Мобилно меню

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (49 Votes)
Проектът „Забравената святост” на фондация "Православие България" предвижда създаването на самостоятелен сайт с пълен църковен синаксар – кратки жития на светците в реда, в който са отбелязани в църковния календар по месеци, придружени с допълнителни материали – иконографски изображения, богослужебни текстове, справочен материал и др. Проектът предвижда научно-изследователска работа за допълване и обогатяване списъка на светците в българския църковен календар и публикуване на техните жития. Светците от българския църковен календар са практически непознати на християните у нас и в този смисъл църковният календар не може да изпълнява своите изначални функции – да формира църковна памет и да бъде носител на църковната традиция.

Необходимост от проекта:

В българското интернет пространство липсва аналогичен проект. Публикуваните кратки жития на светците в ресурси като Православието.com и на други места са несистематизирани, непълни и представляват препечатка от книгата на епископ Партений „Жития на светиите”, изд. на Св. Синод на БПЦ. „Жития на светиите” е основното книжно пособие, което дава житията на светците по месеци. В същото време, независимо от безспорния му принос за българската църковна библиография, то съдържа пропуски и може да бъде обогатено и редактирано. На български език излязоха и „Жития на светиите” в 12 тома на св. Димитрий Ростовски, някои от които са достъпни в Интернет, но отново несистемно и изолирано от общия църковен синаксар.

 

Включените в българския църковен календар светци са избирани на случаен признак. В повечето случаи в него са включени първите едно или две имена от календара за деня на Вселенската патриаршия.

Проектът „Виртуален синаксар” не може да изпълни работата по изготвянето на ново издание на „Жития на светиите”, което е задача за академичен проект, но може да послужи за отправна точка в разработването на идеи и натрупването на нови материали по тази тема. Участниците ще се стремят да създадат атрактивен сайт с леснодостъпна, илюстрирана информация за светците по месеци, която ще бъде ползвана от студенти, журналисти и широк кръг хора с интереси към Църквата и историята.

Задачи на проекта:

1. Да се изготви църковен синаксар, базиран преди всичко на официалния църковен календар на БПЦ, но допълнен с важни за историята на християнството по българските земи светци, които до този момент не са включени в него.

2. Да представи светците по месеци с кратки жития, основни иконографски изображения, тропари и исторически източници за житията им.

3. Да представи жития на светци на Западната църква преди великата схизма, които са малко познати на Изток.

4. Да отстрани някои от неточностите в църковния календар на БПЦ – сгрешени дати, жития и имена.

5. Да публикува научни статии с приносен характер върху житията на различни светци, популярни в България или свързани с българските земи.

6. През първата част на проекта се предвижда издирването, изпълнението и записа на празничните тропари, кондаци и други църковни песнопения за поне 140 светци и църковни празници. Записът ще се осъществи в професионално звукозаписно студио. Изпълненията в mp3 формат ще бъдат достъпни за свободно ползване и ще улеснят изключително много образователния процес по византийско църковно пеене на студентите. Те ще подпомогнат работата на църковните певци в у нас и ще популяризират сред широк кръг потребители древното православно църковно пеене.

Срокове на проекта:

Проектът ще бъде реализиран в три последователни части. Първата част е реализуема в едногодишен период и предвижда изготвянето на синаксар за първите четири месеца от годината. Обхваща максимум 800 статии, придружени със справочен апарат и илюстрации. Статиите с житията имат различен размер – от кратки текстове до статии с научен характер (максимум десет). Последните могат да бъдат издадени в самостоятелно книжно тяло.

Първата част на проекта ще бъде разработена за срок от една година. Въз основа на резултатите ще се изготви проект за довършване на Виртуалния синаксар за срок от още две години. Проектът ще бъде обогатен с текстове от църковния типик за отделните празници, канони и акатисти към различни светии, текстове на св. отци и учители на Църквата, аудиофайлове с изпълнение на кондаците на светците и др.

Записите на църковните песнопения ще бъдат записани специално за проекта.

Бюджет:

Обща сума за една година: 12 500 лева.

Печатно издание с най-интересните статии от проекта ще се финансира  допълнително.

Как да подкрепим финансово кампанията:

1. Преведете сумата, с която желаете да подпомогнете проекта:

ΙΒΑΝ: BG80 SOMB 9130 1052727501
BIC: SOMB BGSF
Получател: Фондация „Православие България”
Основание: ВИРТУАЛЕН СИНАКСАР

2. Напишете писмо до редакционния екип на адрес redaktori@dveribg.net за да можем да отразим възможно най-бързо дарението в статута на кампанията, който се вижда в дясната колона на сайта.

3. За всякакви допълнителни въпроси и идеи можете да се свържете с отговорния редактор на сайта Полина Спирова на телефон: +359 887 964 671.

Редакционният екип на „Двери на православието” всеки месец ще отчитат финансовите постъпления в подкрепа на проектите. При набиране на необходимата сума за даден проект, събирането на средства за него ще бъде прекратено.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/x48 

Разпространяване на статията: