Азбучник на авторите

[А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Ъ] [Ю] [Я]

Нова книга на богослова д-р Деян Димитров, посветена на гностицизма

Написана от Прот. Петър Петров

Cover D Dimitrov GnosticismОколо Деня на будителите историко-богословската ни книжнина се обогати с още едно – скромно, непретенциозно, но затова пък много навременно и по възрожденски обаятелно – издание. Думата ни е за книгата на д-р Деян Димитров Ереста на християнските гностици. По-важни представители на тази ерес. Монтанизмът – разкол или ерес от времето на християнския гностицизъм (Габрово, изд. „ЕКС-ПРЕС“ 2020 г.).

Авторът не е непознат за българския читател. Плод на неговите научни търсения са множество статии и студии, публикувани през годините в списания Духовна култура и Богословска мисъл, а събрани и заедно, в два тома Богословски студии (Том първи – 2018 г. и Том втори – 2019 г.), както и изданието на един неизвестен препис на службата и житието на св. Онуфрий Габровски: Служба и житие на св. Онуфрий Габровски (Един неизвестен препис), Габрово 2017.

Както личи от изложението в новото му изследване, авторът не си поставя за цел задълбочено и академично проучване на поставените теми, а има за цел да информира широката аудитория относно ереста на гностиците, така че изложението е поднесено на ясен и достъпен език, без да е утежнено от специализирана терминология и някакъв високо-научен стил. Въпреки това, като отговорен и академично образован автор, д-р Димитров е снабдил своя труд с научен апарат и библиография, даваща възможност на по-любознателния читател да се запознае по-дълбоко с въпросите, които изследването на гностицизма повдига, а това представя новата книга не просто като кратка история на гностицизма, но и като своеобразна малка и общодостъпна енциклопедия по темата за тази древна ерес – „майка на всички по-късни ереси“, особено като се има предвид, че историко-богословската ни книжнина не изобилства от сериозни трудове, посветени на ересите.

Относно мотивите, подтикнали го да насочи вниманието на читателите към едно многолико еретическо движение, появило се в зората на християнската епоха, самият автор отбелязва: „Християнските гностици са модел за следващите ереси. А тези ереси се повтарят и в наши дни. Как ще обгрижваме християните, след като не познаваме врага на нашето упование в Бога (с. 3)?“. Следователно, д-р Димитров е изградил своето изложение с акцент върху духовната ситуация, в която живее античното общество, а от там и върху причините за появата на гностицизма, върху неговата същност и неговите проявления. Друг акцент в новото изследване е поставен и върху съвременната духовна ситуация, която немалко прилича на античната и в този смисъл предоставя достатъчно условия за възраждане и разцвет на тази ерес, макар и под форми, различни от тези в Античността, а това изисква познаването на ереста и нейните горчиви плодове, за да се избегнат духовните поражения от волното ѝ или неволно възприемане. Този подход на д-р Димитров превръща книгата му в изключително полезно и навременно четиво.Краткък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/64yr9 

Наши партньори

Полезни връзки

 

Препоръчваме