СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИУДА1

[1:1]  Иуда, раб на Иисуса Христа, а брат на Иакова - до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа:
[1:2]  милост вам и мир и любов да изобилва.
[1:3]  Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля - да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите.
[1:4]  Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия Владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
[1:5]  Искам да ви напомня, - макар да знаете вече това, - че Господ, като избави народа от Египетската земя, погуби отпосле ония, които не вярваха;
[1:6]  ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на великия ден.
[1:7]  Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън, -
[1:8]  също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като насъне, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта.
[1:9]  А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, а рече: Господ да ти забрани.
[1:10]  А тия хулят това, що не знаят; което пък по природа като безсловесните животни знаят, в него се разтляват.
[1:11]  Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево.
[1:12]  Те са петно на вашите "вечери на любовта", като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени,
[1:13]  свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен.
[1:14]  За тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва: ето, иде Господ с десетки хиляди Свои свети Ангели,
[1:15]  за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против Него нечестивите грешници.
[1:16]  Те са роптачи, недоволници, които постъпят според своите похоти (нечестиво и беззаконно); устата им произнасят надути думи, и за облага биват ласкатели.
[1:17]  Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха;
[1:18]  те ви говореха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си похоти.
[1:19]  Те са човеци, които се лъчат (от единството на вярата), те са душевни - и нямат дух.
[1:20]  А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Светий,
[1:21]  запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Иисуса Христа, за вечен живот;
[1:22]  и към едни бивайте милостиви с разсъждение,
[1:23]  а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън, и изобличавайте със страх, като се гнусите от дрехата, която е осквернена от плътта.
[1:24]  А на Оногова, Който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата Си непорочни в радост, -
[1:25]  на Едничкия премъдър Бог, наш Спасител чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин.