Мобилно меню

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Христос се ражда - славете Го!

Христос слиза от небесата - срещнете Го!

Христос е на земята - възнесете се!

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

С неизказана радост и синовно преклонение пред дивния Божи промисъл, в святата нощ на Рождеството отново посрещаме Божия Син, Който се ражда за нас от пречистата утроба на Пресветата Дева. Ражда се и влиза в нашия свят, приел човешката природа, за да я възстанови и да я върне обратно в нейната първоначална чистота, да обнови нашето изгубено богосиновство и „да възкреси падналия образ" (тропар на Предпразненството на Рождество Христово). Да освети човечеството, света и цялото творение с божественото Си присъствие и да засвидетелства по най-категоричен начин Божията жертвена любов към нас. Любов, достигаща дотам, че Бог „отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Йоан. 3:16).

Посрещайки днес Богомладенеца, Който идва, за да ни помири с небесата, ние също ликуваме, заедно с небесното войнство, и казваме: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!" (Лука. 2:14). Със светлата радост и с удивлението на витлеемските пастири ние също притихваме пред нечуваната вест за Неговото раждане (Лука. 2:8-20) и подражавайки на мъдреците от Изтока, ние също Му се покланяме (Мат. 2:1-12), защото днес се изпълнява древното пророчество за спасението на човешкия род. Славим Го и изповядваме светото Му име, защото с Неговото Рождество за изстрадалия и потънал в грехове свят на нашите праотци започва нова епоха - епоха на светлината и на надеждата, епоха на Божието присъствие сред човеците, в която ние вече не сме сами, защото „с нас е Бог" (Ис. 8:10).

4.8518518518519 1 1 1 1 1 Rating 4.85 (54 Votes)

Sleporodenia 300x217Църквата е определила в шестата неделя след Пасха да се припомня евангелскиото събитие за изцерението на слепородения (Иоан 9:1-38). Чрез тази случка Църквата ни поставя пред няколко избора: дали да заемем позицията на фарисеите, противящи се на Господа Иисуса, или на родителите на слепородения, които останали неутрални, страхувайки се от юдеите? Или ще застанем на позицията на слепородения, изповядал Господа Иисуса и поклонил Му се като на Светлината на света? (Иоан 9:35-38).

В този текст има няколко важни момента, върху които ще се фокусираме. Това, което привлича вниманието ни при изцерението на слепородения и което го отличава от другите подобни случаи (Марк 10: 46-53; Мат. 9:27-31; Лука 18:35-43) е, че Господ Иисус избързва да изцели слепородения без човекът да поиска това от Него. Господ обяснява Своето действие с това, че Той трябва да върши делата на Тогова, Който Го е пратил докле е ден (Иоан 9:4). Слепороденият е нямал отношение към Господа, но той е послушал, както се казва, „сляпо“ заповедта Му и затова е отишъл и се е умил в къпалнята Силоам (Иоан 9:7), без дори да познава Този, Който му заповядва това, но той научил от други хора, че Този, Който го е изцерил, се казва Иисус (Иоан 9:11). В същото време фарисеите са били с предразсъдъци към Господа и решили да отлъчат от синагогата всеки, който изповяда, че Иисус е Христос (Иоан 9:22).

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

2019 03 27 0922Проектът Живо Предание: образци на съвременното православно богословие на празника Благовещение навърши 7 години. За това време той се оформи като авторитетен сайт, предлагащ на интересуващите се богословски изследвания и текстове на съвременни автори, които иначе биха останали неизвестни или недостъпни за българските читатели.

Проектът беше създаден от хора, които искаха да споделят любовта си към богословието и Словото и не пестят усилия, за да може неговата аудитория да намира нови вдъхновяващи примери за действието на Светия Дух в съвременното богословско творчество.

Стотици са представените автори от края на 19 и началото на 20 век до наши дни, от утвърдени и известни имена в богословската наука до млади богослови, които днес продължават делото на своите именити предшественици. Специално внимание проектът отделя на богословското свидетелство на руската емиграция през първата половина на 20 век, което дава мощен импулс за развитието на богословието във всички поместни православни църкви.

Паралелно със статиите екипът на Живо Предание преведе близо 20 книги, които са достъпни онлайн, а през изминалата година две от тях – Философия на православното пастирство на архиеп. Йоан (Шаховски) и Св. Марк Ефески и Флорентийската уния на архим. Амвросий (Погодин) бяха издадени и в книжен вариант, съвместно със Софийска митрополия и Варненска митрополия.

В българското интернет-пространство Живо Предание е почти единственият ресурс, който последователно и без прекъсване публикува със свободен достъп текстове на автори от най-различни страни, като по този начин прави българските християни, но и всички интересуващи се от християнската мисъл, съпричастни към богословското слово на Църквата в наши дни.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ваше Святейшество,
возлюбленные во Христе Преосвященные
архиереи Русской Православной Церкви!

Прошло около трех месяцев после собора Украинской Православной Церкви /1-3 ноября 1991 г ./, обратившегося к Вам с просьбой о даровании полной канонической самостоятельности нашей Церкви, но до сих пор мы не получили никакого ответа. 

У нас создается впечатление, что положительное решение этого вопроса умышленно затягивается.

А в это время религиозная обстановка, начавшаяся смягчаться после Собора УПЦ обостряется снова. Определенные силы, в том числе и из Москвы, сеют смуту среди монашествующих, духовенства и мирян в отдельных областях и тем самым фактически работают против православия на Украине,
Некоторые московские средства массовой информации развернули клеветническую кампанию против Предстоятеля Украинской Православной Церкви, пытаясь путем грязной клеветы смущать умы и сердца несведущих людей.

Враждебные Православной Церкви силы, споткнувшись на мученичестве в 20=ые и 30=ые годы, продолжают борьбу с православием новыми методами: ложью, клеветой, расколами, натравливанием друг на друга, иными диавольскими средствами.

Уповая на Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: "создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют Ее” (Мф. 16,18), мы отвергаем очернение нашей Церкви, которая в тяжелейших условиях государственного атеизма, когда мнящие себя праведниками оставили, паству и бежали (Иоан. 10,12-13), продолжала свое спасительное служение, сохраняя в народе веру в Бога и нравственные устои, претерпевая различные унижения ради спасения человеческих душ. Мы также осуждаем продолжающиеся клеветнические нападки на Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Митрополита Киевского и всея Украины Филарета, расценивая их как выпады против нашей независимости.

Как нам стало известно, на последнем заседании Священного Синода Русской Православной Церкви /26-27 декабря 1991 г ./ высказывалось мнение будто бы наше обращение на Соборе Украинской Православной Церкви /1991 г ./ было сделано под давлением государства и что якобы на все, подписавшие документы Собора украинские архиереи, согласны с принятыми решениями.

В связи с этим мы смиренно заявляем, что вынужденное новыми историческими условиями наше стремление получить полную каноническую самостоятельность продиктовано исключительно благом Православия на Украине, а не давлением со стороны государства. Мы также подтверждаем наше единодушие и единомыслие в этом вопросе, ибо считаем» что только полная каноническая независимость Украинской Православной
Церкви, а также единение епископата вокруг своего Предстоятеля, между собой и с паствой может, Богу содействующу, предохранить Православную Церковь на Украине от разорения.

Некоторые русские архиереи высказывают желание провести на Украине церковный референдум по вопросу полной канонической независимости. Однако история древней Церкви, также как и история Русской Православной Церкви, не знают церковных референдумов, и каноны не предусматривают решение
тех или иных вопросов путем референдумов. Поэтому мы считаем, что проводить на Украине церковный референдум неправомерно и неполезно, ибо он внесет в жизнь Церкви мирское начало.
Движимые заботой о благостоянии Украинской Православной Церкви, стремясь сохранить братское единение с Русской Православной Церковью в лоне Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, во имя мира и любви и во избежание противостояния между Украиной и Россией, мы снова обращаемся к Вашему Святейшеству и к нашим собратьям - русским архиереям с просьбой так можно скорее положительно решить вопрос о полной канонической самостоятельности Украинской Православной Церкви. 

Одновременно просим не рассматривать наше повторное обращение как признак слабости и неуверенности, а как братскую любовь и свидетельство уважения к нашим собратьям - епископам Русской Православной Церкви.
С любовью во Христе Иисусе Господе нашем

 

И рече старецът...
Душо моя, търси Единствения... Душо моя, ти нямаш никакъв дял със земята, защото ти си от небето. Ти си образът Божи: търси своя Първообраз. Защото подобното се стреми към подобно.
Св. Тихон от Воронеж