Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Н. В. Гогол, Духовна проза

Написана от Живо Предание

N V_Gogol-Duhovna_prozaДуховна проза на Н. В. Гогол е новото издание на Фондация „Комунитас”, което бе представено в клуб „Християнство и култура” на 25 юни 2012 г. в Червената къща и което е дело на екипа Тони Николов – съставител, Таня Атанасова – превод и Людмил Димитров – редакция и послеслов.

Доколко творчеството на един автор се вписва в контекста на неговата вяра? И как в светлината на предсмъртния Гоголев запис: „Бъдете живи, а не мъртви души” следва да се чете неговото творчество? Отговор на тези, а и на много други въпроси ни дава томът Духовна проза на Н. В. Гогол, с който фондация „Комунитас” представя неизвестни на българския читател творби, белязали последния етап от християнското обръщане на големия писател.

Книгата съдържа произведенията „Размисли върху Божествената литургия”, „Правило за живот в света”, „За душевните склонности и недостатъци наши, които предизвикват у нас смут и ни пречат да оставаме в покой”, „Рим”, „Изкуството е помиряване с живота”, „За съсловията в държавата”, „Мисли”, „Извадки от писма, записки и бележници”, „Молитви, написани от Гогол”, „Избрани места от преписката с приятели”, „Авторска изповед”.

„В историята на руската литература от ХІХ в. случаят на Н. В. Гогол (1809-1852) е първият, в който автор, написал повечето си основни текстове, укрепили популярността му сред читателите и осигурили му място в националния канон, изживява духовен прелом и преминава на религиозни екзистенциални позиции” – пише в послеслова към изданието редакторът Людмил Димитров и добавя: „Тази общоизвестна констатация обаче се нуждае от уточнението, че неговото духовно битие е не толкова логично следствие от процеси, заложени в колебливата му природа, а рязко тласната, почти кафкианска метаморфоза, променила изначално неустойчивата му личност”.

Новата книга се разпространява в книжарницата за християнска литература „Анжело Ронкали”, в „Къща за птици” (бившата „Православна книжарница”), в „Български книжици”, „Нисим”, книжарниците „Хеликон” и в Интернет. Корична цена: 16 лв.

Калин Янакиев, Светът на Средновековието: генезис, история, общество

Написана от Живо Предание

K Janakiev_CoverСветът на Средновековието. Генезис, история, общество (Университетски курс лекции) е новата книга на известния богослов и философ проф. Калин Янакиев. Книгата, която беше представена на 5 юни 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, е издание на Фондация „Комунитас” и е подготвена от Венета Домусчиева – редактор, Жени Мирева – коректор и Николай Киров – оформител. Цена: 15 лв.

Книгата представлява един от малкото опити в българската научна литература за концептуално представяне на историята на Средновековния свят, което надгражда чистата фактография. Изходна точка на автора е неговото убеждение, че на „едно по-високо ниво на историческото знание (което по идея трябва да се достига именно в университетските изследвания), на мястото на обикновената квалифицираност да се построи исторически разказ за една отминала епоха, следва да се яви усилието на един дълбинен анализ на това какво въобще трябва да се включи в този последния, а също една рефлексия върху самите начини на разказването му”.

Разделена на десет глави (лекции), книгата достига до на пръв поглед изненадващи изводи за хронологичните рамки на Средновековието, след като към епохата е погледнато „с максимално отдалечен исторически окуляр” и „с максимално приближен исторически окуляр”. Основно внимание е отделено на прехода от Античния свят, концентриран около Средиземно море, към обърнатия към земята Средновековен свят – този преход протича неравномерно в различните части на стария античен свят. Последните части на книгата са посветени на политическата структура на средновековната общественост – от една страна тази структура е доминирана от политическата фрагментираност на микронародностите, но от друга – това е период на обединение на цялото население на Средновековна Европа във всеобхватната общност на Christianitas.

Прот. Александър Шмеман, Неделни беседи и статии

Написана от Живо Предание

A Shmemann_SermonsНеделни беседи и статии е последната, отпечатана на български език, книга на о. Александър Шмеман (1921-1983), издание на фондация „Комунитас”. Книгата включва цялостен нов превод на известните Воскресные беседы (Москва: „Паломник”, 1993) и пет избрани статии от творчеството на автора: „Богословие и Евхаристия”, „Църква и църковно устройство”, „Към богословието на съборите”, „Изповед и причастие” и „Между утопията и бягството от действителността”.

Изданието е подготвено от екип в състав: Борис Маринов – преводач, Димитър Спасов – редактор и Евгения Мирева – коректор. Новото издание беше представено в клуб „Християнство и култура” на 15 май т. г. и се разпространява в книжарницата за християнска литература „Анжело Ронкали”, „Православната книжарница” „Български книжици”, „Нисим”, книжарниците „Хеликон” и в Интернет. Корична цена: 15 лв.

Неделните беседи на о. Александър са извадка от големия цикъл беседи, писани от автора в продължение на три десетилетия за руската редакция на радио „Свобода” – църковни текстове, предназначени за аудитория отвъд „Желязната завеса”. Неотдавна в Русия бе отпечатано и пълно двутомно издание на тези беседи: Шмеман, А. Беседы на Радио „Свобода”, в 2-х тт., Москва: „Издательство ПСТГУ” 2009, както и пълно издание на статиите, писани от о. Шмеман на руски и на английски – в превод на руски: Шмеман, А. Собрание статей. 1947-1983, сост. Е. Ю. Дорман; Предисл. А. И. Кырлежева, Москва: „Русскй путь” 2009. В този смисъл новото издание на фондация „Комунитас” предлага на българския читател представителна извадка от тези две нови издания, с надеждата да събуди интереса му и за останалите плодове от проповедническото и богословското творчество на автора – световно признатият богослов и майстор на живото слово, прот. Александър Шмеман.

Непубликувани беседи на прот. Александър Мен

Написана от Живо Предание

Cover Fr A Men We and the ChurchПрез м. април в Москва беше представена книга с непубликувани досега беседи на прот. Александър Мен. Беседите са проведени през 80-те години и са част от т. нар. цикъл „домашни беседи“, тъй като са били провеждани в домовете на различни хора. Книгата е озаглавена Церковь и мы и включва беседите „Тайната на възникването на християнството“, „Православие, католичество, протестантизъм“, беседа за тайнството на Евхаристията „Това правете за Мой спомен“, беседа за миропомазването „Силата на Църквата е сила Христова“, „Социалната концепция на православието“ и др. Според съставителката и редактор на изданието Роза Адамянц особеността на домашните беседи е в това, че предават особената атмосфера на онези години, когато за „религиозна пропаганда“ държавата е наказвала жестоко. На тези срещи о. Александър говорел открито, без да се цензурира, обръщайки се към близки хора, към своите единоверци, дълбоко въцърковени християни. Сборникът е издание на „Новая жизнь“.

menСъщото издателство публикува по-рано през тази година още един сборник с непубликувани беседи на прот. Александър Мен, отново под редакцията на Роза Адамянц. Книгата е озаглавена Любить Бога и любить человека, а основна тема на беседите са евангелските разкази и заповедта за любовта към Бога и човека. Включени са и отговорите на известния проповедник на въпроси относно тълкуванието на евангелски откъси. В сборника са включени следните беседи: „Беседа за Евангелието“, „Изследвайте Писанията“, „По евангелията от Матей и Марк“, „Да обичаш Бога и да обичаш човека“, „Беседа за блаженствата“, „За вярата и благодатта“, „Беседа за спасението“, „Беседа в дома за възрастни хора и инвалиди“, „Светците остават с нас“, „Човекът е личност“, „За любовта“, „За духовността“ и др.

Нова книга на Навпактски митр. Йеротей, посветена на богослова о. Йоан Романидис

Написана от Живо Предание

RomanidisНеотдавна излезе новата книга на Навпактския митр. Йеротей (Влахос) О. Йоан Романидис – корифей на догматическото богословие на Православната католична църква. В първата част на книгата са представени писмата на о. Романидис (1927-2001) до известния руски богослов на двадесетото столетие о. Георги Флоровски (1893-1979). Те са непознати и се публикуват за първи път. В тях проличава дълбокото църковно съзнание на о. Романидис и искреното му възхищение пред богословските търсения на неговия учител о. Флоровски, който от своя страна е ценял много своя ученик като защитник на автентичното църковно предание и наследник на богословското му дело.

Във втората част на книгата е представено богословското развитие на о. Йоан Романидис от самото начало, когато той, изучавайки задълбочено западното богословие, стига до богословието на св. отци като автентично Предание на Църквата. Представен е полемичният му сблъсък с други богослови – вътре и извън Гърция, както и с идеологиите на неговото време, на които той противопоставя своя църковен отговор. Многократно той дава израз на безпокойството си за състоянието и бъдещето на богословието в Гърция и с всички сили се бори за неговото освобождаване от западни нецърковни влияния.

Догматиката на о. Йоан Романидис се различава от съвременните му догматически пособия със своя стремеж да преоткрие свободата на православния светоотечески дух. Особено внимание той отделя на богословието на св. Григорий Паламà и решенията на съборите от четиринадесетото столетие за исихасткото учение. Авторът на книгата, митр. Йеротей, оценява трудовете му като „висше богословие“. О. Романидис вярва и изповядва, че рационализмът и морализмът измъчват хората през всички епохи, не само на Запад, но и на Изток. Стъпвайки здраво на кападокийското богословие, той остава докрай верен на догматическото учение на Църквата. Със своите трудове върху православната догматика о. Йоан Романидис отваря нови пътища пред гръцкото богословие, за център на което той смята участието в тайнството на Петдесетница заедно с участието в тайнството на Кръста и Възкресението на Христос. Като цел на Църквата той посочва изцелението и обòжението на човека.

Голям интерес предизвиква диалогът му с инославните. О. Йоан Романидис познава всички богословски течения на времето си и им отговаря, стъпвайки на основата на светоотеческото учение. В третата част на книгата са описани неговите трудове и статии, както и отзиви за тях и личността му.

Книгата от 560 страници е на гръцки език и струва 24 евро. Може да бъде поръчана от манастира „Рождество Богородично – Пелагия“ на адрес pelagia@pelagia.org.gr.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/uf8y4 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме