Мобилно меню

3.5 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (8 Votes)
На 11 август 2008 г. със съдействието на Дирекция “Вероизповедания” на МС беше учреден Национален съвет на религиозните общности в България, включващ представители от различните вероизповедания в страната. Целите на този съвет са:

- представяне на българския модел на религиозна толерантност и разбирателство в Европа и региона;
- при запазване на богословската си уникалност, тези общности да съдействат за съхраняване на междурелигиозния мир в България и за елиминиране на евентуалните прояви на нетърпимост;
- развиване на междурелигиозния диалог като средство за изграждане на добри взаимоотношения и изолиране на агресията и фундаментализма;
- подпомагане на държавните и местните органи на управление в отношенията им с вероизповеднията;
- осъществяване на превантивна дейност за предотвратяване на възможността политически и социални конфликти да се обясняват или решават чрез религиозно противопоставяне.

Сред учредителите са представители на БПЦ, Мюсюлманското изповедание, Католическата църква, Обединени евангелски църкви в България, Арменската църква и Израилтянския духовен съвет. Те приеха устав на сдружението, което предстои да бъде регистрирано като неправителствена организация.


Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xphr3 

Разпространяване на статията: