Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Църквата, светът и Царството

Написана от Живо Предание

Church World_and_KingdomЦърквата, светът и Царството: Евхаристийните основания на пастирското богословие на прот. Александър Шмеман от Уилям Милс (Liturgy Training Publications, 2012) е нова книга, посветена на богословието на прот. Александър Шмеман.

След Втория Ватикански събор (1962-1965 г.) богословието на прот. Александър Шмеман разпростира своето влияние вече не само върху собствената му православна традиция, но и върху римокатолическото и протестантското литургическо богословие. В новото изследване, посветено на пастирското богословие на о. Шмеман, се акцентира върху важността на литургичния и евхаристийния контекст за църковното служение – особено що се отнася до духовната, практическата и богословската подготовка на клира – както и въобще за служението на цялата Църква като Тяло Христово. Желанието на автора е да допринесе към академичното и популярното разбиране за служението на клира и миряните, най-вече в православната и в римокатолическата традиция.

По думите на о. Майкъл Плекън от Православната църква в Америка, „О. Шмеман продължава да бъде основният глас на нашето литургическо богословие. Той ни връща към Литургията като към първи и основен източник на нашето богословие, а книгите му върху Кръщението и Евхаристията продължават да бъдат задължителни в литургическите ни курсове. В своето проницателно изследване о. Уилям Милс дава друг поглед: върху о. Александър Шмеман като важен изразител на пастирското богословие, който използва богослужението и тайнствата като основни източници на пастирската грижа. Систематично и много красиво о. Милс разкрива тази друга страна на великия богослов – на мъдрия и внимателен пастир“.

Според о. Джон Джилианс, още един свещеник от ПЦА и преподавател по богословие в Института за източно-християнски изследвания „Андрей Шептицки“ при университета „Св. Павел“ в Отава, Канада, „… о. Александър Шмеман беше човек с огромно богословско и пастирско дарование, с уникална интуиция за света и за Църквата. В своите трудове, проповеди и лекции той обедини богословието и живота в общ евхаристиен подход, който продължава да задава въпроси, да критикува, вдъхновява и обновява. О. Милс показва убедително пастирския аспект в трудовете на о. Александър и прекрасно представя богословието му на новото поколение читатели-християни“.

Спасяващата красота – живопис, рисунки и шевици на майка Мария Скобцова

Написана от Живо Предание

K Krivosheina-M_SkobtsovaПрез септември т. г. е излязла от печат нова книга, посветена на творчеството на св. Мария (Скобцова): La beauté salvatrice Mère Marie (Skobtsov): peintures, dessins, broderies (Paris: CERF 2012). Неин автор е Ксения Кривошеина, съпруга на Никита Кривошеин – племенник на Брюкселския и Белгийски архиепископ Василий (Кривошеин). Книгата – в превод на свещ. Сергий Модель, биограф на архиеп. Василий (Кривошеин) – излиза с предисловие от Московския и на цяла Русия Патриарх Кирил и послеслов от проф. Жорж Нива. В нея е разкрита непозната досега страна от личността на майка Мария – нейната дарба на художник и иконописец. По думите на автора:

„Разбира се, трагичната съдба на майка Мария придава друга оценка на нейното творческо наследство. Би било погрешно да разглеждаме живописта на майка Мария редом до работите на знаменити майстори като о. Г. Круг, Д. Стелецки, Л. Успенски… По художествено изпълнение нейните творби стоят десетократно по-ниско. Монахиня Мария е самоук художник и поет. Но в своите „несъвършени” работи тя, както и сестра Йоана (Рейтлингер), влага енергията на своя живот, своите търсения и чувства. Дали тя е разбирала, че нейното истинско аз предстои да се разкрие едва в Равенсбрюк?”.

Днес в Бахметевския архив се пазят рисунки на майка Мария, в Руския музей (в Санкт Петербург) и в Тверския музей има нейни акварели от 1915-1917 г., а неотдавна музеят „Анна Ахматова” е придобил забележителна серия акварели от нейния ранен, дореволюционен период. Икони и шевици на преп. Мария има в православни храмове в Англия и във Франция. Отново по думите на Ксения Кривошеина, достигналото до нас от творбите на майка Мария е „свидетелство за ръста на личността на тази толкова обдарена жена. За нея творчеството е било неразривно свързано с молитва, в нейните стихове и икони присъства цялата тя, без преувеличение”.

Разказът на Ксения Кривошеина за нейната нова книга може да бъде прочетен в сайта „Православие и мир”.

Молитви и размишления на св. Тереза от Лизио

Написана от Живо Предание

St Theresa_of_LisioКнигата Молитви и размишления на св. Тереза от Лизио, под редакцията на Синди Кавнар, първо издание на български език на фондация „Комунитас”, е осъществена от екип в състав: Момчил Методиев – превод, Весела Садовска – редакция, Диана Попова – коректор и Мая Георгиева – художествено оформление.

Книгата представлява молитвено пътуване с една от най-обичаните светици на Римокатолическата църква. В нея са разгледани темите за любовта към Бога и към ближния, за страданието, малкия път на саможертвата и смирението, за трудностите в молитвата. Книгата разкрива как духовността на Тереза, изградена върху смирението и жертвата, може да има пророчески смисъл и в съвременната епоха, а нейните читатели ще бъдат вдъхновени към безрезервно следване на Бога – особено в малките житейски избори.

По думите на отец Бенедикт Грошел, „Тази книга е задължителна за всички приятели на св. Тереза. Тя отстранява сантименталността, с която често е описвана тази забележителна млада жена, която реши да победи себе си и да служи на Господ и на другите хора. Пред читателя се открива невероятната дълбочина на нейното желание и борбата да обича Бог и ближния си”.

Книгата се разпространява в книжарницата за християнска литература „Анжело Ронкали”, в „Български книжици”, „Нисим”, книжарниците „Хеликон” и в Интернет. Корична цена: 8 лв.

Н. В. Гогол, Духовна проза

Написана от Живо Предание

N V_Gogol-Duhovna_prozaДуховна проза на Н. В. Гогол е новото издание на Фондация „Комунитас”, което бе представено в клуб „Християнство и култура” на 25 юни 2012 г. в Червената къща и което е дело на екипа Тони Николов – съставител, Таня Атанасова – превод и Людмил Димитров – редакция и послеслов.

Доколко творчеството на един автор се вписва в контекста на неговата вяра? И как в светлината на предсмъртния Гоголев запис: „Бъдете живи, а не мъртви души” следва да се чете неговото творчество? Отговор на тези, а и на много други въпроси ни дава томът Духовна проза на Н. В. Гогол, с който фондация „Комунитас” представя неизвестни на българския читател творби, белязали последния етап от християнското обръщане на големия писател.

Книгата съдържа произведенията „Размисли върху Божествената литургия”, „Правило за живот в света”, „За душевните склонности и недостатъци наши, които предизвикват у нас смут и ни пречат да оставаме в покой”, „Рим”, „Изкуството е помиряване с живота”, „За съсловията в държавата”, „Мисли”, „Извадки от писма, записки и бележници”, „Молитви, написани от Гогол”, „Избрани места от преписката с приятели”, „Авторска изповед”.

„В историята на руската литература от ХІХ в. случаят на Н. В. Гогол (1809-1852) е първият, в който автор, написал повечето си основни текстове, укрепили популярността му сред читателите и осигурили му място в националния канон, изживява духовен прелом и преминава на религиозни екзистенциални позиции” – пише в послеслова към изданието редакторът Людмил Димитров и добавя: „Тази общоизвестна констатация обаче се нуждае от уточнението, че неговото духовно битие е не толкова логично следствие от процеси, заложени в колебливата му природа, а рязко тласната, почти кафкианска метаморфоза, променила изначално неустойчивата му личност”.

Новата книга се разпространява в книжарницата за християнска литература „Анжело Ронкали”, в „Къща за птици” (бившата „Православна книжарница”), в „Български книжици”, „Нисим”, книжарниците „Хеликон” и в Интернет. Корична цена: 16 лв.

Калин Янакиев, Светът на Средновековието: генезис, история, общество

Написана от Живо Предание

K Janakiev_CoverСветът на Средновековието. Генезис, история, общество (Университетски курс лекции) е новата книга на известния богослов и философ проф. Калин Янакиев. Книгата, която беше представена на 5 юни 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, е издание на Фондация „Комунитас” и е подготвена от Венета Домусчиева – редактор, Жени Мирева – коректор и Николай Киров – оформител. Цена: 15 лв.

Книгата представлява един от малкото опити в българската научна литература за концептуално представяне на историята на Средновековния свят, което надгражда чистата фактография. Изходна точка на автора е неговото убеждение, че на „едно по-високо ниво на историческото знание (което по идея трябва да се достига именно в университетските изследвания), на мястото на обикновената квалифицираност да се построи исторически разказ за една отминала епоха, следва да се яви усилието на един дълбинен анализ на това какво въобще трябва да се включи в този последния, а също една рефлексия върху самите начини на разказването му”.

Разделена на десет глави (лекции), книгата достига до на пръв поглед изненадващи изводи за хронологичните рамки на Средновековието, след като към епохата е погледнато „с максимално отдалечен исторически окуляр” и „с максимално приближен исторически окуляр”. Основно внимание е отделено на прехода от Античния свят, концентриран около Средиземно море, към обърнатия към земята Средновековен свят – този преход протича неравномерно в различните части на стария античен свят. Последните части на книгата са посветени на политическата структура на средновековната общественост – от една страна тази структура е доминирана от политическата фрагментираност на микронародностите, но от друга – това е период на обединение на цялото население на Средновековна Европа във всеобхватната общност на Christianitas.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/ufufd 

Наши партньори

Християнство и култура

HK 187Константинополски патриарх Вартоломей (Архондонис)
Религия и общество. Фундаментализъм и расизъм

Александър Смочевски
Инициативи на Александрийската патриаршия за свикване на Всеправославен събор (1924-1943)

Прот. Павел Събев
Четири схолии към литургийното евангелие за Неделя преди Рождество Христово

Калин Янакиев
Сакраменталната природа на брака

Марио Коев
Analogical isomorphism. Слоеве на реалността

Полезни връзки

 

Препоръчваме