Мобилно меню

3.4390243902439 1 1 1 1 1 Rating 3.44 (41 Votes)
0Св. Синод на БПЦ призова всички православни християни, които са кръстени, да участват в 17-то националното преброяване, което протича в момента, и ясно да отбележат своята религиозна принадлежност. И по-конкретно, в част 4 на Население на Преброителната карта, въпрос 12, който гласи: "Религиозни ли сте?", християните са призовани да отговарят с "Да". А на следващия 13 въпрос: "Вашето вероизповедание е...", да отбележат "Източноправославно". 

Митрополитите отбелязват, че това е важно за потвърждаване на българската религиозна и културна идентичност, въпреки че въпросите за религиозната и етническа принадлежност са включени в групата на незадължителните. Нещо повече, Св. Синод счита, че отбелязването на религиозната принадлежност има характер на лично публично изповядване на вярата, което кореспондира с думите на Спасителя: „Всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен, а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен” (Мат. 10:32-33).

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/adfhy 

Разпространяване на статията: