Мобилно меню

4.24 1 1 1 1 1 Rating 4.24 (25 Votes)
Снимка: Борислав Николов, в. СегаВъв връзка със споровете около влиянието на "Атака" в Православната църква, екипът на "Двери" се обърна за експертно мнение към политически анализатор д-р Теодора Полименова. Въпросът, който й зададохме беше до каква степен "Атака"  е обикновен носител на протестния вот и до каква изразява назряващи про-фашистки и антисемитски настроения в обществото. Екипът на сайта ще се опита в бъдеще отрази мнението и на представителите на политическата класа.

(Снимка: Борислав Николов,  в. "Сега")

4.5238095238095 1 1 1 1 1 Rating 4.52 (21 Votes)
Rotonda_Sv.G_1.jpgВ го­ди­ни­те на раз­ко­ла три хра­ма в сто­ли­ца­та бя­ха пре­вър­на­ти в не­го­ва ем­б­ле­ма: ­ ро­тон­да­та “Св. Ге­ор­ги”, “Св. Пет­ка Са­мар­джийс­ка” и “Св. Со­фи­я”. Ед­на го­ди­на след въз­с­та­но­вя­ва­не­то на ми­ра в Цър­к­ва­та раз­го­ва­ря­ме с пред­с­то­я­те­ли­те на те­зи три “ем­б­ле­ма­тич­ни” хра­ма за про­ме­ни­те след раз­ко­ла и по­у­ките от него.

4.4545454545455 1 1 1 1 1 Rating 4.45 (22 Votes)
5_anastenaria.jpgЗа нестинарството  съществува  сравнително  обширна литература от историци, етнолози, културолози, фолклористи,   психопатолози. Богословските  публикации  за  нестинарството  в  България  за  разлика  от  съседна  Гърция  са  оскъдни.  Това  се отнася и  по отношение на  задълбочени  научно-богословски  разработки  по  проблематиката. През  20-те, 30-те  и  40-те  години  на  миналия  век  в  църковния  периодичен  печат  у  нас  темата  е  дискутирана, вземано  е  отношение  по  нея, но не  се създават  традиции  за  целенасочено  и  многоаспектно  изследване.  Най-често  публикуваното  е  на  повърхностно  ниво  и  е предназначено  за  масовата  читателска  публика.

4.7272727272727 1 1 1 1 1 Rating 4.73 (33 Votes)
fariseiКакво се крие всъщност зад етикета зилоти, който с гордост някои си приписват? Позволете ми да изложа в един обобщен вид личната си рефлексия от прочетеното по темата у Хр. Янарас и приснопаметните старци Йосиф, Порфирий, Яков, Ефрем и Паисий. Трябва да отбележим, че някои от старците са прекарали известен период от живота си сред зилотстващи и на някои им е трябвало дори и помощ свише, за да ги напуснат.
 

4.9459459459459 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (185 Votes)

shmeman.jpgНай-голямото предизвикателство днес е да възстановим мисионерското измерение на Църквата. Трябва да осъзнаем една много основна истина: че по своята същност Църквата е Мисия, че в основата на нейното съществуване стои заповедта на Христос: „Идете и научете всички народи” (Мат. 28:19).

Ако една християнска общност загуби мисионерския си устрем, ще се превърне в затворена в себе си, маргинална група, която съществува, за да „задоволява духовните потребности на своите членове”. Много кратък е пътят от това състояние до отъждествяването с определена нация, общество или етническа група. A последното е сериозен белег за духовен упадък и духовна смърт. Главната духовна потребност на християнина би трябвало да бъде споделянето на живота и Истината с колкото може повече хора и дори с целия свят. Затова мисионерството е цел и смисъл на съществуването на Църквата в света, на присъствието ѝ в човешката история между Първото и Второто пришествие на Господа. С други думи, в мисионерството се крие смисълът на християнската история. Очевидно, не всички членове на Църквата могат да тръгнат да проповядват в буквалния смисъл на думата. Но всички трябва да бъдат ангажирани с мисионерската функция на Църквата, трябва да се чувстват отговорни за нея, да я подпомагат и да я подкрепят. Всяка епархия, всяка енория и всеки човек трябва да бъдат включени в мисионерското служение.

Превод: Смилен Марков