Мобилно меню

4.8632478632479 1 1 1 1 1 Rating 4.86 (117 Votes)

640 217825В навечерието на 15 септември публикуваме чинопоследованието на водосвет за начало на учебната година. Молитвите в него са преведени на български, за да са разбираеми за участниците – учителите, учениците, родителите, гостите на тържеството. Текстът е подреден от свещ. Станислав Симеонов.

 При невъзможност водосветът да бъде извършен от свещеник, може основните молитви да се изчетат от учител-християнин, имащ съзнанието, че както всяко друго човешко дело, и учебното дело трябва да започва с изпросване на Божието благословение.

Дякон (ако има; ако няма, този възглас се пропуска): Благослови, владико!

Свещеник: Благословен е нашият Бог всякога, сега и винаги, и във всички векове.

Хор: Амин!

Гл. 8: Бог Господ и явися нaм, благословeн грядий во имя Господне. (3)

Тропар: Благословeн еси, Христе Боже нaш, Иже премyдри ловци явлeй, ниспослaв им Духа Святaго, и теми уловлeй вселeнную, Человеколюбче, слaва Тебе.

Благословен си, Христе Боже наш, Който си направил рибарите мъдри, като си им изпратил Светия Дух, и чрез тях си уловил вселената, Човеколюбче, слава на Тебе.

Слaва..., и нине...,  гл. 6:

Пресвятая Богородице Дево, рyк нaших дела испрaви и прощeние прегрешeний нaших испроси, внегда пети нaм ангелское пение:

Пресвета Богородице Дево, направлявай делата на нашите ръце и изпросвай прошка за греховете ни, когато ти пеем ангелската песен:

Святий Боже, святий крепкий, святий безсмeртний, помилуй нaс. (3)

Слaва..., и нине...: Святий безсмeртний, помилуй нaс.

Святий Боже, святий крепкий, святий безсмeртний, помилуй нaс.

Дякон (или свещеникът; и нататък при отсъствие на дякон неговите възгласи се произнасят от свещеника): Да внимаваме!

Свещеник: Мир на всички вас!

Четец: И на твоя дух!

Прокимен, гл. 4: Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки.

Стих: Насочи ме към Твоята истина и ме научи.

Свещеник: Премъдрост!

Четец: Ще се чете из Съборното послание на св. апостол Яков.

Свещеник: Да внимаваме!

Четец (чете апостола):

Братя, който между вас е мъдър и изкусен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в кротост и мъдрост. Но, ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината: това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска; защото, дето има завист и свадливост, там е неуредица и всичко лошо. А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците. (Иак. 3:13-18)

Свещеник: Мир на тебе, четецо!

Хор: Алилуия (3)

Дякон: Премъдрост, прави да изслушаме от светото Евангелие.

Свещеник: Мир на всички вас!

Хор: И на твоя дух.

Свещеник: Ще се чете от светото Евангелие според Лука.

Дякон: Да внимаваме!

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Свещеникът чете Евангелието:

Всяка година родителите на Иисус ходеха в Йерусалим за празник Пасха. И когато Той стана на дванайсет години, те отидоха в Йерусалим по обичая на празника; а когато се връщаха, след свършване на празничните дни, Отрокът Иисус остана в Йерусалим; и не забелязаха това Йосиф и майка Му. Като мислеха, че Той върви с дружината, изминаха един ден път и Го търсиха между роднини и познайници; и като Го не намериха, върнаха се в Йерусалим и Го търсеха. Подир три дни Го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва; всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му. И като Го видяха, смаяха се; и Му рече майка Му: Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим. Той им рече: защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми? Но те не разбраха казаните от Него думи. Той тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си. Иисус пък преуспяваше в мъдрост и възраст, и в любов пред Бога и човеците. (Лука 2:41-52)

Дякон: С мир на Господ да се помолим!

Хор (след всяко прошение): Господи, помилуй.

Дякон:

За мира свише и за спасението на нашите души на Господа да се помолим.

За мира по целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви и за обединението на всички на Господа да се помолим.

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честнòто свещенство, за дяконството в Христос, за целия църковен клир и за целия народ на Господа да се помолим.

За да се освети тази вода със силата, действието и слизането на Светия Дух на Господа да се помолим.

За онези, които преподават в това училище, за учениците, за техните родители и попечители, за дарителите, за ръководителите и всички, които с благоговение влизат в този учебен дом, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и запази ни, Боже, с Твоята благодат.

Като си спомним Пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и винаги дева Мария, заедно със всички светци, нека сами себе си и целия наш живот на Христа Бога да отдадем.

Хор: Тебе, Господи.

Свещеник: Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина, и Светия Дух.

Хор: Амин.

Дякон: На Господа да се помолим!

Хор: Господи, помилуй.

Свещеникът чете молитвата:

Боже великославни, Който правиш безброй чудеса! Дойди сега, Владико, при рабите Си, които Ти се молят, и прати Твоя Свети Дух, та да освети тази вода; и дай на приемащите я твои раби премахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от болки и освобождаване от всяко зло, а така също затвърдяване и освещаване на това училище, очистване от всяка сквернота и прогонване на дяволското коварство.

Възглас на свещеника:

Защото е благословено и прославено пречестното и великолепно Твое име – на Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и вовеки веков.

Хор: Амин.

Свещеник: Мир на всички вас!

Хор: И на твоя дух.

Свещеник: Да преклоним главите си пред Господа.

Хор: Тебе, Господи.

Свещеникът чете тихо молитвата:

 Господи, Ти, Който благоволи да се кръстиш в река Йордан и да осветиш водата, наклони ухото Си, чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланянето на своята шия ознаменуваме нашата рабска покорност. Удостой ни чрез причащаването с тази вода да се изпълним с Твоето освещение и да бъде то за нас за здраве на душата и тялото.

Възглас на свещеника:

Защото Ти си нашето освещение и на Тебе въздаваме слава, благодарност и поклонение с безначалния Твой Отец, с Всесветия и благ, и животворящ Твой Дух сега и винаги, и вовеки веков.

Хор: Амин.

Свещеникът взима честния кръст, благославя с него накръст водата три пъти и пее:

Тропaр, гл. 1:

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи на сопротивния дaруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство.

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като им даруваш победи над враговете и запазваш с кръста Си Твоя народ.

Този тропар се пее три пъти и всеки път свещеникът потапя кръста по описания начин, след което поръсва накръст всички страни и пее:

Тропaр, гл. 2:

Твоих даров достойни нaс сотвори, Богородице Дево, презирaющи согрешения наша, и подающи исцеления верою приeмлющим благословeние твое, пречиcтая.

Направи ни достойни за твоите дарове, Богородице Дево, като гледаш снизходително на нашите грехове и даваш изцеление на онези, които с вяра приемат твоето благословение, пречиста.

Дякон: На Господа да се помолим!

Хор: Господи, помилуй.

Свещеникът чете молитвата:

Господи Боже, Създателю наш! Ти си удостоил нас, хората, с Твоя образ и си открил премъдростта Си на младенците. Ти си дал премъдрост на Твоя пророк Самуил и на Твоя помазаник Соломон. Тебе, вечната и божествена Истина, усърдно молим: милостиво погледни на тези деца и прати върху тях духа на премъдростта и разума, духа на познанието и благочестието, духа на Твоя страх! Отвори ума им, за да възприемат силата на Твоя закон и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла умисъл. Запази ги твърдо в православната вяра, в душевна чистота и целомъдрие, насочи волята им към изпълняване на Твоите свети заповеди и придобиване на добри и полезни навици. И така, подготвени чрез Твоята премъдрост и като преуспяват в добродетелния живот и полезното знание, да станат учители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие, и да се удостоят да станат наследници в Твоето вечно царство.

Хор: Амин!

Отпуст:

Христос, истинският наш Бог, Който на рибарите разкри Евангелието и ги показа учители и апостоли, по молитвите на Своята Пречиста и преблагословена майка, на светите славни и всехвални апостоли, на светите и всехвални вселенски учители Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, на светите славянски просветители Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, и на всички светци да ни запази и помилва като благ и човеколюбец.

Свещеник: По молитвите на нашите свети отци, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилвай ни.

Хор: Амин!

 


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/6wqp6 

Разпространяване на статията: