Мобилно меню

4.5428571428571 1 1 1 1 1 Rating 4.54 (35 Votes)
1_51.jpgГорко на ония, които създават несправедливи закони и пишат жестоки решения (Исая 10:1).

Отложеният до следващо синодално нареждане митрополитски избор (тук) явно не е факт от значение за т.нар. временно управляващ Западно- и Средноевропейската епархия (ЗСеЕ). Нещо повече – забелязва се червената нишка за работа по принципа: „След временно управляващия – потоп“. До последно – интриги, потайност, сплетни – точно в симфония с учението на „кръстниците“ на носещия четирибуквен служебен псевдоним  временно управляващ.

Овакантената енория в Барселона, поради кончината на о. Иван Бонев, Бог да го прости, е призвана да докаже как може твърдо да устои на изкушенията за противоуставен произвол.

Екскурс:
Произвол от страна на фактори, стоящи повече под влияние на футболните страсти, отколкото начетени  относно  правоправенето според действащия в ЗСеЕ устав. За добре запознатите с футболната терминология на испанския език, аналогията между временно управляващия на ЗСеЕ и първокласната селекция на играчи в мадридския Реал е само въпрос на ударение и окончание: Galácticos е terminus technicus, за да не кажем жаргонов израз, който няма нищо общо със „селекцията“ на свещенослужители, а се отнася само до играчи във футболен отбор. Не обаче за футболната селекция и назначения в Испания, а за избора на енорийски свещеник в Барселонската църковна община става въпрос.

Защото отново се налага да напомним, че:

Според чл. 4, ал. 2 от Устава на БПЦ-БП Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа - със седалище в Берлин е устроена и се управлява (важи също за временно управляващия) с устав, одобрен на епархийски събор и утвърден от Светия Синод. Действащ легитимен устав на ЗСеЕ, одобрен на епархийски събор в Будапеща и утвърден от Светия Синод с Решение № 930 на Св. Синод – пълен състав от 20.12.1995 г. представлява Уставът на Западно- и Средноевропейската епархия (УЗСеЕ) от 1995 г.
В разпоредбата на неговия чл. 39 УЗСеЕ е предвиден избор на свещенослужител, преди неговото назначение:

Чл. 39 Избор на свещенослужител
1 - При вакантна енория (Църковна община) Църковното настоятелство се обръща с молба до епархийския архиерей да им изпрати енорийски свещеник. Епархийският архиерей им представя трима кандидати, от които те избират един;

2 – Общото събрание на овакантената Църковна община гласува за един от тримата кандидати, степенувайки ги по дадените гласове за всеки един от тях;

3 – Епархийският архиерей, след заседание на Епархийския съвет, в което са присъствали представители на съответната Църковна община, назначава избрания от тях свещеник.

Повече от ясно е, за запознатите, че предпоставките на чл. 39 УЗСеЕ не са изпълнени. Следователно всички последващи действия по въдворяване на назначен, но неизбран преди назначението си свещенослужител в Барселонската църковна община на ЗСеЕ  ще води до конфликт, в последствие на който въдвореният ще бъде раздворен. Това не са пророчества, а прост прочит на текста на чл. 39 УЗСеЕ заедно с двете забележки към него (касаещи спорове между свещеник и настоятелство и свещеник и църковна община).

Реалността обаче изисква с дълбока болка да забележим факта, че вместо да се чете текста на УБПЦ и УЗСеЕ, някои временни фактори – в случая назначители, явно предпочитат да се задълбочават в брошурите и фишовете на  Еврофутбол. Дано поне от време на време се сещат, че дори в това човешко зрелище има правила, защото както се вижда – църковните правила за тях не важат.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/ayaxf 

Разпространяване на статията: