Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (121 Votes)

goliama zadushnica 780x405УТРИННА

Шестопсалмие.

Алилуия, гл. 8:

Стих: Блажени, които си избрал и приближил до Твоите двори, Господи!

Алилуйя, алилуйя, алилуйя!

Стих: Техните души ще обитават в добро място.

Стих: И паметта им пребъдва от род в род.

Тропар, гл. 8.

Εдинствени Създателю, Който с дълбоката Си мъдрост всичко си устроил човеколюбиво и на всички си дал полезното, упокой, Господи, душите на Твоите раби (Твоя раб, Твоята рабиня), защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя, и наш Бог.

Слава... И сега...

Имаме те и стена, и пристанище, и добре приета молитвеница пред Бога, Когото си родила, Богородице безмъжна, спасение на верните.

Малка ектения

Свещеник: Защото Твоя е властта и Твое е царството и силата, и славата на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

1–ви седален, глас 6

Страдалческата съпротива по време на подвига, тираничните гаври над мъчениците, когато сонмът на безплътните стоеше, поднасяйки им почестите на победата, удивиха мъчителите и царете, а мъдрите страдалци с изповядването на Христос потъпкаха нечестивеца; слава на Тебе, Господи, Който си ги укрепил!

Стих: Страшен си Ти в Твоето светилище, Боже, Бог Израилев. Пс. 67:36А

Като претърпяха страдалчески подвиг и получиха от Тебе победни почести, светците разрушиха коварствата на баззаконниците и приеха венците на нетлението; чрез тях, Боже, спаси нашите души!

Стих: Викат праведниците и Господ ги слуша. Пс. 33:18А

Паметта на твоите светии, Господи, се показа като градината на Едем, защото на нея се радва цялото творение; по техните молитви дай ни мир и велика милост!

Слава... Заупокойна.

В селенията на избраните и в страната на живите настани, Иисусе, благочестиво починалите, които си приел като благосклонен Бог, и ги изпълни с незалязващата Си светлина, и ги удостой с Твоята небесна радост!

И сега...

Ти, Който нарече Своята майка благословена, по Своя воля си дошъл да пострадаш; искайки да издириш Адам, Ти възсия на кръста, като каза на ангелите: радвайте се с Мене, защото се намери изгубената драхма; всичко си устроил мъдро, Боже наш, слава на Тебе!

Псалом 118, гл. 6

Непорочнии в путь... Алилуйя!

Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите заповеди! Алилуйя!

Изнури се душата ми да желае Твоите съдби по всяко време. Алилуйя!

Душата ми чезне от скръб: укрепи ме с Твоето слово! Алилуйя!

Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към користолюбие. Алилуйя!

Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които изоставят Твоя закон. Алилуйя!

Близък съм на всички, които Ти се боят и пазят Твоите заповеди. Алилуйя!

Слава… И сега… Алилуйя!

Преди да се запеят Заупокойните т. нар. „непорочни“ тропари, свещеникът и дяконът излизат и отиват при панихидната маса. Докато се пеят, дяконът кади около масата, а после и храма.

Заупокойни „непорочни“ тропари, глас 5

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите заповеди.

Сонмът на светците намери извора на живота и райските врата, нека и аз чрез покаянието да намеря пътя, защото съм изгубената овца; призови ме, Спасителю, и ме спаси!

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите заповеди.

В древност Ти ме създаде от нищото и ме почете с Твоя божествен образ, но заради престъпването на заповедта пак ме върна в земята, от която бях взет; върни ме отново към Твоето подобие и обнови първоначалната ми красота.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите заповеди.

Образ съм на Твоята неизказана слава, макар че нося белезите на прегрешенията; смили се над Твоето създание, Владико, и ме очисти чрез Твоето добросърдечие, и ме дари с жадуваното отечество, като ме направиш отново жител на рая.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите заповеди.

Упокой, Боже, Твоите раби (Твоя раб, Твоята рабиня) и ги засели в рая, където са сонмовете на светците, Господи, и където праведниците сияят като светила: упокойТвоите починали раби (Твоя починал раб, Твоята починала рабиня), като пренебрегнеш всичките им съгрешения.

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух.

Благочестиво да възпеем трисияйното едно Божество с думите: свят си, Отче безначале­н, събезначален Сине и божест­ве­н Дух! Просвети нас, които с вяра Те почитаме, и от вечния огън ни спаси!

И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Радвай се, Чиста, която си родила Бога по плът за спасе­ние на всички, Богородице чиста, благословена, чрез която човешкият род намери спа­се­нието, нека чрез тебе да намерим рая.

Алилуйя, алилуйя, алилуйя. Слава на Тебе, Господи! (3 пъти)

Ектения за починалите

Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй.

Хорът: Господи, помилуй (3 пъти, мертвено)

Още се молим за упокоение на душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

Божията милост, царството небесно и прощение на гре­хо­вете им да изпросим от Христос, безсмъртния Цар и наш Бог.

Хорът: На Тебе, Господи!

Дяконът: На Господа да се помолим!

Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби, сега поменати, в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи или дело, или мисъл, прости като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята прав­да е правда вечна и Твоето слово е истина.

Дяконът: На Господа да се помолим!

Хорът: Господи, помилуй!

Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата с безначалния Твой Отец и пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков.

Хорът: Амин!

2-ри седални, глас 5

Упококой, Спасителю наш, с праведните Твоте раби и ги всели в Твоите двори, както е писано, като пренебрегнеш като благ всички техни прегрешенията, волни и неволни, знайни и незнайни, Човеколюбче.

Слава на Отца и Сина, и Светия Дух и сега, и винаги, и во веки веков. Амин.

Христе Боже, Който си изгрял в света от Девата и чрез нея си ни направил синове на светлината, помилвай ни!

Свещенослужителите влизат в олтара, а четецът чете 50 псалом.

Кондак, глас 8

Със светиите упокой, Христе, душите на Твоите раби там, където няма нито болка, ни печал, но живот безкраен.

Икос

Само Ти си безсмъртен, Който си сътворил и създал човека; ние земните от земя сме създадени, и в същата земя ще отидем, както си заповядал Ти, Който ме създаде и ми рече: ти си земя и в земята ще отидеш, къде­то ще отидем всички човеци, които за надгробен плач пем песента: Алилуйя!

Синаксар

От Минея.

На днешния ден празнуваме паметта на (светиите на деня). По техните молитви, Христе Боже, помилвай ни и ни спаси! Амин.

Напомняне

От Пентикостаря.

Нашите преблагочестиви отци наредиха в този ден да си спомним за всички онези, които някога са починали в правата вяра и с надеждата за възкресението за вечен живот.

Владико Христе, присъедини душите на починалите в жилищата на праведните и се смили над нас като единствен Безсмъртен. Амин.

Канон (не преведен)

Катавасии от Сиропустна неделя, гл. 6

Песен 1.

Като преминаваше пеша по дъното като по суша, Израил видя потъващия гонител – фараона и извика: „Да възпеем Бога с победна песен!“

Песен 3.

Никой не е свят както Ти, Господи Боже мой, Който въздигаш рогът на Твоите верни, Добрий, и ни утвърждаваш върху камъка на Твоето изповедание.

Песен 4.

„Христос е моята сила, Бог и Господ“, – божествено пее почитаната Църква с чисто съзнание, празнувайки в Господа.

Песен 5.

С Твоята божествена светлина, Добрий, те моля да озариш ставащите рано за да Те познаят – истинският Бог, Слове Божи, които ги призоваваш да се завърнат от греховния мрак.

Песен 6.

Като гледам житейското море да се навдига от бурите на изкушенията, прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: вдигни от тлението моя живот, Многомилостиви!

Песен 7.

Ангелът направи росоносна пещта за благочестивите отроци. По Божия команда халдеите бяха изгорени, така мъчителя беше убеден да извика: „Благословен Си, Боже, на нашите отци!“

Песен 8.

Хвалим, благославяме и се покланяме на Господа.

Раю, диви се и се изумявай, и земните основи да се разклатят. Защото ето, Пребъдващият във висините, се счита за мъртъв; малка гробница Го приема като странник. Благославяте Господа, служители; пейте химн, свещеници; превъзнасяйте Го безмерно, люде,  през всички векове!

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим.

„Чеснейшую“, Глас 6

Песен 9 от Канона. Гл. 6.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Милостиви Господи, сега хоровете на ангелите Те умоляват, херувимите и божествените серафими Те молят, силите, престолите, началата, властите, архангелите и господствата всички Те молят, Силни Боже, да се смилиш към всички отминали души.

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

Ето, пророците Те увещават, апостолите Те умолят, а патриарсите, мъчениците и праведниците викат с молба: „Спаси душите на всичките Ти благочестиви раби,  умрели на земята, Господи Човеколюбче.“

Слава...

Ти всичко знаеш, виждаш и наблюдаваш, и всички хора познаваш, и на всеки човек продължителността на живота. Дай на всички прощение на греховете им, и като единствен милосърден Бог, дари красотата на рая на всичките Си верни слуги, които Си избрал.

И сега. Богородичен.

Пресвета Дево и Владичице на света, ти си убежище на всички, и на живи и на умрели, и ти си спокойствието, славата, насладата и облекчението на онези, които са те получили като тяхна защитница, помощница и избавителка, Блага. Затова спаси всички, чрез твоите молитви.

Песен 9 от Катавасиите. Глас 6.

Всеки език е онемял да те възхвалява, както е достойно; неземният ум е замаян да те хвали с химни, Богородице. Въпреки това приеми нашата вяра, Добросърдечна, защото си видяла нашия копнеж, наистина вдъхновен от Бога; Владичице, защитнице на християните, ние те величаем.

Малка ектения 

С: Защото Те хвалят всички небесни сили и на Тебе въздаваме слава, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Ексапостиларий

Като поменаваме всички починали в Христос, да си спомним и за последния ден, верни, и винаги да молим Христос за нас и тях.

Слава..., и ныне..., Богородичен:

Ти си сладост на ангелите, радост на скърбящите, защитница на християните, Дево Майко Господня, защити ни и ни избави от вечните мъки.

Хвалитни стихири

Глас 6, Всякое дихание

Всичко, което диша, да хвали Господ! Хвалете Господ от небесата, хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

За починалите

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. Пс. 150:2

Страшен е края на човека при смъртта, и съда на Владиката е ужасен, защото там в ада е приготвен неугасим огън, измъчващ незаспиващ червей, скърцане със зъби, външна тъмнина и вечно осъждане. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.“

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. Пс. 150:3

Оставете всичко в живота, елате, погледнете с ужас в гробовете, и вижте измамата на света. Къде сега е хубостта на телата, славата и богатствата? Къде е гордостта на живота? Наистина, всичко е суета. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.“

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). Пс. 150:4

Някога на престол, а сега в гроб, облеченият в порфир сега ще се облече в тление, защото вече не е на престол, а лежи в гроб. Ето, изчезна царската власт. Ето, като сън премина човешкия живот. Затова викаме към Спасителя: „Дарувай упокой на тези, които Си избрал от временното, заради великата Твоя милост.“

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! Пс. 150:5-6

Всички отминали с надежда за вечен живот и променили житието си по всякакъв начин, Спасителю, от всеки пост и род, всяка възраст, мъже, жени, и новородени младенци, всели в недрата на Авраам, като Човеколюбец, и в места на покой, заради великата Ти милост.

Слава... Гл. 2. От Пентикостара

Както цветото изсъхва и преминава като сън, така се разлага всеки човек. Отново при звука на тръбата, всички мъртви ще станат като от земетръс за да Те посрещнат, Христе Боже. Тогава, Владико, които си взел от нас, настани в мястото на Твоите светии, като презреш съгрешенията им, Добросърдечни.

И сега... Гл. 6. От Пентикостара

Ти си нашия Бог, Който премъдро си сътворил всичко. Изпра̀ти ни пророците да ни пророчестват за Твоето пришествие, и апостолите да проповядват Твоето величие. Първите пророчествуваха Твоето пришествие, вторите просветиха с кръщение народите. Мъчениците пострадаха и получиха слава за това, и прилежно се молят на Тебе – Владиката, заедно с родилата те Майка. Упокой, Боже, душите, които си приел, а нас сподоби с Твоето Царство, Ти, Който претърпя кръста заради мене – осъденият, Избавителю мой и Боже.

Велико славословие - чете се

Слава на Тебе, Който ни показа светлината! Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците добра воля! Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине единородни Иисусе Христе, и Светий Душе! Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас – Ти, Който вземаш върху Си греховете на света! Приеми нашата молитва, Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас! Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!

Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във вечни векове! Удостой ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях! Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославено да е името ти во веки! Амин!

Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме! Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Господи, прибежище бил си нам от род във род. Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцери душата ми, защото съгреших пред Тебе“. Господи, към тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото у Тебе е изворът на живота; в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи Твоята милост към тия, които Те познават.

Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни и хвално и прославено да е името Ти во веки. Амин! Да бъде, Господи, милостта Ти над нас според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти Господи научи ме на Твоите наредби. Благословен си Владико вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Светий, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост Господи е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Тебе слава подобава. на Отца и Сина и на Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

Просителна ектения

Свещеникът: Защото благословена и славна е силата на Твоето царство, на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин!

Стиховни стихири. Глас 6: От Пентикостара

Имайки неразгадаемо състрадание към нас, и неизчерпаем извор на божествено благоволение, Многомилостиви, дошлите при Тебе, Владико, всели в земята на живите, във възлюбените и желани селения, давайки им притежание, което е вечно, защото Ти проля кръвта Си за всички, Христе, и така откупи целия свят с цена, която ни даде живот.

Стих: Техните души ще пребъдват в добро място.

Претърпял Си животворно умъртвяване, и стана извор на живот, и даде на верните вечна наслада чрез божествената Си доброта, Владико, единствен щедър и безгрешен. Сега Те молим за починалите в надежда за възкресение, да им даруваш прощение на прегрешенията, та по всякакъв начин да се възпява Твоето име, Христе, и така спасени да славим Твоето човеколюбие.

Стих: Блажени, които Си избрал и приел, Господи.

На Тебе се молим, Христе, Който господаруваш над живите и мъртвите с богоначална власт. Сам упокой с Твоите избрани Твоите верни раби, отминали при Тебе, Човеколюбче – единственият благодетел, в място прохладно, в светлината на светиите, защото обичаш милостта и спасяваш като Бог, тези които Си създал по Свой образ, единствен Многомилостиви. 

Слава:

Някога в Едем вкусването от дървото се оказа болезнено за Адам, когато змията изплю отровата, и заради него влезе смъртта във всички родове, поглъщаща човека. Но дойде Владиката, стъпка змията и ни дари възкресение. Затова да извикаме към Него: „Пощади, Спасителю, които си приел, и със светиите ги упокой, като Човеколюбец.“

И сега: Богородичен

Ти се яви жилище, достойно за Бога, Пресвята, прие Бога в себе си, и роди безмъжно Бога в две естества, но в една ипостас, Чиста. Него моли, Дево, Единородният и Първороден, Който те запази непорочна и след раждането ти, да упокои душите на починалите във вяра, в светлината на нетлението и блаженството.

Благо есть, Пс. 91

Свещеникът: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний,  да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – всяка нощ.

Трисвятое

Тропар, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава..., и нине...: Богородичен

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Когото си родила, Богородице безмъжна, спасение на верните.

Ако няма Литургия: Сугуба ектения и Отпуст

СВЕТА ЛИТУРГИЯ

Антифон 1, гл. 2

Стих 1: Добро е да славим Господа и да възпяваме Твоето име, Всевишний. Пс. 91:1

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2: Да разгласяме сутрин Твоята милост, и Твоята истина – нощем. Пс. 91:2

Стих 3: Праведен е Господ, и няма неправда в Него. Пс. 91:16

Малка ектения

Антифон 2, гл. 2

Стих 1: Господ царува; Той е облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. Пс. 92:1А

Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.

Стих 2: И Той утвърди вселената, която няма да се поклати. Пс. 92:1Б

Стих 3: На Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. Пс. 92:5Б

Единородний Сине:

Малка ектения

Антифон 3

Тропар, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

Слава..., и нине...: Богородичен

Имаме те и стена, и пристанище, и благоприятна молитвеница пред Бога, Който си родила, Богородице безмъжна, на верните спасение.

Малък вход

Входно, гл. 2:

Приидите поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ни, Сине Божий, во святих дивен Си, поющия Ти, алилуия.

Тропари, гл. 8

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

На храмовия светия

Кондак, Глас 8

Със светиите упокой, Христе душите на Твоите раби, където няма нито болка, нито печал, но живот безкраен.

Прокимен. Глас 6.

Душите им ще бъдат настанени на добро място. Стих: Господи, Боже мой, викам към Тебе.

Апостол (1 Сол.4:13-18)

Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите, защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Алилуия. Глас 6

Стих 1: Блажени, които Си избрал и приел, Господи. Пс.64:5

Стих 2: Паметта им е от века и до века. Пс.101:13

Евангелие на Седма събота след Пасха

Йоан 21:14-25

Причастен. Пс 64, 101.

Блажени, които Си избрал и приел, Господи. Паметта им е от века и до века. Алилуия.

Вместо Видехом

Глубиною мудрости

Чрез дълбочината на мъдростта всичко Си устроил човеколюбно, и на всички полезното Си дал, единствени Създателю, упокой, Господи, душите на Твоите раби, защото те възложиха всичкото си упование на Тебе, Твореца и Създателя и нашия Бог.

След „Буди имя Господне, хорът запява поменни стихири. Гл. 4

       С душите на починалите праведници упокой, Спасителю, душите на Твоите раби, запази ги в блажения живот, който е у Тебе, Човеколюбче.

       В Твоето място на покой, Господи, където се упокояват всички Твои светии, упокой и душите на Твоите раби, защото Си единственият Човеколюбец.

       Слава:

       Ти си Бог, Който слезе в ада, и развърза окованите. Сам и душите на Твоите раби упокой!

       И сега:

       Единствена чиста и непорочна Дево, която роди безсеменно Бога, моли да се спасят тяхните души.

Ектения за починалите

       Дяконът: Помилуй нас, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй.

       Хорът: Господи помилуй (3 пъти, мертвено)

       Още се молим за упокоение душите на починалите Божи раби ... и за да им се прости всяко волно и неволно прегре­ше­ние.

       За да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците.

       Божията милост, царството небесно и прощение на гре­хо­вете им да изпросим от Христа – безсмъртния Цар и наш Бог.

       Хорът: На Тебе, Господи.

       Дяконът: На Господа да се помолим!

       Свещеникът: Боже на духовете и на всяка плът, Който стъпка смъртта, съсипа дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти, Господи, упокой душите на починалите Твои раби сега поменати в място светло, в място тревисто, в място прохладно, дето няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са сторили с думи, или дело, или мисъл, прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята прав­да е правда вечна, и Твоето слово е истина.

       Дяконът: На Господа да се помолим!

       Хорът: Господи помилуй!

       Свещеникът: Защото Ти си възкресението, животът и покоят на почи­на­лите православни християни, Христе Боже наш, и затова на Тебе отпра­вяме славата, с безначалния Твой Отец, и пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков.

       Хорът: Амин! Вечная памет (3 пъти).

 Отпуст

       Дяконът: На Господа да се помолим!

       Народът: Господи, помилуй!

       Свещеникът: Благословението Господне и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодатта и човеколюбието Му, всякога, сега и винаги и во веки веков.

       Народът: Амин.

       Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Народът: Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи, помилуй. (три пъти)

Благослови!

Свещеникът дава отпуст:

Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и преблагословена света Майка, (името на храмовия светец), на светите славни и всехвални апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите равноапостолни славянобългарски просветители Методий и Кирил, на светия благоверен цар Борис-Михаил, на светия отец наш Климент архиепископ, Охридски чудотворец, на преподобния наш отец Йоан, пустинножител Рилски, чудотворец, на светия наш отец Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна, на светия (името на светеца на деня), чиято памет честваме, и на всички светии ­ да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец.

Народът: Амин.

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас.

Народът: Амин.

Катавасиите са преведени от отец Иван Латковски


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6whch 

Разпространяване на статията:

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]