Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (12 Votes)
ФредерикаПредлагаме на Вашето внимание два откъса от книгата "Истински избор" на известния американски православен публицист и апологет Фредерика Матюз-Грийн. В момента се подготвя и българският превод на книгата, който е заплануван да излезе от печат през 2008 год.

Вече над двадесет и пет години нацията е затънала в тресавището на изключително трудната полемика относно абортите. “Затънала” е много подходящо определение; едни и същи изтъркани спорове се водят отново и отново и понеже спорещите страни си карат, както си знаят по успоредни прави, без да се опровергават един друг, не е възможно да се стигне до разрешаване на проблема. Намираме се в пълна безизходица.

4.8947368421053 1 1 1 1 1 Rating 4.89 (19 Votes)
1_9.jpgПоздрави от София. Малко ми е тъжно и ще споделя. Днес Миро донесе една брошурка озаглавена "Аз, нероденото дете". Издава я Балканският православен младежки съюз заедно с един гръцки манастир. Брошурката е срещу абортите и е направена изключително интересно и много въздействащо. Аз щях да се разрева в един момент - когато четях за един от методите за "прекъсване на бременност" и имаше картинка - клещи, които притискат главичката на едно съвсем мъничко същество, готови да строшат тази миниатюрна главичка :( Не ми е въздействала само на мен и определено не съм единствената провокирана, само като гледах физиономиите на колегите, докато четяха просто .. ужасно е.

После бях на спорт и чух нещо по свой адрес, което гласеше - Убий я с топката, няма кой да реве за нея. Трябваше да го пусна от едното ухо и да си излезе през другото, но му обърнах внимание и се размислих. Тъпо, защото по-добре да изгониш една безсмислица докато е още в статута на такава, а не да й отделиш внимание и после да се бориш с нея. На теория ми е ясно и лесно, но практиката не съвсем. И се размислих, разбира се, че има кой да "реве" за мен... но за едно малко същество, което няма шанс да живее, което собствената му майка убива .. кой реве за него?

4.8461538461538 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (39 Votes)
1_8.jpgАко погледнем от гледната точка на догматите, Църквата оставя малка възможност за спасението на абортираните деца, както и по принцип на некръстените. Но без да се отрича църковното учение, съществуват и личните намеси на светците или изпълнените с болка викове на вярващите хора, които трогват Христос и Го убеждават да действа независимо от всички рамки, които хората са поставили в живота си.
Догматичното учение на Църквата e, че когато човек умре, той отива или на небето, или в ада, където очаква Второто пришествие и окончателното възстановяване на всичко. Ако ще има някакви премествания от ада в рая, заради молитвите и милосърдието на близките на починалите, или заради намесата на светците, то това ще стане по време на Второто пришествие.
На Света Гора обаче знам за много случаи, когато монасите са премествали с молитвите си било стареца си, било някой свой брат от ада в рая. Тук е мястото да кажем за отговора на стареца Порфирий на въпроса на един отец от Свакиес:

4.969696969697 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (33 Votes)
1_7.jpgКогато бях монах на Синай, един ден се изкачих на св. Връх. Беше зима и по целия път към светинята вървях сам. Храмът там е посветен на Светата Троица. Отваряйки вратата, видях едно писмо да лежи захвърлено на пода, без никакъв адресат. Отворих го и видях, че една жена го бе написала ... на Христос. Явно бе счела, че св. Връх на Синай е най-сигурното място, за да Му го предаде. Писмото всъщност бе един болезнен вик към Бога.

„Христе мой, моля Те, не отхвърляй от Себе си двете момченца, с които абортирах, като некръстени. Приеми ги и нека бъдат близо до Теб, а аз поемам да изплатя дълга си към Теб. Ще поискам и нещо повече, Христе мой. Понеже тези деца ги онеправдах аз, тяхната собствена майка, затова постави ги, Господи, сред ангелите Си. Каквото е нужно, за да стане това, поискай го и го вземи от мен. Направи така, че да усетя, че си чул молбата ми и си поставил двете ми дечица като ангели на небето, изпълнени със светлина и слава, защото само така ще се утеша за това, което извърших”.

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 4.67 (12 Votes)
Възможност за кандидатстване от страна на местните поделения на БПЦ и на другите вероизповедания по Програмата за развитие на селските райони

Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП) е разработило „Програма за развитие на селските райони за Р България за 2007-2013 г.” (ПРСР), която е внесена за разглеждане и одобрение от Европейската комисия (ЕК). В нея са заложени мерки и дейности, които са насочени към физическото обновление на селските райони и преодоляване на обезлюдяването им чрез благоустройствени дейности за изграждането на привлекателна селска среда.

Наред с това тази програма дава възможност на местните поделения (по смисъла на Закона за вероизповеданията това са митрополии, епархии, мюфтийства, църковни настоятелства, джамийски настоятелства, манастирски събори и пр. - б. р.) на вероизповеданията на територията на 178 общини да кандидатстват за финансиране за подобряване на облика на сгради и на външни прилежащи към тях пространства с местно историческо, културно и религиозно значение. Това е нова възможност за обновяване на молитвените домове на вероизповеданията (църкви, манастири, джамии и др.) и прилежащите им пространства, които отговарят на посочените условия.

Бенефициенти на средствата от ПРСР могат да бъдат и местните поделения на Българската православна църква (БПЦ) и на другите вероизповедания.