Мобилно меню

4.7333333333333 1 1 1 1 1 Rating 4.73 (30 Votes)
Проектът „Живо Предание (образци на съвременното православно богословие)” предвижда създаването на сайт, съдържащ изключително и строго богословски изследвания – статии, студии, книги. В него ще се публикуват авторски и преводни текстове на съвременни православни богослови (от края на 19 век до днес), както и на автори от други християнски деноминации, посветени на или свързани с православието и Православната църква. Сайтът ще има и раздел, съдържащ био-библиографична информация за водещите съвременни православни богослови. Предвижда се още рубрика „Нови книги”, която ще информира за появяващи се на българския и международен книжен пазар богословски и свързани с богословието издания. Рубрика „Полезни връзки” ще препраща читателите към портали със сходно съдържание, към сайтове на издателства и на книжарници. Не се предвиждат новинарски и коментарни рубрики (с изключение на информацията за нови книги).

Срок: ПРОЕКТЪТ ЩЕ СТАРТИРА НА 25 МАРТ, БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Необходимост от проекта:

В българо-езичното Интернет пространство съществуват няколко сайта (включително „Двери на православието”), съдържащи текстове от съвременни православни богослови, нито един от които обаче не е посветен изцяло на тях. Проектът „Живо Предание” цели да подчертае факта, че Преданието на Църквата е именно живо, че богословието от ново и най-ново време е не по-малко важно и значимо от своите древни образци, че то е естествено и органично продължение на своите предшественици, че е вдъхновявано от същия Този Дух на Истината, Който в миналото е вдъхновявал и ръководил колосите на църковното ни богословие – Същият, Който вдъхновява и ръководи и съвременното богословско творчество.

Задачи:
Проектът „Живо Предание” ще стартира с извличане на съответстващите на идейния му замисъл текстове, публикувани към момента на неговата поява в сайта „Двери на православието” и в списание „Християнство и култура”, при незначителна промяна на тематичните раздели. Към тази първоначална основа постепенно ще се добавят новопостъпващите авторски и преводни материали. Крайната цел на проекта е „Живо Предание” постепенно да се превърне във водеща българо-езична виртуална сбирка с текстове от съвременни православни богослови, насочена към максимално широка аудитория – клир, миряни и въобще всички онези, които, поради една или друга причина, проявяват интерес към темите и проблемите на съвременното православно богословие.

Съвременните православни богослови ще бъдат представени с минимум три различни текста от областите, в които работят. По този начин читателят ще има възможността да се запознае с богословските традиции на другите поместни Православни църкви, както и с богословските влияния и контакти през динамичния 20 век.

Още една, – но не и водеща! – амбиция на сайта „Живо Предание” е да бъде ефективна алтернатива на зилотстващи кръгове в църковните среди в България, чиято цел е да стесняват разбирането на Църквата и богословието до формалистичното придържане към едно примитивно и профанно разбиране на християнството, изключвайки – като еретически – всеки опит за творчество и диалог с инакомислещите.

Проектът предвижда публикуването на 10 до 15 нови статии месечно – минимум 8 преводни и 2 авторски, с общ обем приблизително 225 страници.

Екип:
Проектът „Живо Предание” ще се ръководи от Борис Маринов, богослов, сътрудник на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия, преводач на съвременно православно богословие, автор на статии в областта на историята на Църквата и съвременното православно богословие. Към проекта ще бъдат привличани – като хонорувани сътрудници – автори и преводачи от различни области.

Бюджет:
Обща сума: 19 980 лева за една година.

За годишен Алманах „Живо предание” и печатни издания с тематични сборници от текстове ще се търси допълнително финансиране.

Как да подкрепим финансово кампанията:

1.  Преведете сумата, с която желаете да подпомогнете проекта:

ΙΒΑΝ: BG80 SOMB 9130 1052727501
BIC: SOMB BGSF
Получател: Фондация  „Православие България”
Основание: ЖИВО ПРЕДАНИЕ

2. Напишете писмо до редакционния екип на адрес redaktori@dveribg.net, за да можем да отразим възможно най-бързо дарението в статута на кампанията, който се вижда в дясната колона на сайта.

3. За всякакви допълнителни въпроси и идеи можете да се свържете с отговорния редактор на сайта Полина Спирова на телефон: +359 887 964 671.

Редакционният екип на „Двери на православието” всеки месец ще отчитат финансовите постъпления в подкрепа на проектите. При набиране на необходимата сума за даден проект, събирането на средства за него ще бъде прекратено.

Кратък адрес на настоящата публикация: https://dveri.bg/xhu 

Разпространяване на статията: