Мобилно меню

4.4615384615385 1 1 1 1 1 Rating 4.46 (39 Votes)
2026_1.jpgНа фи­­нал­­­на­­та пра­­ва е из­­­гот­­­вя­­не­­то на нов Се­­ме­­ен ко­­декс, кой­­то спо­­ред прог­­­но­­зи­­те в най-ско­­ро вре­­ме ще вле­­зе в си­­ла в стра­­на­­та ни. Още при “ди­­а­­го­­на­­лен про­­чит” се на­­би­­ват на очи две но­­ви прав­­­ни уред­­­би в об­­­ласт­­­та на се­­мей­­но­­то пра­­во: брач­­­ни­­ят до­­го­­вор и т. нар. фак­­­ти­­чес­­­ко съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во.

Об­­­що­­из­­­вес­­­тен факт е, че през пос­­­лед­­­ни­­те 10-20 го­­ди­­ни все по­­ве­­че мъ­­же и же­­ни жи­­ве­­ят за­­ед­­­но, под­­­дър­­­жат ин­­­тим­­­ни от­­­но­­ше­­ния и об­­­що до­­ма­­кин­­с­­т­­­во, без да са склю­­чи­­ли брак. Спо­­ред пос­­­лед­­­ни­­те ста­­тис­­­ти­­чес­­­ки дан­­­ни по­­ве­­че от по­­ло­­ви­­на­­та  ро­­де­­ни в стра­­на­­та ни де­­ца се раж­­­дат из­­­вън брак – пре­­дим­­­но в по­­ве­­че или по-мал­­­ко про­­дъл­­­жи­­ли из­­­вън­­б­­­рач­­­ни съ­­жи­­тел­­с­­т­­­ва.

4.7241379310345 1 1 1 1 1 Rating 4.72 (29 Votes)
PG_200027.jpgМоже би един от най-лесните и удобни отговори на въпроса “Защо хората в Църквата са толкова малко?” е отговорът-оправдание и обвинение към точно тези хора извън църквата. Наскоро обаче си мислих за думите на Христос: “Вие сте светлината на света” и се опитвам чрез тези Негови думи да си дам отговор на поставения по-горе въпрос. Може би ние като Божи народ не сме способни да покажем това Божествено отражение или пък, ако го показваме, то бледнее пред безбройните рекламни светлини на суетния и преходен свят. А може би нашата (Божествена), “тиха светлина” е примесена точно с тези евтини, шарени и шумни отблясъци, с които съвременното общество храни сетивата си.

Според мен една от причините за това е точно примесването на различните източници на “светлина” – на “невечерната” и на тази, отразяваща триумфа на пазарното и консуматорско мислене в съзнанието на днешния човек.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
htlr2.jpgВ тази статия, публикувана в последния брой на гръцкия вестник „Вима тис кириакис”, известният гръцки богослов Йеротей Влахос, митрополит на Навпакт, взема отношение към протичащия в момента диспут в гръцкото общество за методите на мисия на гръцката Църква. Проповядва ли „добрият имидж” Христос? Не изпада ли гръцката Църква в плен на PR религията, в опит да поправи разрушения си авторитет от последните години? Каква е същността на християнската мисия? На тези и други въпроси отговаря Йеротей Влахос, вземайки повод от скандала с „поклонническата круизиера”, който миналата седмица бе отменена от Св. Синод на Гръцката църква и директно критикувайки "църковния курс" на Атинския архиепископ Христодул. 
 
В наши дни църковните хора са подложени на изкушението да се превърнат в обществени фактори, да използват начините и методите на едно антропоцентрично общество, за да се сдобият със слава, пари, публичност, признание.

В своята същност това е третото изкушение, на което е бил подложен Христос в пустинята, когато дяволът Му предложил всички царства на земята и цялата човешка слава и поискал в замяна Христос да му се поклони. Христос отхвърлил това изкушение с думите: „Махни се от Мен, сатана! Казано е, само на Господ, Твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш!”, като така ни показа начина, по който и ние трябва да посрещаме това трето изкушение.

4.6363636363636 1 1 1 1 1 Rating 4.64 (33 Votes)
Братислава “Най-големият враг на човека е грехът – плоди болести и смърт” – това изречение е написано с бяла боя на един от мостовете над Дунав в град Братислава. Надписът е направен с обикновена четка направо върху тротоара и не спада към жанра на графитите. Подобни маниашки надписи се виждаха едно време на излизане от София с влак в северна посока: Бог е любов, Четете Библията…

Тези мъдри всъщност мисли, написани по този начин на някакво странно място, дали правят впечатление на някого и не звучат ли твърде страшно – това се чудя всеки път… Замислил си се за светски неща, за грешни може би и изведнъж прочиташ нещо такова…

4.5294117647059 1 1 1 1 1 Rating 4.53 (17 Votes)
117350233_f8d4e43478_o.jpgБог съществува

Ние определяме чудесата като особено Божие дело в света. Ето защо първо трябва да се приеме, че Бог съществува. Апологетиката привежда многобройни доказателства за Божието битие: космологически, психологически, исторически, телеологически, онтологически и нравствени, но предупреждава, че за Бога като свръхсъщност и свръхбитие не могат да бъдат приложени никакви логически аргументи. Оттук, ако приемем, че Бог съществува и наред с другите Си дела е сътворил света, значи е в състояние и да действа в този свят.
        
Същност на чудесата

Основни белези на чудесата са, че те са действителни факти. Те не са естествени явления, които ние, според нашите ограничени познания, не можем да обясним. Те винаги имат религиозно-нравствена страна – да утвърждават вярата в Бога и Божието домостроителство за спасение на човеците.