Мобилно меню

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (12 Votes)
Възможност за кандидатстване от страна на местните поделения на БПЦ и на другите вероизповедания по Програмата за развитие на селските райони

Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП) е разработило „Програма за развитие на селските райони за Р България за 2007-2013 г.” (ПРСР), която е внесена за разглеждане и одобрение от Европейската комисия (ЕК). В нея са заложени мерки и дейности, които са насочени към физическото обновление на селските райони и преодоляване на обезлюдяването им чрез благоустройствени дейности за изграждането на привлекателна селска среда.

Наред с това тази програма дава възможност на местните поделения (по смисъла на Закона за вероизповеданията това са митрополии, епархии, мюфтийства, църковни настоятелства, джамийски настоятелства, манастирски събори и пр. - б. р.) на вероизповеданията на територията на 178 общини да кандидатстват за финансиране за подобряване на облика на сгради и на външни прилежащи към тях пространства с местно историческо, културно и религиозно значение. Това е нова възможност за обновяване на молитвените домове на вероизповеданията (църкви, манастири, джамии и др.) и прилежащите им пространства, които отговарят на посочените условия.

Бенефициенти на средствата от ПРСР могат да бъдат и местните поделения на Българската православна църква (БПЦ) и на другите вероизповедания.

4.8333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (48 Votes)
194404.jpgКогато мислим за Гърция, първите асоциации обикновено са нашарени в синьо и бяло острови, лазурно небе и наситено-синьо море. Неслучайно тези два цвята са в основата на гръцкото знаме. Те сякаш символизират нескончаемия оптимизъм на южните ни съседи, бликащ от дълбините на топлото Егейско море и постоянно сгряван от лъчите на жаркото гръцко слънце. И все пак. Освен хилядите острови Гърция има още една визитна картичка – Метеора. Областта Тесалия в централна Гърция е била според гръцката митология жилище на боговете, тук е била и страната на кентаврите. А самата Метеора е едно от чудесата на природата с причудлива красота, която може да изненада дори опитното око на професионалния турист – спокойният релеф на Тесалийската равнина внезапно бива нарушен от монолитни отвесни скали, сякаш забити в земните недра, високи стотици метри и незнайно как оказали се на това равно място. Неслучайно мнозина туристи свързват феномена с паднали метеорити, от което извеждат и името на местността Метеора. Всъщност Метеора означава „висящ във въздуха”, „намиращ се между небето и земята” и специалистите-геолози отреждат на областта почетно роднинство с древния Олимп. Нагъването на земните пластове довело да образуването на Олимп, станало причина и за оттеглянето на водите на праисторическото Тесалийско езеро към морето, а на това място останали изваяните от водата каменни стълбове.


4.4615384615385 1 1 1 1 1 Rating 4.46 (39 Votes)
2026_1.jpgНа фи­­нал­­­на­­та пра­­ва е из­­­гот­­­вя­­не­­то на нов Се­­ме­­ен ко­­декс, кой­­то спо­­ред прог­­­но­­зи­­те в най-ско­­ро вре­­ме ще вле­­зе в си­­ла в стра­­на­­та ни. Още при “ди­­а­­го­­на­­лен про­­чит” се на­­би­­ват на очи две но­­ви прав­­­ни уред­­­би в об­­­ласт­­­та на се­­мей­­но­­то пра­­во: брач­­­ни­­ят до­­го­­вор и т. нар. фак­­­ти­­чес­­­ко съ­­жи­­тел­­с­­т­­­во.

Об­­­що­­из­­­вес­­­тен факт е, че през пос­­­лед­­­ни­­те 10-20 го­­ди­­ни все по­­ве­­че мъ­­же и же­­ни жи­­ве­­ят за­­ед­­­но, под­­­дър­­­жат ин­­­тим­­­ни от­­­но­­ше­­ния и об­­­що до­­ма­­кин­­с­­т­­­во, без да са склю­­чи­­ли брак. Спо­­ред пос­­­лед­­­ни­­те ста­­тис­­­ти­­чес­­­ки дан­­­ни по­­ве­­че от по­­ло­­ви­­на­­та  ро­­де­­ни в стра­­на­­та ни де­­ца се раж­­­дат из­­­вън брак – пре­­дим­­­но в по­­ве­­че или по-мал­­­ко про­­дъл­­­жи­­ли из­­­вън­­б­­­рач­­­ни съ­­жи­­тел­­с­­т­­­ва.

4.7241379310345 1 1 1 1 1 Rating 4.72 (29 Votes)
PG_200027.jpgМоже би един от най-лесните и удобни отговори на въпроса “Защо хората в Църквата са толкова малко?” е отговорът-оправдание и обвинение към точно тези хора извън църквата. Наскоро обаче си мислих за думите на Христос: “Вие сте светлината на света” и се опитвам чрез тези Негови думи да си дам отговор на поставения по-горе въпрос. Може би ние като Божи народ не сме способни да покажем това Божествено отражение или пък, ако го показваме, то бледнее пред безбройните рекламни светлини на суетния и преходен свят. А може би нашата (Божествена), “тиха светлина” е примесена точно с тези евтини, шарени и шумни отблясъци, с които съвременното общество храни сетивата си.

Според мен една от причините за това е точно примесването на различните източници на “светлина” – на “невечерната” и на тази, отразяваща триумфа на пазарното и консуматорско мислене в съзнанието на днешния човек.

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
htlr2.jpgВ тази статия, публикувана в последния брой на гръцкия вестник „Вима тис кириакис”, известният гръцки богослов Йеротей Влахос, митрополит на Навпакт, взема отношение към протичащия в момента диспут в гръцкото общество за методите на мисия на гръцката Църква. Проповядва ли „добрият имидж” Христос? Не изпада ли гръцката Църква в плен на PR религията, в опит да поправи разрушения си авторитет от последните години? Каква е същността на християнската мисия? На тези и други въпроси отговаря Йеротей Влахос, вземайки повод от скандала с „поклонническата круизиера”, който миналата седмица бе отменена от Св. Синод на Гръцката църква и директно критикувайки "църковния курс" на Атинския архиепископ Христодул. 
 
В наши дни църковните хора са подложени на изкушението да се превърнат в обществени фактори, да използват начините и методите на едно антропоцентрично общество, за да се сдобият със слава, пари, публичност, признание.

В своята същност това е третото изкушение, на което е бил подложен Христос в пустинята, когато дяволът Му предложил всички царства на земята и цялата човешка слава и поискал в замяна Христос да му се поклони. Христос отхвърлил това изкушение с думите: „Махни се от Мен, сатана! Казано е, само на Господ, Твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш!”, като така ни показа начина, по който и ние трябва да посрещаме това трето изкушение.