Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

d7314ed250566adcd4b90e3cfc054c7eСборникът “Модели на сътрудничество между Църквата, общинската власт и държавата за провеждане на религиозно образование (1997 - 2017)” представя седем основни модела на сътрудничество между различните институции в България за преподаване на Религия и перспективите, които се очертават пред този тип образование.

Авторският екип – д-р Полина Спирова, д-р Златина Каравълчева и консултантът - д-р Росица Георгиева - обобщават успешните модели за провеждане на религиозно образование, разработени в различни части на страната в периода 1997-2017 г. Те са изведени на базата на докладите от организирания от Русенска митрополия Национален семинар на тема: „Взаимодействие между Църква, общинска власт и държава в сферата 
на религиозното образование. Добри практики 
и перспективи” (април 2016), както и от проучвания на авторите на документи и нормативни разпоредби. 

Изданието е посветено на 20-та годишнина от въвеждането на предмета Религия в българското училище. То е финансирано от дирекция “Вероизповедания” на МС.

 

 

 

 

 

 

 

3 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)

2018 06 17 1908Изданието „Стратегически насоки за развитието на религиозното образование в България“ обобщава 20-годишния опит на учители и катехизатори от преподаване на предмета Религия в средните училища и на вероучение в прицърковните школи, като предлага конкретни стъпки за развитие на религиозното образование у нас в бъдеще. В основата на изследването са поредицата семинари, проведени в Русе под патронажа на Русенския митрополит Наум, в които взеха участие клирици, университетски преподаватели, учители и общественици, ангажирани с каузата на религиозното образование.

Отправната точка на авторския екип (д-р Полина Спирова, д-р Златина Каравълчева и Цветомира Антонова) е анализът на актуалното състояние на религиозното образование в България, а предложените стратегически насоки не представят една желана, но нереалистична ситуация на бъдещето на религиозното образование у нас, но изхождат от обективните дадености и особености на обществения и църковен живот. Конкретните стъпки, предложени в изданието, са съобразени със състоянието на предмета Религия и вероучението в страната. Представени са три направления, в които би следвало да се насочат усилията на участниците в процеса: организационно обезпечаване, дидактическо обезпечаване и преодоляване на стереотипите в обществото към религиозното образование.

Подчертава се необходимостта да бъде уреден статутът на учителите по Религия и на преподавателите в прицърковните училища, както и да бъдат осигурени учебни пособия и нормални условия за провеждане на заниманията. Представени са различни предложения за промяна, които да отворят религиозното образование към обществото, училищната общност, както и за отваряне на самото съдържание на предмета към съвременните проблеми на обществото.

Изданието излиза със съдействието на Русенска митрополия и се финансира от Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет.

 

 

104436362 555801255082665 8408151784969210671 n

[Какво представлява проектът?] [За кого е предназначено изданието?] [Kое прави това издание различно?] [Как можете да помогнете:]