви Своето човеколюбие, Милостиви, приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и спаси, Спасителю, нас отчаяните.

————————————————————

ГЛАС 5

В НЕДЕЛЯ НА УТРИННАТА.

След шестопсалмието: Бог Господь: на глас 5.

Тропар, глас 5.

Събезначалното на Отец и Дух Свети Слово, Което се роди от Дева за нашето спасение, да възпеем, верни, и Му се поклоним, защото благоволи да претърпи смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно въкресение. (2 пъти)

Слава, на светите отци, гл.8:

Препрославян си Ти, Христе Боже наш, Който си утвърдил светите отци на земята като светилници и чрез тях си насочил всички ни към истинската вяра, Многомилостиви, слава на Тебе.

Богородичен отпустителен, гл. 8

Родил се от Дева заради нас и претърпял разпятие, Благи, със Своята смърт Ти ограби смъртта и показа възкресението като Бог, не презирай онези, които си създал със Своята ръка, прояви Своето човеколюбие, Милостиви, приеми родилата Те Богородица, която се моли за нас, и спаси, Спасителю, нас отчаяните.

1-ви седални, глас 5

Кръста Господен да похвалим, светото погребение с песни да почетем, и Неговото Възкресение силно възхвалим; защото Той като Бог съвъзкреси мъртвите от гробовете, плени царството на смъртта и дяволската сила, и направи  да изгрее светлина за онези в ада.

Стих: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, не забравяй Твоите до край потиснати. (Пс. 9:33)

Господи, беше наречен мъртъв, но всъщност Си умъртвили смъртта, като беше положен в гроб, за да опустошиш гробовете. Войници отгоре охраняваха гроба, докато Ти долу възкреси мъртвите от всички епохи. Всесилни и неразбираем Господи, слава на Тебе.

Слава, и ныне, Богородичен: Радвай се, Света планина, върху която самият Бог е стъпвал. Радвай се, Жив храст, който горя, но не изгоря. Радвай се, единственият мост, който свързва света с Бога и води смъртния човешки род към вечния живот. Радвай се, непорочна Девице, която без да познава мъж роди Спасението на нашите души.

2-ри възкресни седални, глас 5:

Господи, като възкръсна на третия ден, и след като Апостолите Ти се поклониха, Петър викана към Тебе: „Жените приеха дръзновение, а аз се страхувах. Разбойникът заяви Твоята божественост, а аз се отрекох. Ще ме призовеш ли вече за свой ученик или пак ще ме назначиш като рибар в дълбините? Приеми ме, Боже, разкаяния и ме спаси“.

Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (Пс.9:1)

Господи милостиви, беззакониците Те приковаха сред осъдените и Ти прободоха с копие реброто. Прие погребение, разруши портите адови и на третия ден възкръсна. Жените тичаха да Те видят и обявиха възкресението на апостолите. Многовъзнасян Спасителю, когото Ангелите възхваляват,  благословен Господи, слава на Тебе.

Слава, и ныне: Богородичен: Безмъжна Невесто, която въпреки това си родила Бога, променяйки болката и скръбта на Ева в превъзходна радост, ние, верните, сега те възхваляваме и покланяме; защото си ни издигнала от древната клетва. И сега се молѝ непрестанно, Всевъзпявана и Пресвята, да бъдем спасени.

„Благословен си Ти, Господи“ (евлогитарии), глас 5

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби! Пс.118:12

Съборът на ангелите се удиви като Те видя между мъртвите, а като разруши крепостта на смъртта, Спасителю, издигна със Себе Си Адам и освободи всички от ада.

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

„Защо разтваряте мирото с милостиви сълзи, ученички?“ Блестящият в гроба ангел на мироносиците благовестеше: „Вижте гроба и разберете, че Спасителят възкръсна от гроба.“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Много рано мироносиците изтичаха при Твоя гроб ридаейки, но застана пред тях ангела и рече: „Свърши времето за ридания, не плачете, а разкажете на апостолите за възкресението.“

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби!

Жените мироносици ридаеха, когато дойдоха при Твоя гроб с миро, Спасителю. Ангелът се обърна към тях казвайки: „Защо смятате Живия за мъртъв? Той като Бог възкръсна от гроба.“

Слава

Да се поклоним на Отца и Неговия Син, и Светия Дух, Троицата в едно същество, и със серафимите да кажем: свят, свят, свят си, Господи!

И нине

Раждайки Животодателя, Дево, ти си избавила Адам от греха, а на Ева си дала радост в мястото на печал. Вдигна отпадналите от този живот, въплътеният от тебе Бог и Човек.

Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе Боже! (3 пъти)

Малка ектения

Свещеникът: Защото е благословено Твоето име, и величествено е Царството Ти, на Отца и Сина, и Светият Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Ипакои, глас 5

Смутени от видението на ангела, и озарени в душите си от божественото възкресение, мироносиците донесоха добри вести на апостолите. „Обявявайте възкресението Господне сред езичниците, защото Той чрез вас прави чудеса, като ни дава велика милост.“

Степенни (*Стъпални), глас 5

Антифон 1:

Когато съм огорчен, пея на Тебе, като Давид, Спасителю мой. Избави душата ми от хитър език.

Благословен е животът на онези, които живеят в пустинята, от божествена любов окрилени.

Слава: Чрез Светия Дух се поддържат всички неща, видими и невидими; защото Той наистина е самовластен, и е един от Троицата.

И ныне, същия.

Антифон 2:

Душо моя, нека се издигнем в планините; да отидем там, откъдето идва помощта.

Нека Твоята докосваща ме десница, Христе, от всякакво коварство да ме съхрани.

Слава: На Светия Дух богословски да кажем: „Ти си Бог, живот, любов, светлина, ум; Ти си доброта; Ти царуваш вечно“.

И ныне, същия.

Антифон 3:

Понеже ми казаха: „Да влезем в дворите на дома Господен(Пс.115)“, изпълних се с голяма радост и изпращам молитвите си.

В дома на Давид се извършват страховити неща; затова в него ще бъде огън, изгарящ всяка срамна мисъл.

Слава: В Светия Дух, както в Отца и Словото, е основата на живота; от Него всяко същество се оживотворява.

И ныне, същия.

Прокимен, Пс. 9

Глас 5: Стани, Господи Боже мой, дигни ръката Си, защото Ти царуваш во веки. Стих: Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. (стихове 33 и 2)

Възкресен кондак, глас 5.

Подобен: Собезначальное Слово:

Слезе до ада, Спасителю мой, и разби портите му, като всемогъщ. Като Творец възкреси мъртвите със Себе си, и строши жилото на смъртта, освободи Адам от проклятието, Човеколюбче. Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

Икос: Жените чуха думите на Ангела и отложиха плача си, зарадваха се и се разтрепериха като видяха Възкресението. И ето, Христос дойде при тях, казвайки: „Радвайте се; дерзайте, Аз победих света и освободих затворниците. Отидете бързо при учениците и ги уведомете, че отивам преди вас да проповядвам в града Галилейски.“ Затова всички викаме към Тебе, спаси ни, Господи.

Кондак на Отците

Проповедта на апостолите и догматите на отците затвърдиха единната вяра Църквата; и облечена в дрехата на истината, изтъкана от богословието свише, тя правилно разяснява и прославя великата тайна на благочестието[1].

Икос: Да чуем възвишената проповед на Църквата Божия, която с висок глас зове: „който е жаден, да дойде при Мене и да пие»[2], чашата, която държа, е чаша на мъдростта; това питие приготвих със словото на истината, от нея наливам вода не на спора, а на изповедта; като пие от нея сегашният Израел, вижда Бог, Който говори: „Вижте, вижте, Аз съм Вечносъществуващият и не съм се променил; Аз съм Бог пръв, Аз съм и след това, и освен Мене друг въобще няма[3].“ Така участниците ще се наситят и ще възхвалят великата тайна на благочестието.

Синаксар

На 19 юли почитаме благочестивата Макрина, сестра на св. Василий Велики. На този ден почитаме още благочестивия отец Дий Чудотворец, свети Теодор, живял подвижнически в Лаврата на св. Сава, а по-късно станал архиепископ на Едеса, Месопотамия. На този ден възпоменаваме и светите богоносни отци, участвали в първите шест вселенски събора. По молитвите на светите отци, Боже, помилвай ни. Амин.

Катавасии: Отверзу уста моя, гл. 4 (до 8-ма песен)

  1. Ще отворя устата си и с Дух ще се изпълнят, и слово ще рукне от тях към Царицата и Майката, и ще се явя в светло тържество, и ще възпея с радост чудесата ѝ.
  2. Богородице – жив и несекващ Изворе – утвърди духовно възпяващите те, събрани в хор, и в твоята божествена слава ги удостой с венци на прослава.
  3. Пребожественият Иисус, Който седи в слава на божествения престол, в лек облак дойде от нетленната Длан и спаси викащите: слава на Твоята сила, Господи!
  4. Всички се удивиха със страх пред божествената ти слава, понеже ти, брак непознаваща Дево си поела в утробата си Бога над всички и си родила безвременния Син, и на всички възпяващи те ти даваш мир.
  5. Като извършваме това божествено и всечестно празненство на Богородица, о богомъдри, дойдете с ръце да запляскаме и Родилия се от нея Бог да славословим.
  6. Не послужиха на творението богомъдрите, вместо на Твореца, но като стъпкаха страховития огън мъжествено, с радост пееха: дивно възпяван Господи и Боже, благословен си!

Хвалим, благославяме, покланяме се на Господа, като Го възпяваме и превъзнасяме през всички векове.

  1. Благочестивите момци в пещта бяха спасени от рождеството на Богородица: тогава пророчески изобразено, сега в действителност изпълнено, то вдига цялата вселена да Ти пее: Господа възпявайте, творения, и Го превъзнасяйте във всички векове!

Евангелски чин

Дяконът: На Господа да се помолим.

Народът: Господи, помилуй.

Свещеникът: Защото си свят Боже наш и сред светии пребъдваш, и на Тебе, Отца, и Сина, и Светия Дух подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги и во веки веков.

Народът: Амин! Всякое дихание да хвалит Господа (2). Да хвалит дихание, всякое Господа.

Дяконът: И да се удостоим да изслушаме светото Евангелие, Господа Бога да помолим!

Народът: Господи помилуй (3).

Дяконът: Премъдрост. Да застанем прави за да изслушаме светото Евангелие.

Свещеникът: Мир на всички!

Народът: И на твоя дух!

Свещеникът: Ще се чете из светото Евангелие според Лука.

Дяконът: Да внимаваме.

Народът: Слава на Тебе, Господи, слава на Тебе!

6-то възкресно Евангелие, Лука 24:36-53

В това време Сам Иисус застана сред тях и им каза: мир вам! Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух; но Той им рече: защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви?

Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете. А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: имате ли тук нещо за ядене? Те му дадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях.

И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Моисеев и у пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разбират Писанията, и им рече: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Иерусалим; а вие сте свидетели за това; и Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Иерусалим, докле се облечете в сила отгоре.

И ги изведе вън до Витания и, като дигна ръцете Си, благослови ги. И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. Те Му се поклониха и се върнаха в Иерусалим с голяма радост. И бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин.

Нататък по реда.

Възкресна песен

Четец: Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето Свято Възкресение възпяваме и славим – Ти си нашият Бог, освен Тебе другиго не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на святото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.   

Псалом 50

Молитвами апостолов…и пр. Литийна молитва (дяконът)

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Честнейшую херувим

Народът: (речитатив) Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой.

Честнейшую херувим и слàвнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сýщую Богородицу тя величаем.

Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове.

По-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му, и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си.

Свали силни от престоли и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци – към Авраама и семето му довека. 

9-та песен от катавасиите

Нека всеки роден на земята човек се възрадва, от Духа просвещаван, нека безплътните по естество духовни същества да тържествуват, почитайки свещения празник на Божията Майка, и да викат: радвай се, всеблажена Богородице, чиста Вечнодево!

Малка ектения

Свещеникът: Защото Те хвалят всички небесни сили, и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков.

Свят Господь Бог наш. Ексапостиларий 6-ти възкресен. Гл. 2:

Показвайки, че Си човек по същество, Спасителю, след като възкръсна от гроба, Ти дойде, застана сред учениците, и яде от храната, научи ги за покайното кръщение, а като се възнесе веднага при небесния Отец, обеща им да изпратиш Утешителя, надбожествени Богочовеко, слава на Твоето възкресение.

Слава, на светите отци, гл. 2: По Жени услишите

Празнувайки днес паметта на божествените отци, всемилостиви Владико, ние Те молим по техните молитви спаси народа Си, Господи, от всяка вреда на ересите и удостой всички да прославяме Отца, Словото и Светия Дух.

Богородичен: Всенепорочна, ти неизказано роди Този, Който е Бог в една ипостас, с две воли и естества, Който обедня заради нас до доброволна кръстна смърт и чрез възкресението Си от мъртвите ни дари богатството на Божеството.

Хвалитни стихири

Глас 5 Всякое дихание

Всичко, що диша, да хвали Господ! Хвалете Господа от небесата; хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Да извършат над тях писания съд, тая чест е за всички Негови светии. (Пс. 149:9)

Господи, въпреки че гробницата е била запечатана от беззаконници, Ти излезе от гроба, точно както Си роден от Богородица. Твоите безплътни ангели не знаеха как се въплъти; нито войниците, които Те пазеха, не усетиха, когато възкръсна. Защото и двете тайнства бяха запечатани за тези, които изпитват, но чудесата са разкрити на тези, които вярно почитат тайнството, което възхваляваме; въздай ни радост и голяма милост.

Стих: Хвалете Бога в Неговата светиня, хвалете Го в крепостта на силата Му. (Пс. 150:1)

Господи, след като си разбил вечните решетки и скъсал връзките, възкръснал Си от гробницата и остави погребалните дрехи зад Себе Си като истинно свидетелство, че наистина Си бил погребан три дни, и избърза към Галилея, пазеният в пещерата. Велика е Твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Господи, жените хукнаха към гроба, за да видят Тебе, Христос, Който пострада заради нас. Когато дойдоха, намериха ангел, седнал на камъка, който се отмести от страх, и той им извика, казвайки: „Господ възкръсна. Кажете на учениците, че възкръсна от мъртвите, Този, Който спасява душите ни“.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Господи, както излезе от запечатания гроб, така влезе през заключените двери при Твоите ученици. Ти им показа нараняванията, понесени от Твоето тяло, които с много страдания прие, Спасителю. Въпреки, че от потомството на Давид, Ти претърпя рани, но като Син Божи, Ти освободи света. Велика е твоята милост, неразбираеми Спасителю, помилуй и спаси нас.

Други стихири за светите Отци, гл. 6

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Събрали цялата духовна наука и чрез божествения Дух съставили блажения и свещен символ (на вярата), светите отци в него най-ясно записалш с божествени слова и поучават, че Словото е събезначално и наистина единосъщно с Родилия Го, като тези славни и всеблажени, и наистина богомъдри мъже определено вярно следват учението на апостолите.

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс.150:5-6

Същата стихира се повтаря

Стих: Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни, и хвален и прославен вовеки. (Дан. 3:52)

Получили цялото умствено просветление от Светия Дух за свръхестествено тълкуване с малко думи и много мъдрост, блажените предстоятели като Христови проповедници боговдъхновено изразиха евангелските учения и преданията на благочестивите, и явно просветени и получили свише откровение за тях, те изложиха наученото от Бога определение на вярата.

Стих: Съберете при Мене Моите светии, които при жертва са встъпили в завет с Мене. (Пс. 49:5)

Събрали цялата пастирска наука и разбунили най-праведния си гняв, сега божествените пастири оправдано с прашката на Светия Дух прогониха злите и пагубни вълци от пълнотата на Христовата църква, изгониха всички, които бяха паднали смъртно и като нелечимо болни. Така те показаха себе си като най-истински Господни слуги и свещени таиници[4] на божествената проповед.

Слава, на светите отци, глас 8:

Съборът на светите отци, свикан от всички краища на вселената, постанови в догмат едната същност и природа на Отец и Син, и Свети Дух, и ясно предаде на Църквата тайната на богословието; тях възхваляваме с вяра и ги облажаваме с думите: божествен събор, богоречиви воини, полк Господен, многосветли звезди на мисления небосвод, неразрушими кули на тайнствения Сион, сладко ухаещи райски цветя, най-златни уста на Словото, гордост на Църквата, украшение за вселената, молете се настойчиво за нашите души.

И ныне, глас 2: Преблагословена си, Богородице Дево, защото Въплътеният от тебе плени ада, извика Адам, потъпка клетвата, освободи Ева, умъртви смъртта, а ние оживяхме. Затова пеейки възкликваме: благословен е Христос Бог, който така е благоволил, слава на Тебе!

Велико славословие

Възкресен тропар

Днес стана спасението на света. Нека възпеем Възкръсналият от мъртвите, Авторът на нашия живот: защото като унищожи смъртта чрез смърт, даде ни победа и голяма милост.

———————————

На Литургията

Апостол, От Послание на св. ап. Павел към Тит (3:8-15)

Чедо мое, Тит, верни са тия думи; и аз желая да потвърдяваш това, та, които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела: това е добро и полезно за човеците. А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни. Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж, знаейки, че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си.

Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да презимувам. Зина законника и Аполоса погрижи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда. Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела за необходимите потреби, та да не бъдат безплодни. Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни обичат по вяра. Благодатта да бъде с всички вас. Амин.

Евангелие, От Матея 5:14-19

Господ каза на учениците си: Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.

 

[1] 1 Тим. 3:16.

[2] Йоан 7:37.

[3] Срв. Ис. 44:6.

[4] пазители на тайни


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/66kkx 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]